1. Chương trình phần mềm máy tính là gì?

Điều 22.1. Luật SHTT định nghĩa : “Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể”.

Chương trình máy tính có thể được phân loại theo các tuyến chức năng.

+ Phần mềm ứng dụng: là một chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó mà người dùng muốn thực hiện. Ví dụ về một ứng dụng bao gồm một bộ xử lý từ, một bảng tính, một ứng dụng kế toán, một trình duyệt web, một máy nghe nhạc,…

+ Phần mềm tiện ích: là những chương trình ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ quản trị hệ thống và lập trình máy tính. Ví dụ như phần mềm sao lưu, quản lý clipboard, Cryptographic, nén dữ liệu,…

+ Hệ điều hành: là một chương trình máy tính hoạt động như một trung gian giữa một người sử dụng máy tính và các phần cứng máy tính.

+ Chương trình khởi động: một máy tính được lưu trữ chương trình đòi hỏi một chương trình máy tính ban đầu được lưu giữ trong bộ nhớ chỉ để đọc và khời động. Qúa trình khởi động là xác định và khởi tạo tất cả các khía cạnh của hệ thống, từ đăng ký xử lý để điều khiển thiết bị cho nội dung bộ nhớ.

+ Phần mềm nhúng: một chương trình được viết, biên dịch trên máy tính và nạp vào một hệ thống khác (gọi tắt là KIT) bao gồm một hoặc nhiều bộ vi xử lý đã được cài sẵn một hệ điều hành, bộ nhớ ghi chép được, các cổng giao tiếp với các phần cứng khác…

+ Microcode: là các chương trình kiểm soát một số bộ phận xử lý trung tâm và một số phần cứng khác. Mã này di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, đơn vị logic số học và các đơn vị chức năng khác trong CPU.

2. Vì sao phải đăng ký chương trình phần mềm ?

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là việc chủ sở hữu trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức đại diện quyền tác giả nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tới cơ quan đăng ký để được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm, việc đăng ký sẽ giúp chủ sở hữu chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp của mình với phần mềm do mình sáng tạo ra.Việc chứng minh ai là người tạo ra chương trình phần mềm trước rất khó có thể chứng minh khi xảy ra tranh chấp. Do đó, cần có một căn cứ để xác lập quyền tác giả cho bạn. Việc đăng ký bản quyền cho chương trình máy tính là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong tương lai.

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam

Khi tiến hành nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho chương trình phần mềm máy tính, cơ sở pháp lý quan trọng để khẳng địnhg quyền sở hữu đối với chương trình phần mềm đó cũng được xây dựng. Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cũng là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm, được sử dụng khi định giá tài sản của công ty trong trường hợp cổ phần hóa, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mục đích khi các tác giả (hoặc chủ sở hữu quyền tác giả) tiến hành nộp đơn đăng ký bản quyền và hồ sơ kèm theo tại Cục bản quyền tác giả Việt nam là để ghi nhận các thông tin về tác giả và phần mềm. Ý nghĩa thực sự của việc đăng ký sẽ được thể hiện trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, Giấy chứng nhận đăng ký này là bằng chứng tốt nhất chứng minh quyền sở hữu của tác giả đối với tác phẩm.

3. Đăng ký chương trình phần mềm máy tính này ở đâu?

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả nói chung được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể Điều 50 quy định về đơn đăng ký quyền tác giả như sau:

"​Điều 50. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

3. Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt."

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là Cục Bản quyền tác giả, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời hạn xử lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được quy định tại Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009:

"​Điều 52. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn."

Như vậy, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tới Cục Bản quyền tác giả. Đồng thời, thời gian để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

4. Đăng ký chương trình phần mềm máy tính như thế nào ?

