1. Lý do cần đăng ký nhãn hiệu tại Chile

Nhìn chung, việc đăng ký nhãn hiệu tại Chile là một khoản đầu tư thông minh cho doanh nghiệp của bạn. Nó sẽ giúp bạn bảo vệ thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và thu hút đầu tư. Các lý do chính cần đăng ký nhãn hiệu tại Chile, bao gồm:

- Bảo vệ thương hiệu khỏi hành vi sao chép, nhái: Đăng ký nhãn hiệu giúp bạn có quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trong lãnh thổ Chile. Điều này ngăn chặn người khác sao chép hoặc nhái thương hiệu của bạn, bảo vệ danh tiếng và uy tín doanh nghiệp.

- Tăng sức cạnh tranh: Nhãn hiệu được đăng ký là tài sản vô hình có giá trị, tạo dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nhãn hiệu mạnh thu hút khách hàng, nhà đầu tư và đối tác tiềm năng, giúp tăng cơ hội lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

- Mở rộng thị trường: Đăng ký nhãn hiệu là cần thiết nếu bạn có kế hoạch xuất khẩu sang Chile. Nó giúp bảo vệ thương hiệu khỏi bị sao chép và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thâm nhập thị trường mới.

- Nâng cao giá trị thương hiệu: Nhãn hiệu được đăng ký là tài sản có giá trị, góp phần tăng giá trị doanh nghiệp. Thương hiệu được bảo hộ trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư và có thể dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn.

- Thu hút đầu tư: Đăng ký nhãn hiệu là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư sẽ tin tưởng vào tiềm năng thành công của doanh nghiệp khi thấy bạn đã đầu tư vào việc bảo vệ thương hiệu.

Ngoài ra, việc đăng ký nhãn hiệu tại Chile còn mang lại một số lợi ích khác như: Giúp bạn dễ dàng giải quyết các tranh chấp về nhãn hiệu; giúp bạn xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và uy tín; giúp bạn tăng doanh thu và lợi nhuận.

 

2. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Chile - theo con đường quốc gia

2.1. Quy định chung về nhãn hiệu 

Nhãn hiệu tại Chile được định nghĩa là: “Bất kỳ dấu hiệu nào, hoặc kết hợp các dấu hiệu, có thể biểu diễn bằng hình ảnh và được sử dụng, hoặc dự định sử dụng, bởi một cá nhân trong hoạt động thương mại hoặc công nghiệp để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của họ với hàng hóa hoặc dịch vụ của những người khác.” Định nghĩa này tương tự như định nghĩa về nhãn hiệu ở nhiều quốc gia khác. Nhìn chung, một nhãn hiệu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Khả năng phân biệt: Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một người với những người khác.

- Có thể biểu diễn bằng hình ảnh: Nhãn hiệu phải có thể biểu diễn bằng hình ảnh (ví dụ: dưới dạng logo, từ ngữ hoặc biểu tượng).

- Được sử dụng (hoặc dự định sử dụng): Nhãn hiệu phải được sử dụng, hoặc dự định sử dụng, trong hoạt động thương mại.

2.2. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Chile

Để đăng ký nhãn hiệu tại Chile, chủ đơn cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ bao gồm các tài liệu sau:

- Mẫu đơn đăng ký: Chủ đơn có thể tải mẫu đơn đăng ký trực tuyến từ trang web của Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia (INAPI) (tiếng Tây Ban Nha). Mẫu đơn yêu cầu điền các thông tin như tên, địa chỉ, quốc tịch của cá nhân hoặc doanh nghiệp nộp đơn, mô tả chi tiết về nhãn hiệu cần đăng ký, bao gồm danh sách các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu.

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ: Nếu chủ đơn là cá nhân, cần nộp bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ. Nếu chủ đơn là doanh nghiệp, cần nộp bản sao giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương.

- Biểu tượng/hình ảnh của nhãn hiệu: 10 mẫu biểu tượng/hình ảnh nhãn hiệu muốn đăng ký. Biểu tượng cần có chất lượng tốt, rõ ràng và có kích thước theo yêu cầu của INAPI (kiểm tra trang web INAPI để biết chi tiết).

- Chứng từ thanh toán: Phí đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào số lượng nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ được liệt kê trong đơn đăng ký.

- Bằng chứng ưu tiên (nếu có) Nếu chủ đơn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự ở nước ngoài trước đó, chủ đơn có thể nộp bằng chứng ưu tiên để hưởng quyền lợi ưu tiên theo Công ước Paris về Sở hữu công nghiệp.

