1. Đăng ký kết hôn với người nước ngoài thực hiện như thế nào ?

Kính chào công ty luật Minh Khuê, lời đầu thư, xin kính chúc quý công ty luôn thành công và thịnh vượng. Em có một thắc mắc muốn xin hỏi luật sư. Em vừa kết hôn với bạn gái người philippines.

Chúng em đã tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn tại philippines và đã có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp của philippines. Hai vợ chồng chúng em hiện nay đang sống ở philippines. Tháng 11 này chúng em sẽ về Việt Nam để làm đám cưới. Do vậy, em muốn tranh thủ trong khoảng thời gian ở Việt Nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam để hợp pháp hóa hôn nhân của chúng em tại Việt Nam. Em muốn hỏi là như trường hợp của em, khi đã đăng ký kết hôn ở philippines rồi, thủ tục đăng ký kết hôn ở Việt Nam sẽ như thế nào ạ, và em sẽ phải làm các thủ tục này ở đâu ạ. Em xin cảm ơn. Best regards,.

- Truong Vu

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài (bạn gái quốc tịch Philippines) thực hiện như thế nào ?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty luật Minh Khuê. Sau khi được các Luật sư nghiên cứu, Chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Điều kiện ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Căn cứ Điều 34 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch như sau:

"1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

2. Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng được ghi vào Sổ hộ tịch."

2. Thẩm quyền ghi chú ly hôn.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.

Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.

Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.

- Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.

- Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

(Điều 48 Luật hộ tịch 2014)

3. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn: Điều 50 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:

- Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy kết hôn nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

- Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu.

4. Hồ sơ ghi chú kết hôn bao gồm:

- Tờ khai theo mẫu quy định;

- Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp;

- Ngoài ra nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của vợ và chồng; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy kết hôn.

5. Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

6. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn:

- Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là đủ điều kiện theo quy định, Trường phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lực hộ tịch cho người yêu cầu.

- Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn thuộc một trong các trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn, Trường phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.

- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, Phòng Tư pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người yêu cầu.

7. Các trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn: Yêu cầu ghi vào sổ việc kết hôn bị từ chối nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

- Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoại tại Việt Nam.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, Phòng Tư pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người yêu cầu.

2. Thủ tục kết hôn với người nước ngoài khi bị mất giấy ly hôn chồng cũ ?

Xin chào Luật sư, Luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Trước đây tôi lấy chồng ở Hàn Quốc sau một thời gian chung sống (chưa có con) chúng tôi ly dị và tôi trở về nước.

Đến hôm nay tôi muốn kết hôn với người khác (là việt kiều Canada) nhưng tôi bị mất giấy ly hôn ở Hàn Quốc rồi. Vậy theo Luật sư tôi cần phải làm như thế nào để được kết hôn đúng theo pháp luật ?

Xin cảm ơn luật sư rất nhiều,
Người gửi: D Tuyet

Thủ tục làm hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam ?

Tư vấn thủ tục kết hôn khi mất giấy ly hôn, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Trường hợp này bạn cần xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử. Quy định này cũng được áp dụng đối với việc xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn.

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc viên chức Lãnh sự ký và cấp cho đương sự Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh là 5 ngày.

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân gia đình - Công ty luật Minh Khuê