Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp về tranh chấp thương mại, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê xin giải đáp thắc mắc của Anh/Chị như sau:

Trong quá trình hoạt động đầu tư tại nước ngoài, Quý Công ty sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo như sau:

1. Thủ tục báo cáo [1]

+ Báo cáo thực hiện hoạt động đầu tư:

- Thời gian: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận/cấp phép theo quy định của Hoa Kỳ;

- Hồ sơ:

+ Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài (Mẫu số 9 Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT);

+ Bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;

+ Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ;

+ Báo cáo quý[2]:

- Thời gian: Định kỳ hằng quý;

- Hồ sơ: Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài (Mẫu số 10 Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT);

- Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ;

+ Báo cáo năm[3]:

- Thời gian: Định kỳ hằng năm (Trước ngày 29/12);

- Hồ sơ: Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài (Mẫu số 11 Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT);

- Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ;

+ Báo cáo quyết toán thuế[4]

- Thời gian: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quý Công ty có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ;

- Hồ sơ:

+ Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ;

- Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có).

2. Phương thức báo cáo

Việc thực hiện chế độ báo cáo nêu trên được thực hiện đồng thời bằng:

+ Gửi văn bản tới địa chỉ: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

+ Thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (dautunuocngoai.gov.vn).

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162   để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê


[1] Điểm a khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư 2014

[2] Điểm b khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư 2014

[3] Điểm b khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư 2014

[4] Điểm c Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư 2014