1. Bộ nhận diện thương hiệu là gì?

Bộ nhận diện thương hiệu (brand identity) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị và quản lý thương hiệu. Nó bao gồm tập hợp các yếu tố hữu hình được sử dụng để định danh và nhận dạng một thương hiệu cụ thể, tạo ra sự khác biệt và tạo được ấn tượng với khách hàng. Bộ nhận diện thương hiệu gồm có các yếu tố sau:

- Tên thương hiệu: Là từ hoặc cụm từ đặc trưng được sử dụng để định danh thương hiệu. Tên thương hiệu nên phản ánh giá trị, tính năng, hoặc mục tiêu của thương hiệu.

- Kiểu logo: Đây là biểu đồ, hình ảnh hoặc biểu tượng đặc trưng của thương hiệu. Logo thường được sử dụng để nhận dạng và gợi nhớ về thương hiệu.

- Biểu tượng chính: Là một biểu đồ hoặc hình ảnh đại diện cho thương hiệu. Biểu tượng chính thường được sử dụng kết hợp với logo để tạo nên sự nhận dạng độc đáo.

- Slogan hoặc tagline: Là một câu khẩu hiệu ngắn gọn và đặc trưng, thường đi kèm với tên thương hiệu và được sử dụng để tạo ra ấn tượng và nhận dạng thương hiệu.

- Font chữ: Lựa chọn font chữ đặc trưng cũng góp phần quan trọng trong việc tạo nên bộ nhận diện thương hiệu. Font chữ được sử dụng trong logo, slogan, hoặc các văn bản quảng cáo khác của thương hiệu.

- Hình ảnh minh họa: Các hình ảnh, biểu đồ hoặc biểu đồ được sử dụng để minh họa và tạo ra ấn tượng về thương hiệu.

- Màu sắc chủ đạo: Lựa chọn màu sắc phù hợp và đặc trưng cũng là một phần quan trọng của bộ nhận diện thương hiệu. Màu sắc chủ đạo thường được sử dụng trong logo, hình ảnh, quảng cáo và các vật liệu truyền thông khác của thương hiệu.

- Các yếu tố chỉ dẫn: Bộ nhận diện thương hiệu cũng có thể bao gồm các hướng dẫn về cách sử dụng đúng logo, font chữ, màu sắc và các yếu tố khác. Điều này giúp đảm bảo sự nhất quán và đồng nhất trong việc áp dụng bộ nhận diện thương hiệu.

- Các ứng dụng nhận diện thương hiệu: Bộ nhận diện thương hiệu cũng áp dụng cho các vật liệu và công cụ truyền thông của thương hiệu như phong bì thư, nhãn mác, bao bì, website, ấn phẩm quảng cáo, và các phương tiện truyền thông khác. Các ứng dụng này giúp xây dựng một hình ảnh đồng nhất và nhận dạng rõ ràng cho thương hiệu.

Bằng cách phối hợp các yếu tố trên, bộ nhận diện thương hiệu tạo ra sự khác biệt và độc đáo, giúp thương hiệu nổi bật và gây ấn tượng mạnh với khách hàng, tạo sự nhận dạng và tin tưởng trong lòng khách hàng.

 

2. Cách thức tiến hành đăng ký bộ nhận diện thương hiệu

Cách thức đăng ký bộ nhận diện thương hiệu phụ thuộc vào từng sản phẩm cụ thể mà quý khách muốn đăng ký. Dưới đây là các cách thức thông thường để đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp:

- Đăng ký nhãn hiệu:

+ Tên thương hiệu: Quý khách có thể đăng ký tên thương hiệu của bạn như một nhãn hiệu. Quy trình đăng ký bao gồm việc nộp đơn đăng ký, cung cấp thông tin về tên thương hiệu, mô tả và hình ảnh liên quan (nếu có), đánh giá xác định tính độc nhất và sự phù hợp với quy định pháp luật về nhãn hiệu.

+ Kiểu logo: Nếu quý khách muốn bảo vệ kiểu logo độc đáo của mình, quý khách có thể đăng ký logo như một nhãn hiệu. Quá trình đăng ký tương tự như đăng ký tên thương hiệu, bao gồm cung cấp biểu đồ, hình ảnh hoặc bản vẽ của logo và mô tả chi tiết về thành phần của logo.

+ Màu sắc chủ đạo: Nếu màu sắc đóng vai trò quan trọng trong nhận diện thương hiệu của quý khách, quý khách cũng có thể đăng ký màu sắc chủ đạo là một nhãn hiệu. Điều này yêu cầu cung cấp thông tin về màu sắc cụ thể và mô tả chi tiết về cách màu sắc được sử dụng trong việc nhận diện thương hiệu.

- Đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

+ Bao bì: Nếu quý khách muốn bảo vệ kiểu dáng bao bì của sản phẩm, quý khách có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Quá trình đăng ký bao gồm việc nộp đơn đăng ký, cung cấp bộ ảnh chụp đầy đủ các góc nhìn của đối tượng, bản mô tả chi tiết về kiểu dáng công nghiệp và đánh giá xác định tính độc nhất và sự phù hợp với quy định về kiểu dáng công nghiệp.

+ Nhãn mác: Nếu quý khách muốn bảo vệ kiểu dáng nhãn mác được gắn trên sản phẩm, quý khách cũng có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho nhãn mác. Quy trình đăng ký tương tự như đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho bao bì, bao gồm cung cấp bộ ảnh chụp đầy đủ các góc nhìn của đối tượng, bản mô tả chi tiết về kiểu dáng công nghiệp và đánh giá xác định tính độc nhất và sự phù hợp với quy định về kiểu dáng công nghiệp.

 

3. Thủ tục tiến hành đăng ký bộ nhận diện thương hiệu

3.1. Hồ sơ đăng ký bộ nhận diện thương hiệu

Hồ sơ đăng ký bộ nhận diện thương hiệu là một phần quan trọng trong quá trình bảo vệ và xử lý vi phạm nhãn hiệu. Nó bao gồm các tài liệu và thông tin liên quan đến việc đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu của quý khách. Dưới đây là các thành phần chính của hồ sơ đăng ký bộ nhận diện thương hiệu:

- Biểu đồ, hình ảnh hoặc bản vẽ của nhãn hiệu: Quý khách cần cung cấp biểu đồ, hình ảnh hoặc bản vẽ chi tiết và đầy đủ của nhãn hiệu của bạn. Đây là một phần quan trọng để trình bày và mô tả hình ảnh và các thành phần của nhãn hiệu, bao gồm logo, chữ viết, màu sắc, hình dạng và bất kỳ chi tiết nào đặc trưng khác.

- Mô tả nhãn hiệu: Quý khách cần cung cấp một mô tả chi tiết về nhãn hiệu của quý khách. Mô tả này nên mô tả các thành phần của nhãn hiệu, như chữ viết, hình dạng, logo, màu sắc và các yếu tố đặc trưng khác. Mô tả cần rõ ràng và chi tiết để giúp cơ quan có thẩm quyền hiểu rõ về nhãn hiệu của bạn.

- Danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan: Quý khách cần xác định rõ danh sách các sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu của bạn được áp dụng. Điều này giúp xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu và giới hạn việc sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu trong các lĩnh vực tương ứng.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Quý khách cần cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu của quý khách, chẳng hạn như giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy phép sử dụng nhãn hiệu. Điều này giúp xác minh rằng quý khách là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu và có quyền yêu cầu xử lý vi phạm nhãn hiệu.

- Các thông tin đăng ký và phí đăng ký: Quý khách cần cung cấp các thông tin đăng ký liên quan, chẳng hạn như ngày đăng ký, số đăng ký, và tên cơ quan đăng ký nhãn hiệu. Ngoài ra, quý khách cũng cần nộp các khoản phí liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo hộ nhãn hiệu.

 

3.2. Quy trình thực hiện đăng ký bộ nhận diện thương hiệu

Thủ tục đăng ký bộ nhận diện thương hiệu phụ thuộc vào việc đăng ký nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp. Dưới đây là chi tiết từng bước trong quá trình đăng ký:

Nếu đăng ký nhãn hiệu:

Bước 1: Soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Hồ sơ bao gồm 02 bộ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu và 05 mẫu nhãn hiệu cần đăng ký.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và sau đó sẽ nhận được dấu xác nhận từ cơ quan này.

Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

Trong quá trình đăng ký, bạn cần nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu cho từng trường hợp tương ứng.

Bước 4: Thẩm định hình thức đơn.

- Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định hình thức đơn để đưa ra quyết định hợp lệ được công bố trên trang Công báo Sở hữu trí tuệ.

- Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 5: Thẩm định nội dung.

- Cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn.

- Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Nếu đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Bước 1: Soạn hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Hồ sơ bao gồm Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, giấy uỷ quyền, bộ ảnh chụp đầy đủ các góc nhìn của đối tượng và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và sau đó sẽ nhận được dấu xác nhận từ cơ quan này.

Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Trong quá trình đăng ký, bạn cần nộp lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho từng trường hợp tương ứng.

Bước 4: Thẩm định hình thức đơn.

- Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định hình thức đơn để đưa ra quyết định hợp lệ được công bố trên trang Công báo Sở hữu trí tuệ.

- Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 5: Công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

- Thời hạn là 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

- Nội dung công bố đơn bao gồm thông tin về quyết định hợp lệ đơn và ảnh và phân loại kiểu dáng công nghiệp.

Bước 6: Thẩm định nội dung.

- Cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho đối tượng nêu trong đơn.

- Thời hạn thẩm định nội dung là 9-12 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh Khuê: Thương hiệu nổi tiếng toàn cầu hiện nay: LAY’S

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!