1. Tầm quan trọng của việc đăng ký thương hiệu xăng dầu

Xăng dầu là tên gọi chung cho các sản phẩm được chế biến từ dầu thô bao gồm: xăng, dầu đi-ê-zen, dầu hỏa, dầu ma-rút... Xăng dầu đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nguồn năng lượng thiết yếu cho hoạt động giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và quốc phòng an ninh. 

Nhãn hiệu được định nghĩa là chỉ dẫn thương mại trong Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ, được hiểu là "dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau". Việc đăng ký nhãn hiệu là thiết yếu và bắt buộc cho bất kỳ chủ sở hữu nhãn hiệu nào mong muốn nhãn hiệu của họ được bảo hộ độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi một nhãn hiệu xăng dầu chỉ được bảo hộ pháp lý tại Việt Nam nếu đã được đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Đăng ký nhãn hiệu cũng đóng vai trò quan trọng trong ngăn chặn các hành vi giả mạo, xâm phạm quyền nhãn hiệu hay cạnh tranh không lành mạnh, là bước quan trọng cho chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, tổ chức. Các dạng dấu hiệu có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm xăng dầu bao gồm: Dấu hiệu chữ: gồm chữ cái, từ ngữ, Dấu hiệu hình: bao gồm hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều, Dấu hiệu kết hợp: sự kết hợp giữa dấu hiệu chữ và hình, Dấu hiệu âm thanh: được thể hiện qua đồ họa.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đang sản xuất hoặc kinh doanh xăng dầu hoặc có kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong tương lai đều có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của mình. Đối với cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài, việc nộp đơn phải được thực hiện qua một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp hợp pháp tại Việt Nam. Nhãn hiệu sẽ được cấp văn bằng bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.

 

2. Điều kiện đăng ký thương hiệu xăng dầu năm 2024

- Điều kiện về người nộp đơn:

+ Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

+ Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

+ Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

+ Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

+ Người được chuyển giao quyền đăng ký dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật bởi người nộp đơn với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

Lưu ý: Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

- Điều kiện về nhãn hiệu:

+ Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;

+ Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

 

3. Thủ tục đăng ký thương hiệu cho sản phẩm xăng dầu

3.1. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho xăng dầu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho xăng dầu bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu đánh máy theo mẫu có gắn mẫu nhãn hiệu, thể hiện rõ danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu đăng ký;

- 05 Mẫu nhãn hiệu nộp kèm theo;

- Chứng từ nộp phí;

- Giấy ủy quyền hoặc tài liệu khác (nếu có).

3.2. Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho xăng dầu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành theo quy trình sau đây:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu => Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn => Thông báo kết quả thẩm định hình thức

Hình thức hợp lệ => Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và chuyển sang bước 3.

Hình thức không hợp lệ => Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, đơn coi như kết thúc

Bước 3: Công bố đơn

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn => Thông báo kết quả thẩm định nội dung

Nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ => Ra thông báo dự định cấp bằng và yêu cầu người nộp đơn nộp phí cấp bằng

Nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ => Ra quyết định từ chối cấp bằng, đơn coi như kết thúc

Bước 5: Nộp phí và cấp văn bằng bảo hộ 

Sau khi nộp phí đúng hạn, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định cấp bằng và trả Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn.

Bước 6: Công bố bằng

3.3. Chi phí đăng ký nhãn hiệu cho xăng dầu

Các khoản phí nộp đơn:

- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

- Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

- Phí sửa đổi, bổ sung đơn nếu có: 160.000VNĐ/01 nội dung sửa đổi.

Các khoản phí cấp bằng:

- Lệ phí cấp bằng: 120.000VNĐ

- Lệ phí cấp bằng cho nhóm sản phẩm, dịch vụ thứ 2 trở đi: 100.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí đăng bạ: 120.000VNĐ 

- Phí công bố bằng: 120.000VNĐ 

 

4. Dịch vụ đăng ký thương hiệu cho xăng dầu của Luật Minh Khuê

Bảo vệ thương hiệu là chìa khóa cho thành công của doanh nghiệp xăng dầu. Luật Minh Khuê tự hào là công ty luật đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu xăng dầu tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, tâm huyết cùng kiến thức chuyên môn sâu rộng về sở hữu trí tuệ, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách hàng giải pháp tối ưu, góp phần bảo vệ quyền lợi thương mại, thúc đẩy phát triển thương hiệu xăng dầu một cách hiệu quả và bền vững.

Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu xăng dầu chuyên nghiệp:

- Tư vấn pháp lý: Phân tích, đánh giá thương hiệu, lựa chọn chiến lược bảo hộ phù hợp.

- Tra cứu thông tin: Đảm bảo tính độc đáo, khả năng phân biệt của thương hiệu. Soạn thảo hồ sơ: Chuyên nghiệp, đầy đủ, chính xác theo quy định pháp luật.

- Theo dõi tiến độ: Cập nhật thông tin, thông báo kết quả nhanh chóng, minh bạch.

- Xử lý vấn đề phát sinh: Hỗ trợ hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. 

Lợi ích khi lựa chọn Luật Minh Khuê:

- Dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm: Luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

- Uy tín và trách nhiệm: Hoạt động với phương châm "Uy tín - Trách nhiệm - Hiệu quả".

- Giá cả cạnh tranh: Cung cấp dịch vụ với mức giá hợp lý, phù hợp với ngân sách khách hàng.

Để đặt lịch tư vấn và nhận hỗ trợ trọn gói về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Minh Khuê:

- Điện thoại tư vấn chuyên môn về sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (gặp Luật sư Tô Thị Phương Dung)

- Điện thoại tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6162

- Email gửi yêu cầu dịch vụ: lienhe@luatminhkhue.vn