Luật sư tư vấn về chủ đề "máy tính"

máy tính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề máy tính.

Đăng ký chương trình máy phần mềm máy tính mang lại hiệu quả gì ?

Đăng ký chương trình máy phần mềm máy tính mang lại hiệu quả gì ?
Việt Nam được coi là một trong những quốc gia phát triển nhanh về lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngày càng nhiều các dự án khởi nghiệp về lĩnh vực phần mềm. Do đó, cần quan tâm đến việc đăng ký bản quyền cho chương trình máy tính của mình để bảo vệ quyền lợi của bạn khi xảy ra tranh chấp, vi phạm.