2.3. Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Chile

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Chile bao gồm hai phần chính:

- Phí đăng ký ban đầu Phí này được thanh toán khi bạn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Mức phí phụ thuộc vào số lượng nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn muốn nhãn hiệu bao gồm. Cụ thể: 1 UTM (Unidad Tributaria Mensual) cho mỗi nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ.

- Phí công bố Phí này được thanh toán sau khi nhãn hiệu được chấp thuận để công bố trên Công báo Chính thức. Mức phí cũng phụ thuộc vào số lượng nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ: 3 UTM cho mỗi nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ.

2.4. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Chile

Quý khách hàng có thể nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu tại Chile bằng các phương thức sau: Nộp trực tiếp Quý khách hàng có thể đến trực tiếp tại Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia Chile (INAPI) tại Avenue Libertador Bernardo O’Higgins 194, piso 1 Santiago để nộp đơn và các tài liệu liên quan.

Gửi qua bưu điện hoặc email, fax Quý khách hàng có thể gửi đơn đăng ký và tất cả các tài liệu cần thiết thông qua dịch vụ bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia Chile (INAPI) tại Avenue Libertador Bernardo O’Higgins 194, piso 1 Santiago. Nộp trực tuyến qua website:

https://tramites.inapi.cl/Account/Login?ReturnUrl=%2FTrademark%2FTrademarkApplication%2FIndexTrademark

Khi nộp đơn trực tuyến, quý khách cần chú ý đến việc thanh toán phí liên quan theo hướng dẫn của Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia Chile.

2.5. Quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Chile

Sau khi nộp hồ sơ, quá trình xử lý đăng ký nhãn hiệu sẽ mất khoảng 10 tháng.

Thẩm định hình thức: INAPI sẽ kiểm tra xem hồ sơ đăng ký có đầy đủ thông tin và đáp ứng các yêu cầu hình thức hay không. Quá trình này thường mất khoảng 1 tháng.

Công bố đơn đăng ký: Nếu hồ sơ hợp lệ, INAPI sẽ công bố đơn đăng ký trên Công báo Chính thức của Chile. Mục đích của việc công bố là để cho phép bên thứ ba có thể phản đối đơn đăng ký. Thời hạn phản đối là 3 tháng kể từ ngày công bố.

Thẩm định nội dung: INAPI sẽ xem xét xem nhãn hiệu có đáp ứng các yêu cầu về khả năng phân biệt, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hay không. Quá trình này thường mất khoảng 9 tháng.

Ra quyết định Sau khi xem xét tất cả các yếu tố, INAPI sẽ ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký. Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, INAPI sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

3. Đăng ký nhãn hiệu tại Chile thông qua hệ thống Madrid

3.1. Lợi ích đăng ký nhãn hiệu tại Chile thông qua Hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid là một hệ thống quốc tế cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia chỉ bằng một đơn đăng ký duy nhất. Việc Chile tham gia Hệ thống Madrid mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và cá nhân trong nước, bao gồm:

- Tiết kiệm chi phí và thời gian: Chỉ cần nộp một đơn đăng ký duy nhất thay vì nộp đơn riêng cho từng quốc gia. Thanh toán một khoản phí duy nhất thay vì nhiều khoản phí cho từng quốc gia. Quá trình đăng ký đơn giản và nhanh chóng hơn.

- Mở rộng thị trường: Bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia chỉ bằng một thủ tục đơn giản. Tiếp cận thị trường quốc tế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

- Quản lý nhãn hiệu dễ dàng: Cập nhật thông tin về nhãn hiệu chỉ cần thực hiện một lần cho tất cả các quốc gia tham gia. Gia hạn bảo hộ nhãn hiệu chỉ cần thực hiện một lần cho tất cả các quốc gia tham gia. Giảm thiểu nguy cơ vi phạm nhãn hiệu.

- Tăng cường uy tín: Bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia giúp tăng cường uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp. Tạo dựng niềm tin cho khách hàng quốc tế. Việc sử dụng Hệ thống Madrid giúp các doanh nghiệp tại Chile tiết kiệm thời gian, chi phí và nỗ lực trong quá trình đăng ký và quản lý nhãn hiệu, đồng thời mở rộng thị trường một cách hiệu quả và nâng cao vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.

3.2. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid bao gồm hai loại: Đơn Madrid có nguồn gốc từ Việt Nam và Đơn Madrid có chỉ định Chile.

Đối với Đơn Madrid có nguồn gốc từ Việt Nam, người nộp đơn phải nộp thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, tức là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Theo Điều 25 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam: Mẫu số 01 bằng tiếng Việt tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

- 02 tờ khai MM2: Theo mẫu của Văn phòng quốc tế bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

- 02 mẫu nhãn hiệu: Đúng như nhãn hiệu trong đơn đăng ký đã nộp tại Việt Nam (đơn cơ sở) hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đăng ký cơ sở).