Để được pháp luật Việt Nam bảo vệ phần mềm máy tính do chính bạn sáng tạo, sản xuất ra, các cá nhân, tổ chức sẽ phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.1. Hồ sơ đăng ký gồm:

Trường hợp tác giả/đồng tác giả là nhân viên Công ty và thực hiện công việc theo quyết định của Giám đốc Công ty:

- Giấy phép kinh doanh (02 bản sao y chứng thực);

- Chứng minh thư nhân dân của tác giả (02 bản sao y công chứng);

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến Uy Tín, Chuyên Nghiệp

- Bộ cài đặt phần mềm máy tính thể hiện qua 02 đĩa CD;

- Bản hướng dẫn sử dụng máy tính (02 bộ đĩa ghi code phần mềm);

- Bản chuyển giao quyền tác giả ( theo mẫu MKLAW FIRM cung cấp);

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả ( theo mẫu MKLAW FIRM cung cấp)

Trường hợp tác giả/đồng tác giả do thuê ngoài:

Ngoài các tài liệu nêu trên, Quý Công ty cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu sau:
- 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục này:

+ Tác phẩm phần mềm có thể đăng ký dưới dạng đồng tác giả;

+ Tác giả phần mềm nếu là cán bộ, công nhân viên lao động hưởng lương thì có thể đăng ký cho công ty ký hợp đồng lao động là chủ sở hữu tác phẩm đó.

+ Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận;

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ

+ Đĩa CD phải có bìa bọc mầu trắng để đóng dấu.

4.2. Các công việc Công ty luật Minh Khuê thực hiện:

4.2.1. Thiết lập hồ sơ đăng ký Quyền tác giả:

- Lập tờ khai đăng ký Quyền tác giả.

- Lập Bản chuyển giao quyền tác giả.

- In Giao diện và Code đăng ký

4.2.2. Tiến hành đăng ký quyền tác giả:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.

- Theo dõi tiến trình công việc cho đến khi cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả.

- Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.

- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền tác giả là 50 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

4.3. Thời gian và Chi phí đăng ký:

- Thời gian đăng ký: 7 ngày(kể từ ngày nộp đơn)

- Chi phí đăng ký: 2.500.000 VNĐ ( Hai triệu nămi trăm ngàn đồng)

5. Khi nào nên đăng ký chương trình phần mềm máy tính này?

Mọi tác giả, chủ sở hữu của chương trình, phần mềm máy tính đều có quyền đăng ký bản quyền cho phần mềm của mình. Có thể tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện.Tác giả và chủ sở hữu tác phẩm nên tiến hành đăng ký bản quyền đối với tác phẩm khi tác phẩm được sáng tạo ra để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tuyệt đối và tránh những tranh chấp ảnh hưởng đến quyền lợi có thể xảy ra.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả /quyền liên quan được quy định như sau:

- Quyền nhân thân của tác giả bao gồm: Quyền đặt tên cho tác phẩm; Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.

- Quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản có thời hạn bảo hộ như sau: Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với phần mềm có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp phần mềm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm máy tính không quá phức tạp và chi phí rất nhỏ so với lợi ích thiết thực mang lại. Vì vậy, chủ sở hữu quyền tác giả nên nhanh chóng thực hiện đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm máy tính mà mình sáng tạo ra

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu Trí tuệ - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính Uy tín

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Có cần thiết đăng ký bản quyền chương trình máy tính không ?

Trả lời:

Việc đăng ký bản quyền chương trình phần mềm máy tính là vô cùng quan trọng và cần thiết. Đây là một trong những phương pháp để bảo về quyền lợi của chủ sở hữu cũng như tránh được những tranh chấp có thể xảy ra.

Câu hỏi: Thủ tục đăng ký bản quyền có phức tạp không ?

Trả lời:

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả nói chung và đăng ký bản quyền chương trình máy tính nói được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009. Ngoài ra, Luật Minh Khuê sẽ hỗ trợ khách hàng trong quá trình nộp và theo dõi hồ sơ tại Cục Bản quyền.

Câu hỏi: Đăng ký bản quyền chương trình phần mềm máy tính có hiệu lực trong bao lâu ?

Trả lời:

Theo nội dung được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009

+ CCMT có quyền nhân thân quy định tại khoản 1,2 và 4 điều 19 là vô thời hạn.

+ Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tải sản quy định tại Điều 20 có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả qua đời