1. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ cần những tài liệu nào?

Tài liệu bắt buộc khi đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu: Một tờ khai nhãn hiệu cơ bản sẽ có những thông tin sau:

+ Loại nhãn hiệu: Nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu liên kết

+ Thông tin về chủ đơn: tên, địa chỉ, số điện thoại, email.

+ Đại diện của chủ đơn (nếu có): Tên, địa chỉ, số điện thoại, Email.

+ Mô tả nhãn hiệu: Bao gồm miêu tả đặc điểm các dấu hiệu của nhãn hiệu cùng với màu sắc đi kèm (nếu muốn bảo hộ đối với màu sắc).

+ Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ đối với nhãn hiệu.

+ Tình trạng sử dụng nhãn hiệu: đang sử dụng hay sẽ sử dụng.

+ Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Ngày ưu tiên, số đơn hưởng quyền ưu tiên.

+ Những thông tin khác (nếu có).

- Mẫu nhãn hiệu theo quy định đính kèm với tờ khai. Mẫu nhãn hiệu có kích cỡ không nhỏ hơn 8mm và lớn hơn 8cm.

Tài liệu bổ sung khi đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ bao gồm các tài liệu sau:

– Giấy ủy quyền. Nếu chủ đơn là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài muốn nộp đơn tại Cơ quan sở hữu trí tuệ Ấn Độ thì phải nộp đơn thông qua đơn vị Đại diện tại Ấn Độ. Tài liệu cần có là giấy ủy quyền của chủ đơn cho đơn vị đại diện hợp pháp được chủ đơn lựa chọn với mục đích đại diện cho chủ đơn theo ủy quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ đơn tại Ấn Độ.

- Bản sao có chứng thực của tài liệu Ưu tiên phải được nộp trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu tài liệu ưu tiên không có ngôn ngữ là tiếng Anh thì phải cung cấp bản dịch bằng tiếng Ấn Độ có chứng thực của tài liệu đó.

 

2. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ của Luật Minh Khuê

Để đảm bảo rằng nhãn hiệu mà người nộp đơn đăng ký tại Ấn Độ không trùng hoặc giống với bất kỳ nhãn hiệu đã được đăng ký nào, người nộp đơn nên thực hiện việc tra cứu trước. Việc này có thể được thực hiện thông qua trang web trực tuyến hoặc thông qua đại diện nhãn hiệu. Trong trường hợp phát hiện nhãn hiệu tương tự, bạn cần kiểm tra phần mô tả để xác định xem liệu nhãn hiệu đó có đại diện cho cùng một nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đang đề xuất hay không. Việc này giúp bạn phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và tránh những tình huống bất lợi trước khi đăng ký nhãn hiệu. Việc kiểm tra nhãn hiệu có bị trùng hoặc tương tự trước khi đăng ký giúp chủ sở hữu phát hiện những rủi ro tiềm ẩn và có thể tránh được những tình huống bất lợi cho chủ sở hữu. Sau khi đã tra cứu kỹ lưỡng, các tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Sau khi hoàn tất tra cứu, bạn có thể bắt đầu thủ tục đăng ký nhãn hiệu bằng cách chuẩn bị tài liệu cần thiết và nộp đơn đăng ký tới Cục Sở hữu trí tuệ Ấn Độ (CGPDTM). 

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: Đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp trực tuyến hoặc trực tiếp. Đơn đăng ký sẽ trải qua quá trình thẩm định (về hình thức và nội dung) bởi Cơ quan sở hữu trí tuệ Ấn Độ. Đơn đăng ký nhãn hiệu ở Ấn Độ có thể bị phản đối bởi bên thứ ba trong vòng 04 tháng kể từ khi đơn được công bố.

Bước 2: Thẩm định nhãn hiệu đăng ký: Sau khi đơn đăng ký của quý vị được nộp, một nhân viên kiểm tra sẽ tiến hành một báo cáo kiểm tra bắt buộc, dựa trên việc kiểm tra toàn diện đơn đăng ký thương hiệu của quý vị, tuân thủ hướng dẫn của Đạo luật Thương hiệu của Ấn Độ. Cơ quan đăng ký sẽ gửi thông báo về Báo cáo kiểm tra, báo cho quý vị biết liệu cơ quan đó sẽ từ chối hoặc chấp nhận đơn đăng ký với điều kiện cụ thể.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được Báo cáo đánh giá, quý vị cần phản hồi bằng văn bản, giải thích rõ ràng và cung cấp bằng chứng nếu quý vị không đồng ý với quan điểm được đưa ra trong Báo cáo của cơ quan đăng ký. Trong phản hồi, quý vị cần rõ ràng nêu lý do tại sao đơn của mình không nên bị từ chối và phải tuân theo các thủ tục đăng ký tiếp theo. Đơn sẽ bị hủy bỏ nếu quý vị không phản hồi trong thời hạn đã nêu. Sau khi nhận được đơn đăng ký, CGPDTM sẽ xác nhận thông tin và tiến hành kiểm tra so sánh với các thương hiệu đã đăng ký trước đó. Nếu không có trùng lặp hoặc sự nhầm lẫn, thương hiệu của quý vị sẽ được chấp nhận để đăng ký.

