Từ năm 2013, khu đất này đã được giao về cho UBND huyện HM, trở thành đất ở dân sự. Nay tôi muốn hợp thức hóa căn nhà trên thì phải làm sao? Hồ sơ và trình tự tiến hành là thế nào? Các loại nghĩa vụ tài chính tôi phải đóng là ra sao? Tiền phải đóng khoảng bao nhiêu? Tôi nghe nói vì có trên 1 căn nhà, thuế phải đóng sẽ nhiều hơn bình thường, có đúng như vậy không? 

Rất mong quí luật sư giúp đỡ. Xin trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê.

Đăng ký biến động nhà đất và thu thuế đất phi nông nghiệp

Luật sư tư vấn luật Đất đai trực tuyến qua điện thoại gọi số:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai 2013

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Nội dung phân tích:

1/ Theo như thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi hiểu là 3 căn nhà ở trên lô đất của bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng và đã tiến hành xây mới lại một căn nên việc bạn cần làm đó là đăng ký biến động đất đai

Căn cứ vào điểm d, khoản 4 Điều 95 thì nếu “Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký” thì người sử dụng đất làm các thủ tục để đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật.
 
- Về thủ tục đăng ký biến động đất đai được quy định tại Điều 85 Nghị định 43 quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 như sau:
 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

b) Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

d) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;

đ) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
…..”

2/ Về vấn đề thuế thì bạn phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

>> Xem thêm:  Căn cứ tính thuế nhà đất hiện nay ? Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế nhà, đất ?

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định về giá tính thuế và thuế suất như sau:

Giá tính thuế được xác định bằng (=) Diện tích đất tính thuế nhân với ( x) Giá của 1 m2 đất. Trong đó:

 - Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng.

 - Giá của 1 m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012.

 - Thuế suất đối với đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

  Bậc thuế                      Diện tích đất tính thuế (m2)                         Thuế suất (%)

      I                                 Diện tích trong hạn mức                                  0,03

      II               Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức                    0,07

      III                        Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức                    0,15

 - Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/01/2012).

 - Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất; Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất 0,03%.

>> Xem thêm:  Thuế nhà đất là gì ? Quy định pháp luật về thuế nhà đất

 - Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%.

 - Đối với đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp thuế đối với diện tích đất lấn, chiếm.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai.

>> Xem thêm:  Theo quy định mới, Khi nào chủ đầu tư dự án được tự duyệt bản vẽ thi công ? Lập dự án phát triển nhà ở thương mại như thế nào ?