- 02 tờ khai MM18: Bằng tiếng Anh (nếu đơn có chỉ định Hoa Kỳ).

- Văn bản uỷ quyền: Bằng tiếng Việt theo mẫu của Luật Minh Khuê.

- Chứng từ nộp phí: Thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam. Các tài liệu khác có liên quan (nếu cần). Lệ phí nộp đơn thông qua Hệ thống Madrid Lệ phí nộp đơn bao gồm:

 

4. Tại sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Luật Minh Khuê?

Luật Minh Khuê - Đồng hành cùng Quý Khách hàng bảo vệ thương hiệu tại Chile. Nắm bắt tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu tại Chile, dịch vụ của Luật Minh Khuê mang lại cho khách hàng các lợi ích quan trọng sau:

- Bảo vệ thương hiệu: Ngăn chặn hành vi sao chép, nhái thương hiệu, góp phần xây dựng uy tín và vị thế trên thị trường Chile.

- Tăng sức cạnh tranh: Giúp Quý Khách hàng khẳng định vị thế thương hiệu, thu hút khách hàng và nhà đầu tư.

- Mở rộng thị trường: Đăng ký nhãn hiệu Chile giúp Quý Khách hàng dễ dàng thâm nhập thị trường tiềm năng này.

- Nâng cao giá trị thương hiệu: Nhãn hiệu được đăng ký và bảo hộ sẽ có giá trị cao hơn, góp phần tăng giá trị doanh nghiệp.

Lý do quý khách nên lựa chọn dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Chile uy tín của Luật Minh Khuê:

+ Đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm: Chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, am hiểu luật pháp Chile, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ Quý Khách hàng hiệu quả.

+ Thủ tục nhanh chóng, minh bạch: Luật Minh Khuê cam kết thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu một cách nhanh chóng, minh bạch, tiết kiệm thời gian cho Quý Khách hàng.

+ Tỷ lệ thành công cao: Luật Minh Khuê sở hữu tỷ lệ thành công cao trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Chile, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Quý Khách hàng.

+ Chi phí hợp lý: Luật Minh Khuê luôn tư vấn và báo giá chi phí dịch vụ một cách rõ ràng, cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu của Quý Khách hàng.

 

5. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Chile trọn gói của Luật Minh Khuê

Dịch vụ của Luật Minh Khuê bao gồm:

- Luật Minh Khuê sẵn sàng tư vấn miễn phí cho Quý Khách hàng về các vấn đề liên quan đến đăng ký nhãn hiệu tại Chile. Giải đáp mọi thắc mắc của Quý Khách hàng về thủ tục, hồ sơ, thời gian, chi phí, v.v.

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký: Luật Minh Khuê sẽ soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật Chile. Đảm bảo hồ sơ đáp ứng mọi yêu cầu để tăng tỷ lệ thành công.

- Nộp hồ sơ đăng ký: Luật Minh Khuê sẽ nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Chile. Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và cập nhật thông tin cho Quý Khách hàng.

- Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Khi hồ sơ được chấp thuận, Luật Minh Khuê sẽ cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Quý Khách hàng. Giấy chứng nhận này là bằng chứng pháp lý về quyền sở hữu nhãn hiệu của Quý Khách hàng tại Chile.

- Tư vấn về cách sử dụng nhãn hiệu hiệu quả: Luật Minh Khuê sẽ tư vấn cho Quý Khách hàng về cách sử dụng nhãn hiệu hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của thương hiệu.

- Bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi có tranh chấp về nhãn hiệu: Luật Minh Khuê sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng giải quyết các tranh chấp về nhãn hiệu một cách hiệu quả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Quý Khách hàng.

Luật Minh Khuê là công ty luật uy tín hàng đầu tại Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đội ngũ luật sư của Luật Minh Khuê được đào tạo bài bản, chuyên môn cao, luôn tận tâm phục vụ Quý Khách hàng. Luật Minh Khuê luôn đặt lợi ích của Quý Khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực mang đến dịch vụ tốt nhất cho Quý Khách hàng, cam kết mang lại kết quả hiệu quả cho Quý Khách hàng với tỷ lệ thành công cao. Để đặt lịch tư vấn và nhận hỗ trợ trọn gói về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Chile năm 2024, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Minh Khuê thông qua các kênh sau:

Số điện thoại tư vấn chuyên môn về sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (gặp Luật sư Tô Thị Phương Dung)

Điện thoại tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6162 

Gửi yêu cầu dịch vụ đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ giải đáp kịp thời.