Bước 3: Hậu kiểm tra hồ sơ: Sau khi người nộp đơn gửi phản hồi cho Báo cáo kiểm tra, kiểm tra viên có thể sắp xếp một phiên điều trần nếu họ không hài lòng với phản hồi do người nộp đơn gửi hoặc phản hồi chưa nêu rõ các quan điểm của người nộp đơn đối với các vấn đề được nêu trong báo cáo.

Tại buổi điều trần, nếu thẩm định viên đồng ý về phản hồi của người nộp đơn, nhãn hiệu có thể được chấp nhận nhãn hiệu và công bố trên Tạp chí Nhãn hiệu (Trademark Journal). Ngược lại, thẩm định viên có thể từ chối đơn đăng ký nếu người nộp đơn không thể bác bỏ các quan điểm từ chối được nêu trong báo cáo.

Bước 4: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: Nhãn hiệu đã được chấp nhận sẽ được đăng tải trên Tạp chí Nhãn hiệu (Trademark Journal) trong vòng 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể nhìn thấy và có thể nộp đơn phản đối chống lại nhãn hiệu của người nộp đơn. Tạp chí Nhãn hiệu (Trademark Journal) có trên trang web chính thức của Cơ quan đăng ký, được cập nhật vào thứ Hai hàng tuần.

Bước 5: Thông báo phản đối: Trong vòng 4 tháng kể từ ngày công bố đơn nói trên, bất kỳ bên nào có lợi ích bị thiệt hại từ việc công bố nhãn hiệu đó cũng có thể gửi thông báo phản đối. Thông báo phản đối sẽ tạm dừng quy trình đăng ký đối với nhãn hiệu bị phản đối của người nộp đơn theo Đạo luật nhãn hiệu, và người nộp đơn phải thực hiện một số thủ tục pháp lý nếu họ muốn tiếp tục đăng ký, bao gồm việc nộp đơn tuyên bố phản bác (counter-statement), đệ trình các bằng chứng cho đơn tuyên bố phản bác đó (counter-statement) và trong một số trường hợp người nộp đơn cũng phải trải qua phiên điều trần tổ chức bởi Cơ quan đăng ký.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Bước cuối cùng trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu là cấp giấy chứng nhận đăng ký. Sau khi nhãn hiệu trải qua tất cả các quy trình pháp lý nêu trên, sau khi hết hết thời hạn công bố nhãn hiệu 04 tháng mà không có phản đối nào hoặc có phản đối từ bên thứ ba nhưng không được chấp thuận hoặc bị thu hồi, người nộp đơn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

Thời gian trung bình từ khi nộp đơn đến khi đăng ký thành công nhãn hiệu tại Ấn Độ là khoảng 12-14 tháng. Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký tại Ấn Độ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn xin gia hạn phải được nộp trong vòng một năm trước ngày nhãn hiệu hết hạn hoặc một năm sau ngày hết hạn với điều kiện phải nộp thêm phụ phí. Nhãn hiệu tại Ấn Độ có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu.

 

3. Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ của Luật Minh Khuê

Tại sao Quý khách hàng nên sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ của Luật Minh Khuê? Chúng tôi xin giải đáp như sau:

- Thứ nhất, Luật Minh Khuê có đội ngũ luật sư, chuyên viên chuyên môn cao: Luật Minh Khuê sở hữu đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, am hiểu luật pháp Ấn Độ, từng tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ. Nhờ vậy, chúng tôi có thể đảm bảo hồ sơ đăng ký của bạn được chuẩn bị một cách chuyên nghiệp, chính xác và đầy đủ, tăng tỷ lệ thành công cao nhất.

- Thứ hai, chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về thị trường Ấn Độ: Luật Minh Khuê không chỉ am hiểu luật pháp sở hữu trí tuệ Ấn Độ mà còn có hiểu biết sâu sắc về văn hóa kinh doanh, thị hiếu người tiêu dùng và môi trường kinh doanh tại Ấn Độ. Nhờ vậy, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn chiến lược bảo hộ nhãn hiệu phù hợp nhất với mục tiêu kinh doanh của bạn tại thị trường này.

