1. Đảng viên là gì, những điều Đảng viên bị cấm hiện nay?

Đảng viên thành viên của Đảng cộng sản Việt Nam, được gia nhập và được kết nạp theo đúng quy định, và sinh hoạt trong Đảng cộng sản Việt Nam. Sau khi trở thành Đảng viên thì không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và cần phải chấp hành đầy đủ những điều mà Đảng viên không được làm.

Theo quy định tại Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 thực hiện quy định Quy định về những điều mà đảng viên không được làm do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ban hành thì đảng viên không được làm những điều sau đây:

+ Đảng viên không được nói, viết, để đưa ra những thông tin phỏng vấn, trả lời báo trí trong và ngoài nước, các trang thông tin điện tử để chia sẻ những thông tin sai sự thật và không thực hiện đầy đủ , không nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điêù lệ Đảng...và làm những điều mà pháp luật cấm, không cho phép làm, hoặc pháp luật chưa quy định khi chưa đươc cơ quan có thẩm quyền cho phép;

+ Đảng viên không được phép không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng;

+ Đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết , chỉ thị , quy định , quy chế, quyết định, kết luận của Đảng, độc đoán chuyên quyền, mất dân chủ, đoàn kết xuôi chiều, nể nang né tránh;

+ Đảng viên không được cung cấp, để lộ, làm lộ những tài liệu thông tin mật mà chưa được phép công bố, không được tàng trữ tuyên truyền, tán phát, ủng hộ bao che hay tiếp tay cho những cá nhân tổ chức truyền bá những thông tin quan điểm trái với chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước;

+ Đảng viên không được viết bài hoặc cung cung cấp tài liệu cho người khác viết sai sự thật; sáng tác, sản xuất phát tán những thông tin mang tính chất kích động chống phá Đảng, chống nhà nước, kích động bạo lực, xuyên tạc lịch sử, độc lập chủ quyền, phản ánh những vấn đề về lịch sử sai sự thật, truyền bá văn hoá phẩm phản động;

+ Tố cáo người khác sai sự thật nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức dưới tất cả các hình thức, có hành vi trù dập , đe doạ với người đã phát hiện tố cáo, tố giác người vi phạm.

Ngoài ra, đảng viên còn bị cấm về 13 hành vi khác được quy định trong quy định số 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm do ban chấp hành trung ương ban hành. 

 

2. Đảng viên có bị cấm chơi hụi, họ, phường, biêu hay không?

Hụi, họ, biêu , phường không phải là một ngành nghề kinh doanh, cũng không phải một trò chơi mà là hình thức giao dịch bằng tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người cùng nhau tập hợp lại để định ra số người, thời gian, số tiền, tài sản khác như vàng,bạc đá quý, hoặc tài sản khác theo thể thức cùng nhau đóng góp và lĩnh họ theo vòng và quyền và nghĩa vụ của các thành viên khi tham gia để nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điều 3 của Bộ luật dân sự 2015 thì mọi cá nhân,pháp nhân đều được đối xử bình đẳng, không được dùng bất kỳ lý do gì để phân biệt đổi xử, được pháp luật bảo hộ ngang nhau và có thể tự xác lập, thực hiện tham gia vào các giao dịch dân sự một cách độc lập, tự do, tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật, bên cạnh đó việc Đảng viên chơi ( tham gia vào giao dịch ) hụi, họ , biêu , phường thì không nằm trong 19 điều Đảng viên bị cấm làm trong quy định tại mục I của quyết định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 nên Đảng viên không bị cấm chơi hụi, họ, phường, biêu. Tuy nhiên, khi Đảng viên tham gia vào giao dịch này cần phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, không được trái pháp luật.

Ví dụ: Không được dùng những thông tin cá nhân sai sự thật để tổ chức hụi, hay không thức hiện chơi hụi để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là cho vay nặng lãi.

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty luật Minh Khuê về việc Đảng viên có được phép chơi hụi, họ, biếu, phường hay không? Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc gì liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ tới công ty luật Minh Khuê để được tư vấn pháp luật miễn phí qua số tổng đài 1900.6162. Xin chân thành cảm ơn.