1. Khái niệm thương hiệu độc quyền 

Thương hiệu độc quyền là một thương hiệu đã được đăng ký và được pháp luật bảo vệ, đảm bảo rằng chỉ có chủ sở hữu thương hiệu đó mới có quyền sử dụng nó cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đã đăng ký. Điều này ngăn chặn các bên khác sử dụng thương hiệu tương tự hoặc gây nhầm lẫn, giúp bảo vệ danh tiếng và giá trị của thương hiệu.

Những đặc điểm chính của một thương hiệu độc quyền bao gồm:

- Căn cứ phát sinh quyền: Thương hiệu phải được đăng ký tại cơ quan sở hữu trí tuệ có thẩm quyền của một quốc gia hoặc khu vực. Quá trình đăng ký này xác nhận quyền sở hữu và bảo vệ hợp pháp.

- Quyền sử dụng độc quyền: Chủ sở hữu thương hiệu có quyền sử dụng thương hiệu cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đã đăng ký. Các bên khác không được phép sử dụng thương hiệu tương tự hoặc gây nhầm lẫn trong cùng lĩnh vực kinh doanh mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

- Bảo vệ pháp lý: Nếu có sự vi phạm, chủ sở hữu thương hiệu có thể thực hiện các biện pháp pháp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép và đòi bồi thường thiệt hại. Thương hiệu độc quyền được coi là tài sản trí tuệ có giá trị, có thể được chuyển nhượng, cấp phép hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp trong các giao dịch kinh doanh.

- Gia tăng giá trị thương mại: Thương hiệu độc quyền giúp tạo dựng uy tín và niềm tin của khách hàng, từ đó gia tăng giá trị thương mại và cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

 

2. Quy trình đăng ký thương hiệu độc quyền năm 2024

Bước 1: Kiểm tra khả năng bảo hộ

Tra cứu nhãn hiệu được khuyến khích để đánh giá khả năng đăng ký thành công của một nhãn hiệu trước khi chính thức nộp đơn vào Cơ quan Sở hữu trí tuệ. Điều này giúp rà soát các trường hợp đã được bảo hộ hoặc đối chiếu nhãn hiệu có đáp ứng điều kiện bảo hộ theo quy định pháp luật hay không, giúp người nộp đơn có những điều chỉnh phủ hợp trước khi chính thức nộp đơn đăng ký bởi sau khi nộp đơn nhãn hiệu không thể sửa chữa làm thay đổi bản chất nhãn hiệu, và thời gian thẩm định nhãn hiệu tương đối lâu.

Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ:

- Không chứa nội dung trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;

- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

- Không thuộc các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu, ví dụ: dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với biểu tượng cờ, quốc huy của các nước khác, dấu chứng nhận, dấu hiệu gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ, dấu hiệu chỉ mang tính mô tả hoặc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ...

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm các tài liệu tối thiểu sau đây:

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu đánh máy theo mẫu: Tờ khai thể hiện rõ thông tin về tên, địa chỉ của người nộp đơn, thông tin liên lạc; thể hiện mẫu nhãn hiệu và mô tả nhãn hiệu; Danh mục nhóm hàng hóa, dịch vụ yêu cầu bảo hộ (được phân loại Theo Bảng phân loại quốc tế NICE);

- Mẫu nhãn hiệu;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí;

- Tài liệu khác (nếu có).

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ đăng ký

Sau khi nộp đơn và được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được thẩm định theo trình tự sau:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng

- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

- Thẩm định nội dung: 09 tháng từ ngày công bố

Thực tế quá trình thẩm định này có thể kéo dài 18-24 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng đơn.

Bước 5: Cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu/ Ra quyết định từ chối bảo hộ

Trường hợp nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và người nộp đơn đã nộp đủ phí, lệ phí cấp bằng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký  nhãn hiệu cho người nộp đơn, ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp bằng.

 

3. Lệ phí đăng ký thương hiệu độc quyền

Tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần nộp các khoản phí, lệ phí sau đây:

- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

- Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

Trường hợp có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn cần nộp các khoản phí, lệ phí sau đây:

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000VNĐ

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ cho nhóm sản phẩm, dịch vụ thứ hai trở đi: 100.000VNĐ/01 nhóm

- Phí đăng bạ: 120.000VNĐ

- Phí công bố: 120.000VNĐ.

 

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu thương hiệu độc quyền

Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu bao gồm:

- Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

+ Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

+ Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;

+ Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

- Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây: Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đó; Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

- Định đoạt nhãn hiệu theo quy định về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu:

Theo Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ thì chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ.

 

5. Liên hệ Luật Minh Khuê để được tư vấn về đăng ký thương hiệu độc quyền

Nếu bạn cần tư vấn về việc đăng ký thương hiệu độc quyền, bạn có thể liên hệ với Luật Minh Khuê, một công ty luật uy tín chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sở hữu trí tuệ, trong đó đăng ký thương hiệu.

Luật Minh Khuê sẽ hỗ trợ bạn trong các bước sau:

- Tư vấn sơ bộ: Cung cấp thông tin về quy trình đăng ký, các yêu cầu pháp lý, và các tài liệu cần thiết.

- Tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký: Kiểm tra tính khả thi của việc đăng ký thương hiệu, đảm bảo không có sự trùng lặp hoặc nhầm lẫn với các thương hiệu đã đăng ký trước đó.

- Chuẩn bị hồ sơ: Hỗ trợ chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ đăng ký thương hiệu đầy đủ và chính xác.

- Nộp đơn và theo dõi quá trình: Nộp đơn đăng ký thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ và theo dõi quá trình xử lý đơn cho đến khi có kết quả.

- Hỗ trợ pháp lý: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký, như phản đối hoặc khiếu nại từ bên thứ ba.

Bằng cách liên hệ với Luật Minh Khuê, bạn sẽ được hỗ trợ chuyên nghiệp và toàn diện trong việc đăng ký và bảo vệ thương hiệu độc quyền của mình. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí: Quý khách vui lòng gọi điện thoại đến tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ giải đáp kịp thời.