- Thứ ba, chúng tôi có dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm: Luật Minh Khuê luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm và chu đáo. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

- Thứ tư, Luật Minh Khuê hỗ trợ dịch vụ với chi phí hợp lý: Luật Minh Khuê luôn mang đến cho khách hàng mức giá dịch vụ cạnh tranh và phù hợp với ngân sách của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn báo giá chi tiết và rõ ràng trước khi ký hợp đồng để bạn có thể cân nhắc và lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất.

Với chuyên môn cao, kinh nghiệm đăng ký nhãn hiệu tại thị trường Ấn Độ, một trong những thị trường lớn nhất thế giới, Luật Minh Khuê sẽ là cánh tay đắc lực cho Quý khách hàng trong bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường này.

 

4. Một số lưu ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

- Sử dụng nhãn hiệu: Việc sử dụng nhãn hiệu trước khi nộp đơn đăng ký có thể giúp bạn tạo dựng uy tín thương hiệu và khẳng định vị thế trên thị trường. Tuy riêng cần hiểu rằng việc sử dụng nhãn hiệu trước khi nộp đơn đăng ký không tự động bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu cho bạn. Do đó, bạn nên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt để được bảo hộ đầy đủ quyền lợi của mình. Bạn cần cung cấp bằng chứng cụ thể về việc sử dụng nhãn hiệu trước khi nộp đơn đăng ký, như hóa đơn, biên lai, hợp đồng, tài liệu quảng cáo,... để chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của mình khi Cơ quan sở hữu trí tuệ có yêu cầu. Việc sử dụng nhãn hiệu không phù hợp với quy định của pháp luật có thể dẫn đến việc bị hủy bỏ quyền sử dụng nhãn hiệu. Ví dụ: Công ty A đã sử dụng nhãn hiệu "Kem Dẻo Mát Lạnh AMK" cho sản phẩm kem lạnh của mình trong 2 năm qua. Tuy nhiên, công ty A vẫn chưa nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Sau đó, công ty B nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Kem Mát Lạnh AMK" cho sản phẩm kem lạnh của mình và được bảo hộ thì công ty A không được sử dụng thương hiệu AMK cho sản phẩm kem lạnh, nếu công ty B không cho phép.

- Lựa chọn nhóm hàng hóa/dịch vụ phù hợp: Bạn cần xác định rõ các sản phẩm/dịch vụ mà bạn muốn sử dụng nhãn hiệu để bảo hộ. Tham khảo Danh mục quốc tế về hàng hóa và dịch vụ NICE (Nice Classification) để tra cứu và lựa chọn nhóm hàng hóa/dịch vụ phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của bạn. Nên lựa chọn nhóm hàng hóa/dịch vụ rộng nhất có thể để bảo hộ nhãn hiệu một cách toàn diện nhất. Nếu bạn muốn bảo hộ nhãn hiệu cho nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ khác nhau, bạn cần nộp đơn đăng ký riêng cho từng nhóm hàng hóa/dịch vụ đó. Nên tham khảo ý kiến luật sư sở hữu trí tuệ để được tư vấn cụ thể về việc lựa chọn nhóm hàng hóa/dịch vụ phù hợp. Xem xét các thương hiệu tương tự trong lĩnh vực của bạn để xem họ đã lựa chọn nhóm hàng hóa/dịch vụ nào. Cân nhắc đến khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai khi lựa chọn nhóm hàng hóa/dịch vụ.

- Ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: Ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thứ tự ưu tiên xét duyệt hồ sơ. Đơn đăng ký nhãn hiệu nào được nộp trước sẽ được xem xét trước. Nếu có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu cho cùng một nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu tương tự, đơn đăng ký được nộp trước sẽ có khả năng được chấp thuận cao hơn. Do đó nếu có nhu cầu kinh doanh sản phẩm dịch vụ nào và đã có tên hoặc logo thương hiệu, Quý khách nên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt để đảm bảo quyền ưu tiên cho thương hiệu của mình. Nếu bạn dự định sử dụng nhãn hiệu trong tương lai, bạn nên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước để tránh bị người khác đăng ký trước.

Trong lĩnh vực kinh doanh, nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng uy tín và tạo dấu ấn với khách hàng. Đó là lý do tại sao việc đăng ký nhãn hiệu được coi là một bước quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo rằng sản phẩm của bạn không bị sao chép hoặc sử dụng trái phép. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ. Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tại thị trường này. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây:

- Điện thoại yêu cầu dịch vụ sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (gặp Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

- Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi ngay tổng đài tư vấn chuyên môn số: 19006162