1. Nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt là gì ?

Nhãn hiệu độc quyền là một dấu hiệu có chứa các chữ cái, từ ngữ, hình minh họa, hình vẽ hoặc kết hợp các yếu tố đó gắn liền với các dịch vụ của công ty để phân biệt các dịch vụ này với các dịch vụ cung cấp bởi các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác trên thị trường.

Các dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt được phân loại vào Nhóm 37 theo Bảng Phân loại Nice được lập theo Thỏa ước Nice. Nhóm này chủ yếu bao gồm các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc xây dựng hoặc làm nhà cửa lâu bền, cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi những người hoặc tổ chức được thuê phục chế các đối tượng theo trạng thái ban đầu của chúng hoặc bảo quản mà không làm thay đổi các đặc tính vật lý hay hoá học của chúng.

Nhóm dịch vụ này đặc biệt bao gồm:

- Dịch vụ liên quan đến xây dựng nhà, đường, cầu, đập hoặc đường truyền, các dịch vụ về các công việc chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt ống nước, thợ lắp đặt hệ thống sưởi hoặc lợp mái;

- Dịch vụ phụ trợ cho dịch vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây dựng;

- Các dịch vụ đóng tàu thuyền;

- Dịch vụ bao gồm thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng;

- Các dịch vụ tu sửa như các dịch vụ bảo đảm việc đưa bất kỳ một đối tượng nào về trạng thái tốt sau khi hao mòn, thiệt hại, hư hỏng hay bị phá huỷ một phần (phục hồi một toà nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở nên thiếu hoàn thiện và phải phục hồi về trạng thái ban đầu của nó);

- Các dịch vụ khác nhau về tu sửa như các dịch vụ về điện, đồ đạc, dụng cụ, công cụ, v.v.

- Các dịch vụ bảo dưỡng nhằm giữ cho đối tượng ở dạng ban đầu mà không làm thay đổi những đặc tính của nó.

Nhóm này đặc biệt không bao gồm các dịch vụ lưu trữ hàng hóa như quần áo và phương tiện; hoặc các dịch vụ liên quan đến nhuộm vải vóc hoặc quần áo.

 

2. Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt ?

Trong ngành xây dựng dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt, danh tiếng là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Một trong những cách hiệu quả nhất để xây dựng danh tiếng là đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho các dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt do công ty cung cấp. Ngoài lợi thế này, đăng ký nhãn hiệu độc quyền sẽ mang lại lợi ích khác cho công ty, chẳng hạn như:

- Công ty sẽ được bảo vệ bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước những vi phạm liên quan đến nhãn hiệu thực hiện bởi các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác. Công ty có quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký dành riêng cho nhóm dịch vụ đã đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, mọi hành vi vi phạm như sao chép hoặc sử dụng mà không có sự chấp thuận của công ty sẽ được xử lý bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường vị thế của công ty trên thị trường: Việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền sẽ là cơ sở pháp lý để xác định chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu nếu có tranh chấp liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu. Bên cạnh đó, sau khi sử dụng nhãn hiệu trong một khoảng thời gian nhất định, nhãn hiệu của công ty sẽ trở thành một thương hiệu nổi tiếng và nó có thể mang lại lợi nhuận từ việc sử dụng, cấp quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng nhãn hiệu.

Do đó, việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt là rất cần thiết cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Các công ty cung cấp dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt nên thực hiện thủ tục này càng sớm càng tốt để đảm bảo các lợi ích trên.

 

3. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt như thế nào?

3.1. Điều kiện để đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Thứ nhất, nhãn hiệu độc quyền phải là một dấu hiệu có thể nhìn thấy dưới dạng một hoặc một số ký tự, từ ngữ, hình minh họa, hình ảnh hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó. Các nhãn hiệu có thể được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Thứ hai, một nhãn hiệu độc quyền phải có khả năng phân biệt các dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với các dịch vụ của các công ty, tổ chức, cá nhân khác trên thị trường.

 

3.2. Thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Một hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền nên bao gồm các tài liệu như sau:

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được lập theo mẫu quy định (02 bản);

- 05 Mẫu nhãn hiệu kích thước 80mm x 80mm;

- Danh sách nhóm các dịch vụ kèm theo nhãn hiệu;

- Giấy ủy quyền (nếu có);

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu;

- Biên lai thanh toán phí và lệ phí (trong trường hợp chủ sở hữu thanh toán phí và lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

 

4. Quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt

4.1. Chuẩn bị nhãn hiệu

Công ty sẽ thiết kế một nhãn hiệu để được tiến hành đăng ký dựa trên ý tưởng và yêu cầu ban đầu. Thời gian của giai đoạn này dài hay ngắn tùy thuộc vào độ phức tạp của nhãn hiệu cũng như yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Nếu công ty của bạn đã có sẵn nhãn hiệu để đăng ký, bạn có thể bỏ qua giai đoạn này.

