1. Poster quảng cáo mỹ phẩm là gì?

- Poster là thuật ngữ vay mượn nước ngoài, được hiểu chính xác là một ấn phẩm truyền thông, hội tụ giữa hai lĩnh vực: thiết kếin ấn. Poster có khả năng truyền tải thông điệp mà doanh nghiệp muốn gửi đến khách hàng dựa trên hình ảnh, màu sắc, ngôn từ được sắp xếp trên một bố cục phù hợp. Hình dạng thông thường của các loại Poster là hình chữ nhật (gần vuông) theo chiều dài hoặc chiều dọc, được sử dụng để trưng bày trên bảng hoặc giá đỡ. 

- Poster quảng cáo mỹ phẩm được hiểu chính là các biển quảng cáo dạng mềm có thể được gắn trên các mặt phẳng biểu thị cho các thương hiệu mỹ phẩm tại Việt Nam. Các poster thường được thiết kể chỉ chứa một thông điệp ngắm như câu "slogan" chủ đề độc đáo và tập trung vào hình ảnh mỹ phẩm với nhiều màu sắc, từ đó thu hút mọi người chú ý và đọc nội dung trên đó, đây là một bước đưa các sản phẩm mỹ phẩm tiếp cận đến người tiêu dùng một cách hiệu quả.

- Poster quảng cáo mỹ phẩm - đây là poster được sử dụng nhiều nhất.  Đa số mọi doanh nghiệp khi tổ chức truyền thông mỹ phẩm đều dùng loại hình quảng cáo này. Theo nhu cầu của doanh nghiệp, nội dung của Poster quảng cáo mỹ phẩm sẽ là: thông điệp, slogan, tính năng sản phẩm, phản hồi tích cực của người dùng cho dòng mỹ phẩm,… Bạn có thể gặp những Poster này tại nhiều nơi công cộng: bến xe, thân xe bus, đường cao tốc, làn đường, giải phân cách… Vì vậy, nhà thiết kế cần biết cách tạo điểm nhấn sao cho Poster được nổi bật nhất, truyền tải đầy đủ nội dung quan trọng để thu hút người đi đường.

 

2. Quy định pháp luật về dán poster quảng cáo mỹ phẩm ?

Hoạt động dán poster quảng cáo mỹ phẩm theo luật quy định chính là phương tiện dùng để quảng cáo. Phương luật đưa ra những hình thức, phương tiện là mẫu được phép quảng cáo và các doanh nghiệp, công ty có thể dựa vào các dấu hiệu để xác định poster của công ty có được phép hoạt động quảng cáo hay không !

Theo Điều 17- Luật Quảng cáo 2012 quy định về Phương tiện quảng cáo như sau:

+ Báo chí.

+ Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.

+ Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.

+ Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

+ Phương tiện giao thông.

+ Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao.

+ Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.

+ Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Chiếu theo Điều 17 có thể thấy, poster chính là một dang bảng quảng cáo, băng - rôn, biển hiệu dùng để gây chú ý với mục đích quảng cáo, như vậy poster quảng cáo mỹ phẩm cũng được xem là một phương tiện quảng cáo và được pháp luật cho phép sử dụng trong hoạt động quảng cáo, kinh doanh, thương mại.

Tuy nhiên, chỉ mình điều kiện về phương tiện quảng cáo là chưa đủ, để được phép treo poster mỹ phẩm tại nhiều địa điểm thì poster này cũng cần đáp ứng một số điều kiện và chủ thể cũng cần tuân thủ theo điều kiện pháp luật để có thể treo poster về mỹ phẩm hợp pháp.

>> Tham khảo: Hồ sơ xin Giấy phép Quảng cáo Mỹ phẩm gồm những gì?

 

3. Điều kiện để poster quảng cáo mỹ phẩm được phép treo theo quy định ?

3.1. Điều kiện về chủ thể quảng cáo: 

Chủ thế muốn được cấp phép dán poster quảng cáo về mỹ phẩm của công ty, doanh nghiệp mình thì cần tuân thủ những quyền và nghĩa vụ của người tổ chức quảng cáo theo Điều 12 - Luật quảng cáo năm 2012 quy định như sau:

- Người quảng cáo có các quyền sau:

+ Quảng cáo về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình;

+ Quyết định hình thức và phương thức quảng cáo;

+ Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt;

+ Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

- Người quảng cáo có các nghĩa vụ sau:

+ Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó;

+ Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo;

+ Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện; liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện;

+ Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi bạn tiến hành việc dán poster quảng cáo cho sản phẩm mỹ phẩm của công ty, doanh nghiệp mình thì trước hết bạn cần đảm bảo nội dung quảng cáo là các thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về sản phẩm mỹ phẩm; bảo đảm chất lượng hàng hoá phải phù hợp với nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm về quảng cáo của mình…

 

3.2. Điều kiện về quảng cáo: 

Theo Điều 20Luật quảng cáo 2012 quy định về điều kiện quảng cáo và theo trường hợp này chính là quy định đối với poster quảng cáo mỹ phẩm của công ty, doanh nghiệp đó:

– Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

– Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện sau đây: Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

Theo quy định trên, hoạt động quảng cáo hàng hoá của bạn phải đảm bảo kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm theo quy định của pháp luật. Đới với trường hợp quảng cáo về sản phẩm mỹ phẩm, công ty, doanh nghiệp phải có phiếu công bố mỹ phẩm, có tài liệu chứng minh nguồn gốc, giấy thẩm định và công nhận mỹ phẩm đạt chuẩn của Bộ Y dược theo quy định của pháp luật về y tế.

Đối với poster quảng cáo về sản phẩm mỹ phẩm đã được xác định phương tiện quảng cáo được quy định chính là dưới hình thức bảng quảng cáo, băng - rôn, biển hiệu. Luật quy định về loại phương tiện quảng cáo này như sau:

Căn cứ Điều 30 - Luật quảng cáo 2012 quy định về trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn như sau:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phư ý do.

Như vậy, theo quy định về trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo nêu trên thì khi bạn muốn thực hiện dán poster quảng cáo về sản phẩm mỹ phẩm của công ty, doanh nghiệp mình thì bạn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Do vậy, khi bạn được cấp phép quảng cáo của Sở y tế thành phố về mỹ phẩm thì bạn chỉ có thể thực hiện dán poster tại địa bàn bạn mong muốn. Còn trường hợp bạn quảng cáo tại địa phương khác thì bạn phải làm thủ tục xin cấp phép tại địa phương đó trước khi thực hiện 15 ngày.

>> Xem thêm: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm hết hiệu lực trong trường hợp nào?

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sự Luật Minh Khuê, mọi vướng mắc vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Hy vọng những thông tin trên chúng tôi cung cấp sẽ hỗ trợ sẽ giúp bạn trong việc quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm của mình . Trường hợp bài viết có nội dung nhầm lẫn hoặc bạn có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn, để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn!