1. Thông tin nhãn hiệu đăng ký bảo hộ

Sau đây là thông tin của nhãn hiệu "KIMHOA LUXURY":

1.1. Thông tin về chủ đơn

- Chủ đơn: PHẠM THỊ KIM HOA

- Địa chỉ chủ đơn: Đường số 58, ấp Đồng Sặc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

1.2. Thông tin cơ bản của nhãn hiệu "KIM HOA LUXURY"

- Tên nhãn hiệu: KIM HOA LUXURY

- Số đơn: 4-2021-03694

- Ngày nộp đơn: 27.01.2021

- Ngày công báo đơn: 26.04.2021.

1.3. Mô tả nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “KIMHOA LUXURY” cho dịch vụ quảng cáo

- Màu sắc: Màu vàng, màu đỏ 

- Mô tả: Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ là chữ "KIMHOA LUXURY" trên nền màu vàng.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ là chữ "KIMHOA LUXURY" màu vàng, được viết in hoa, in đậm, và được thể hiện nổi bật trên nền màu vàng. Từ "KIMHOA" là từ tự đặt, không có nghĩa. Từ "LUXURY" có nghĩa là "SANG TRỌNG".

1.4. Lĩnh vực đăng ký bảo hộ

Nhóm 35: Tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.

2. Công bố trên trang iplib của Cục Sớ hữu trí tuệ

Dưới đây là thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu đã được đăng công bố:

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “KIMHOA LUXURY” cho dịch vụ quảng cáo

3. Quy trình đăng ký nhãn hiệu

3.1. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

- 02 bản Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu 04-NH, phụ lục A quy định tại Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.

- 08 mẫu nhãn hiệu giống nhau: mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khaorn của Cục Sở hữu trí tuệ). Mức thu lệ phí sẽ tính theo số nhóm, số sản phẩm, dịch vụ trong nhom skhia trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

- Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê (nếu nộp đơn thông qua đại diện).

3.3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê

(1) Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Đầu tiên, cần phải tra cứu nhãn hiệu, kiểm tra về nhóm của hàng hóa, dịch vụ (theo Bảng phân loại hàng hóa/ dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11/2020) và phân loại hình của nhãn hiệu (theo Bảng phân loại quốc yế về các yếu tố hình của nhãn hiệu theo Thỏa ước Viên).

Sau khi kiểm tra xoing về phân loại nhóm và phân loại hình của nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu trên các trang thông tin sở hữu công nghiệp, có thể kể đến như Trang web thuộc thư viện số của Cục Sở hữu trí tuệ và trang web tra cứu thông tin nhãn hiệu của WIPO.

Sau khi tả cứu xong nếu như nhãn hiệu không trùng hay gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác thì khả năng được bảo hộ cao.

(2) Chuẩn bị Tờ khai đăng ký, ký đơn và nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (gồm 04 tràng x 02 bản): theo Phụ lục A - mẫu 04-NH quy định tại Thông tư 16/2016/TT-BKHCN; Mẫu đơn đăng ký

- 08 mẫu nhãn hiệu giống nhau (kích thước mẫu nhãn không vượt quá 80x80mm)

- Bản gốc Giấy ủy quyền cho Công ty Luật TNHH MInh Khuê làm đại diện (có ký tên Người đại diện và đóng dấu Công ty)

(3) Thông báo về việc nộp đơn sau khi nộp đơn và các thông báo liên quan khác

Hiện nay, Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định có hai hình thức nộp đơn đăng ký, đó là:

Thứ nhất, hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

- Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địac hỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơ nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đón đó).

Thứ hai, hình thức nộp đơn trực tuyến  

- Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền Sở hữu công nghiệp.

- Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp đơn trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/ lệ phí theo quy định. Nếu tài liệu và phí/ lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

(4) Xử lý tất cả các vấn đề thiếu sót liên quan đến Đơn

Thời gian thẩm định là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ trả lời kết quả xem xét hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu dựa trên các điểm sau:

- Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn đủ điều kiện về mẫu nhãn, hình thức, quyền nộp đơn, chủ sở hữu đơn, phân nhóm,...

- Nếu đơn đăng ký đáp ứng điều kiện, Cục sẽ thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

- Nếu đơn không đáp ứng điều kiện, Cục sẽ thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi.

(5) Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ

(6) Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu

(7) Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)

- Có quyết định cấp văn bằng, thông báo đến khách để nộp lệ phí cấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

- Thời gian cấp văn bằng: 2-3 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

- Thời gian bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Sẽ được gia hạn văn bằng và không bị hạn chế số lần gia hạn.

3.3. Điều kiện nhãn hiệu được bảo hộ theo quy định pháp luật SHTT Việt Nam.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu để đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Nếu đơn đáp ứng đủ điều kiện thì Cục sẽ ra thông báo dự định cấp văn bằng. Nếu đơn không đáp ứng đủ điều kiện thì Cục sẽ ra thông báo dự định cấp văn bằng. Nếu đơn không đáp ứng đủ điều kiện, Cục sẽ ra thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại và đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng.

4. Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền của Luật Minh Khuê

Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Khi quý khách hàng sử dunbgj dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền của Luật Minh Khuê, cần cung cấp các tài liệu sau:

- Mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm/dịch vụ dự định đăng ký

- Thông tin của chủ sở hữu nhãn hiệu: Thông tin cá nhân (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại,...) hoặc Thông tin doanh nghiệp (Mã số doanh nghiệp/mã số thuế, địa chỉ trụ sở, người đại diện, số điện thoại, email,...)

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin từ phái khách hàng, hai bên ký kết hợp đồng, thanh toán chi phí dịch vụ, đội ngũ luật sư, chuyên viên của chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền ngay cho quý khách hàng và cam kết có kết quả sớm nhất cho quý khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin, tiến độ đơn đăng ký cho quý khách hàng.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 0986 386 648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Emali: [email protected]

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Công ty luật TNHH Minh Khuê được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động công ty luật số 01020881/TP/ĐKH do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 03 năm 2013 hoạt động theo Luật luật sư số 65/2006/QH11 năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2012.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3991 6057

Email: [email protected]

Website: http://www.luatminhkhu.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.