1. Đăng ký nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu được hiểu là một biểu tượng, từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của chúng được sử dụng để phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp hoặc tổ chức với các sản phẩm hoặc dịch vụ của người khác. Nhãn hiệu đăng ký được coi là tài sản của doanh nghiệp. Nó tạo ra sự nhận diện và tin cậy từ khách hàng, giúp xây dựng giá trị thương hiệu và tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Nhãn hiệu được sử dụng như một công cụ để xác định nguồn gốc hoặc nguồn cung cấp của một sản phẩm hoặc dịch vụ và tạo sự nhận diện và tin cậy từ phía khách hàng.

Tại khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, 2019 (sau đây được gọi là Luật Sở hữu trí tuệ), khái niệm nhãn hiệu được giải thích như sau: 

16. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu giúp tạo sự phân biệt và tạo sự khác biệt cho một doanh nghiệp hoặc sản phẩm trong thị trường cạnh tranh. Khi khách hàng nhìn thấy hoặc nhận ra một nhãn hiệu, họ có thể liên kết nó với chất lượng, giá trị, đặc tính hoặc giá trị thương hiệu của doanh nghiệp hoặc sản phẩm đó.

Để bảo hộ nhãn hiệu của mình, các cá nhân, tổ chức có thể thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Đăng ký nhãn hiệu cung cấp quyền sở hữu độc quyền và bảo vệ pháp lý cho chủ sở hữu nhãn hiệu đối với việc sử dụng và tiếp thị nhãn hiệu đó. Việc đăng ký nhãn hiệu đảm bảo rằng nhãn hiệu của bạn được bảo vệ pháp lý và ngăn chặn người khác sử dụng hoặc sao chép nhãn hiệu của bạn mà không được phép. Điều này giúp xây dựng sự nhận biết và tăng giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. 

 

2. Hồ sơ để thực hiện đăng ký nhãn hiệu sản phẩm từ hạt điều

Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm từ hạt điều là quá trình pháp lý mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân điều hành đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm từ hạt điều của họ. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ có chủ sở hữu được phép sử dụng nhãn hiệu hạt điều đó và ngăn chặn người khác sử dụng hoặc sao chép mà không có sự cho phép. Cá nhân, tổ chức sẽ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đến Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp giấy xác nhận đăng ký nhãn hiệu. Giấy xác nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận rằng nhãn hiệu đã được đăng ký và chủ sở hữu có quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đó. Giấy xác nhận đăng ký nhãn hiệu có giá trị pháp lý và chủ sở hữu đang có độc quyền sử dụng, khống chế nhãn hiệu trong phạm vi đã đăng ký.

Để đăng ký nhãn hiệu với các sản phẩm từ hạt điều, khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

- 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy (Mẫu số 04-NH Phụ lục A của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN);

- 05 mẫu nhãn hiệu đính kèm theo;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí;

- Một số giấy tờ khác (nếu có):

+ 01 Giấy uỷ quyền (Khi sử dụng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

+ 01 Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (Giấy phép kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, giấy phép thành lập, thư đồng ý,...);

+ Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế, giấy chứng nhận hoặc văn bản thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn, hợp đồng lao động,...);

+ Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng như: cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Xác nhận của cơ quan nhận đơn đối với bản sao đơn đầu tiên; Giấy chứng nhận quyền ưu tiên nếu quyền đó được hưởng thụ từ người khác).

+ Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận còn phải có Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/ Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

 

3. Trình tự đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm từ hạt điều

Bước 1: Nộp hồ sơ ký nhãn hiệu đến Cục Sở hữu trí tuệ

Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn trực tiếp tại sơ quan hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa điểm tiếp nhận đơn của Cục sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, có thể nộp đơn trực tuyến trên hệ thống tiếp nhận đơn của Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được xem xét, thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu. Thời gian thẩm định là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Khi hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ bằng văn bản. Trong đó sẽ nêu rõ các lý do khiến cho đơn có thể bị từ chối và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa thiếu sót, không có ý kiến hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu và thẩm định nội dung 

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Thời gian công bố đơn là 02 tháng sau thời điểm có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. 

Nội dung đơn được đánh giá dựa trên khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Thời gian thẩm định nội dung là 09 tháng kể từ sau thời điểm công bố đơn.

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ trả kết quả

Sau khi kết thúc thẩm định nội dung, nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Nếu đã đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, đồng thời người nộp đơn đã nộp phí, lệ phí thì Cục Sở hữu trí tuệ quyết định cấp iấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

 

4. Phí, lệ phí cần nộp khi đăng ký nhãn hiệu sản phẩm từ hạt điều

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu với nhà nước là một phần quan trọng của quy trình đăng ký nhãn hiệu và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu và quản lý cơ sở dữ liệu nhãn hiệu. Nhà nước cần duy trì duy trì thông tin về nhãn hiệu đã đăng ký để đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu, lệ phí đăng ký cung cấp nguồn tài chính cho công việc này.

- Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng (cho mỗi đơn)

- Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ: 100.000 đồng (cho 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi sẽ công thêm 20.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)

- Phí công bố đơn: 120.000 đống

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng (cho 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi công thêm 30.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)

- Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng (cho  6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm công thêm 120.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)

- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/mỗi đơn/mỗi yêu cầu

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:120.000 đồng (cho 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi sẽ tăng 100.000 đồng/1nhóm)

5. Lưu ý khi kinh doanh sản phẩm từ hạt điều

Hạt điều là hạt của cây điều, một loại cây gỗ thuộc họ Đậu, thường trồng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc biệt là các nước ở Châu Phi, Ấn Độ, Việt Nam,... Hạt điều được sử dụng trong nhiều món ăn và mỹ phẩm khác nhau.

Khi kinh doanh hạt điều cần lưu ý những yếu tố quan trọng dưới đây:

- Chất lượng sản phẩm: Đảm bảo rằng sản phẩm hạt điều đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng co. Kiểm soát quy trình sản xuất, lựa chọn nguồn cung cấp tin cậy và thực hiện kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng sản phẩm rằng luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

- An toàn thực phẩm: Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm là điều vô cùng quan trọng. Đảm bảo rằng quy trình sản xuất và đóng gói đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định về vệ sinh và giám sát chất lượng.

- Quản lý cung ứng: Đảm bảo  rằng đây là đây là chuỗi cung ứng uy tín, chất lượng và ổn định. Kiểm tra nguồn cung cấp, lựa chọn đối tác đáng tin cậy và thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài để đảm bảo nguồn cung. 

- Tiếp thị và quảng bá: Xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả để tạo sự nhận diện và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm hạt điều. Hợp tác với các nhà phân phối, nhà bán kẻ, công ty,... để có thể đẩy mạnh tiếp thị và tăng doanh số bán hàng. 

- Tuân thủ quy định của pháp luật: Nắm rõ và tuân thủ các quy định pháp luật kinh doanh, nhãn hiệu, an toàn thực phẩm và quảng cáo. Đảm bảo việc kinh doanh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến kinh doanh sản phẩm hạt điều.

Khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết sau: Kinh doanh buôn bán hạt điều cần phải nộp những loại thuế gì? của Luật Minh Khuê.

Mọi vướng mắc về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm từ hạt điều hoặc có ý kiến đóng góp khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.