1. Giới thiệu về các sản phẩm OCOP tại tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng của Việt Nam, nằm ở chính giữa trung tâm hình học trên bản đồ miền Bắc. Tỉnh Vĩnh Phúc có vị trí và các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) bắt đầu được triển khai tại Vĩnh Phúc từ năm 2019, với mục đích nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển kinh tế, giúp giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn. Từ đó góp phần thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và góp vào phần phát triển chung của đất nước.

Để đưa các sản phẩm OCOP ra thị trường, các cá nhân, tổ chức sản xuất đã chủ động cải tiến bao bì, mẫu mã, phát triển đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó qua 5 năm triển khai, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 105 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt chuẩn OCOP, cụ thể: có 26 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 79 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Một số sản phẩm OCOP 4 sao tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc có thể kể đến là: mật ong Curcumin, mật ong quất, mật ong chanh leo, mật ong sữa chúa, mật ong hoa rừng, mật ong bánh tổ Tam Đảo của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo (Bình Xuyên); Sản phẩm Nấm đùi gà Phùng Gia của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia, huyện Bình Xuyên; Hoa trà hoa vàng Tam Đảo và Trà túi lọc trà hoa vàng Tam Đảo của Công ty TNHH Trà hoa vàng Tam Đảo, huyện Tam Đảo.

 

2. Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP tại Vĩnh Phúc

Người có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP tại tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

- Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP dưới loại hình bảo hộ nhãn hiệu tập thể để các thành viên thuộc tổ chức được sử dụng nhãn hiệu, nhưng phải tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. 

Nếu nhãn hiệu có chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

- Quyền đăng ký trên có được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

Ứng dụng vào tiêu chí khi tham gia chương trình OCOP thì đối tượng tham gia chương trình OCOP là các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Hiện nay các doanh nghiệp tham gia Chương trình OCOP tại Vĩnh Phúc chủ yếu thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụ thể bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

 

3. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm OCOP tại Vĩnh Phúc

Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP tại Vĩnh Phúc cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm các tài liệu sau đây:

- 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 08 Phụ lục 1 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP

Lưu ý: Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập; phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân  nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 12-2024);

- 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc).

Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí;

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

- Danh sách thành viên thuộc tập thể;

- Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù;

- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

- Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

- Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

- Các tài liệu khác (nếu có).

 

4. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP tại Vĩnh Phúc của Luật Minh Khuê

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho cá nhân, doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ là đơn vị hỗ trợ pháp lý mà còn là đối tác đồng hành, mang lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp của bạn. Đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết về quy trình đăng ký nhãn hiệu, giúp bạn hiểu rõ về lợi ích và cam kết chất lượng dịch vụ.

Với mối quan hệ độc đáo với cơ quan quản lý, chúng tôi cam kết giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ và đảm bảo ổn định trong quá trình triển khai thủ tục bảo hộ, giúp sản phẩm của bạn thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc để phát huy giá trị khi thương mại hóa trên thị trường tiêu thụ. Nhãn hiệu đăng ký sẽ giúp sản phẩm OCOP của Vĩnh Phúc khẳng định giá trị thương hiệu, là tiền đề vươn ra thị trường quốc tế, mở ra cơ hội xuất khẩu và hợp tác với đối tác toàn cầu. 

Lý do bạn nên chọn Công Ty Luật Minh Khuê:

+ Chúng tôi hiểu rõ đặc điểm và giá trị của sản phẩm OCOP tại Vĩnh Phúc.

+ Dịch vụ của chúng tôi linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

+ Sự đồng hành của chúng tôi trong tất cả các lĩnh vực pháp lý của bạn. Nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, đội ngũ chuyên gia, chuyên viên của Luật Minh Khuê luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Hãy đưa sản phẩm của bạn lên một tầm cao mới với dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật Minh Khuê. Liên hệ ngay với chúng tôi để bảo vệ thương hiệu của bạn:

Điện thoại tư vấn về nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

Kênh liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề pháp luật khác: Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi ngay tổng đài tư vấn chuyên môn số: 19006162.