 

4.2. Thực hiện tra cứu thương hiệu

Tra cứu nhãn hiệu không phải là một thủ tục bắt buộc nhưng rất cần thiết để có thể đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Mục đích của thủ tục này là kiểm tra xem nhãn hiệu của công ty bạn có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu đã đăng ký khác hay không. Có hai phương pháp để thực hiện thủ tục này:

- Tra cứu nhãn hiệu sơ bộ: Phương pháp tra cứu nhãn hiệu này thường nhanh (từ vài giờ đến 3 ngày, tùy thuộc vào nhãn hiệu và nhóm sản phẩm gắn với nhãn hiệu) nhưng tỷ lệ chính xác của kết quả chỉ khoảng 60%. Vẫn có trường hợp có một nhãn hiệu đã đăng ký trước đó và tương tự nhãn hiệu của bạn, nhãn hiệu đã đăng ký có thể được xuất bản trên cơ sở dữ liệu điện tử của sở hữu công nghiệp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, do đó không thể được tra cứu một cách chính xác.

- Tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu: Phương pháp tra cứu nhãn hiệu này có thể mất nhiều thời gian hơn để có kết quả (từ 3 ngày đến 7 ngày). Với phương pháp tra cứu này, các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ xem xét nhãn hiệu và tư vấn về khả năng đăng ký thành công của nhãn hiệu. Ưu điểm của phương pháp tra cứu này là kết quả có tỷ lệ chính xác cao hơn (lên tới 98%). Với cơ hội đăng ký thành công cao hơn, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

 

4.3. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn có thể nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông qua đường bưu điện.

Cơ quan nhà nước duy nhất có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam có địa chỉ trụ sở tại Hà Nội. Đơn có thể được nộp trực tiếp tới Cục SHTT hoặc thông qua các văn phòng đại diện của Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

 

4.4. Thẩm định hình thức

Trong khoảng thời gian này, Cục SHTT sẽ kiểm tra các yêu cầu về hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Sau khi kiểm tra, nếu đơn đáp ứng tất cả các yêu cầu theo quy định của pháp luật, Cục SHTT sẽ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ cho người nộp đơn.

Giai đoạn thẩm định hình thức thường mất khoảng 01 tháng đến 02 tháng kể từ ngày điền.

 

4.5. Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

Thông tin của đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp chính thức trong vòng 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ. Đơn bao gồm thông tin về mẫu nhãn hiệu và danh sách các dịch vụ kèm theo nhãn hiệu.

 

4.6. Thẩm định nội dung

Giai đoạn thẩm định nội dung thường là giai đoạn dài nhất và thời gian xử lý là từ 9 tháng đến 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trong thời gian này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thẩm định nội dung của đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền và kiểm tra xem nhãn hiệu dự định đăng ký có gây nhầm lẫn hoặc tương tự với các nhãn hiệu đã được bảo hộ hoặc nhãn hiệu nổi tiếng hay không, nhãn hiệu đó có đáp ứng tất cả các yêu cầu để được đăng ký làm nhãn hiệu độc quyền không? Đây là một bước rất quan trọng để đảm bảo sẽ không có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu của công ty đối với nhãn hiệu độc quyền.

 

4.7. Trả phí và nhận văn bằng bảo hộ

Sau khi nhận được thông báo của Cục SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản phí theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp trong vòng một tháng kể từ ngày hoàn tất thanh toán.

 

5. Nơi đăng ký nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt ?

Công ty Luật Minh Khuê tự hào là một trong những đại diện sở hữu công nghiệp hợp pháp có uy tín nhất tại Việt Nam với các dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Công ty Luật Minh Khuê được chứng nhận và cấp phép bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam vào tháng 8 năm 2017, với mã đại diện là 226, để thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cho các công ty và cá nhân trong nước cũng như nước ngoài.

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Minh Khuê để được tư vấn về quy trình và thủ tục đăng ký nhãn hiệu xây dựng, sửa chữa và lắp đặt dịch vụ tại Việt Nam.

Thủ tục sẽ do Phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Minh Khuê thực hiện, địa chỉ tại Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Cầu, Hà Nội.

 

Người phụ trách phòng sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Minh Khuê:

Luật sư: Tô Thị Phương Dung

Email: [email protected];

Số điện thoại: + 84986 386 648

Hồ sơ sẽ được nộp tại: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, địa chỉ tại: 384-386 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Bạn có thể tham khảo một số nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt đã được đăng ký bởi Công ty Luật Minh Khuê:

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt?

Nhãn hiệu BIMIC

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ làm kín công trình.

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt?

Nhãn hiệu VCC

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ làm kín công trình.

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt?

Nhãn hiệu PIESDC68

Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng dưới nước; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng.

 

6. Liên hệ để đăng ký nhãn hiệu độc quyền dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt

Vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa C2, Vincom Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: + 84986 386 648 - Luật sư: Tô Thị Phương Dung

Email: [email protected]

Trân trọng,

Phòng sở hữu trí tuệ - Công ty Luật TNHH Minh Khuê