I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1. Chọn đáp số đúng Một cửa hàng nhập về 420l dầu. Buổi sáng bán được 2/5 số dầu đó. Hỏi sau khi bán buổi sáng, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

A. 168l dầu

B. 252l dầu

C. 630l dầu

D. 262l dầu

Câu 2. Số 134 095 314 đọc là: (0,5 điểm)

A. Một trăm ba mươi tư triệu không trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm mười bốn.

B. Một trăm ba tư triệu chín mươi lăm nghìn ba trăm mười bốn.

C. Một trăm ba mươi tư triệu không trăm chín mươi năm nghìn ba trăm mười bốn.

D. Một trăm ba tư triệu không trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm mười bốn.

Câu 3. Trong số 5 148 627, chữ số 6 thuộc:

A. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

B. Hàng nghìn, lớp nghìn

C. Hàng trăm, lớp đơn vị

D. Hàng triệu, lớp triệu

Câu 4. Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ:

A. XVII

B. XVIII

C. XIX

D. XX

Câu 5. Trong số 2 815 794, giá trị của chữ số 8 hơn giá trị của chữ số 1 số đơn vị là:

A. 7 đơn vị

B. 790 000 đơn vị

C. 79 000 đơn vị

D. 7 900 đơn vị

Câu 6. Cô Hà có một mảnh đất hình chữ nhật dài 32 m, chiều dài mảnh đất gấp 4 lần chiều rộng. Cô chia mảnh đất đó thành 4 lô bằng nhau. Vậy diện tích của mỗi lô đất là: 

A. 80 m2

B. 32 m2

C. 60 m2

D. 64 m2

Câu 7. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 41m2 4dm2 = …. cm2:

A. 4104

B. 41040

C. 410400

D. 41400

Câu 8. Chọn câu đúng

A. Hình thoi là hình vuông đặc biệt

B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau

C. Hình thoi có 4 góc vuông

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau

Câu 9. Lớp 4A có 45 học sinh, số học sinh nam bằng 2/5 học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

A. 18 bạn

B. 27 bạn

C. 36 bạn

D. 42 bạn

Câu 10. Số thích hợp điền váo chỗ chấm để 12/21= (….)/7 là:

A. 12

B. 21

C. 7

D. 4

Câu 11. Số thích hợp viết vào chỗ chấm 4 tấn 14 kg = ….. kg là:

A. 414

B. 4014

C. 4140

D. 41400

Câu 12.Chọn câu đúng

A. Hình thoi là hình chữ nhật đặc biệt

B. Hình thoi là hình bình hành đặc biệt

C. Hình thoi là hình vuông đặc biệt

D. Hình vuông là hình thoi đặc biệt

Câu 13. Một cửa hàng nhập về 420l dầu. Buổi sáng bán được 168l. Hỏi sau khi bán buổi sáng, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

A. 168l dầu

B. 252l dầu

C. 630l dầu

D. 262l dầu

Câu 14. Quốc lộ 1A từ Hà Nội qua thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài 150km. Biết đoạn đường từ thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài bằng 2/5 đoạn đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Tính đoạn đường từ Hà Nội tới thành phố ninh Bình.

A. 90 km

B. 60 km

C. 120 km

D. 150 km

Câu 15. Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 12 cm và 18 cm. Một hình chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 12 cm. Chọn khẳng định sai:

A. Diện tích hình thoi bé hơn diện tích hình chữ nhật

B. Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình thoi

C. Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật

Câu 15. Số “Năm trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm bốn mươi mốt” được viết là:

A. 528 641

B. 5 028 641

C. 528 640

D. 52 854

Câu 16. Giá trị của chữ số 5 trong số 3 075 239 là:

A. 5

B. 5 239

C. 3 075

D. 5 000

Câu 17. Số 957 418 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 957 400

B. 1 000 000

C. 900 000

D. 960 000

Câu 18. “12 yến 2 kg = ….kg”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 14

B. 1202

C. 122

D. 2

Câu 19. Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ

A. X

B. IX

C. XX

D. XI

Đáp án chi tiết

Câu 1: Đáp án đúng là B. 252 lít dầu

Câu 2: Đáp án đúng là A. Một trăm ba mươi tư triệu không trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm mười bốn.

Câu 3: Đáp án đúng là: B. Hàng nghìn, lớp nghìn

Câu 4: Đáp án đúng là: C. XIX

Câu 5: Đáp án đúng là: A. 7 đơn vị

Câu 6: Đáp án đúng là: B. 32 m2

Câu 7: Đáp án đúng là:C. 410400

Câu 8: Đáp án đúng là D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau

Câu 9: Đáp án đúng là B. 27 bạn

Câu 10: Đáp án đúng là D. 4

Câu 11: Đáp án đúng là C. 4140

Câu 12: Đáp án đúng là B. Hình thoi là hình bình hành đặc biệt

Câu 13: Đáp án đúng là B. 252l dầu

Câu 14: Đáp án đúng là B. 60 km

Câu 15: Đáp án đúng là B. Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình thoi

Câu 16: Đáp án đúng là C. 3 075

Câu 17: Đáp án đúng là C. 900 000

Câu 18: Đáp án đúng là A. 14

Câu 19: Đáp án đúng là A. X

 

II. Phần tự luận

Bài 1: Một tấm gỗ hình chữ nhật có chu vi là 36 dm. Chiều dài của tấm gỗ hơn chiều rộng 6 dm. Tính chiều dài, chiều rộng của tấm gỗ đó.

Lời giải chi tiết: 

Nửa chu vi tấm gỗ hình chữ nhật là: 36 : 2 = 18 ( dm )

Chiều dài của tấm gỗ hình chữ nhật là: ( 18 + 6 ) : 2 = 12 ( dm )

Chiều rộng của tấm gỗ hình chữ nhật là: 18 − 12 = 6 ( dm )

Đáp số: Chiều dài: 12 dm ; chiều rộng: 6 dm

Bài 2: Điền dấu > ; = ; < thích hợp vào ô trống:

a. 3 giờ 3 phút ▭ 300 phút

b. 7 phút 30 giây ▭ 450 giây

c. 6 m2 7 dm2 ▭ 607 dm2

d. 4 tấn 8 tạ ▭ 4080 kg

Lời giải chi tiết: 

a. 3 giờ 3 phút < 300 phút

b. 7 phút 30 giây =  450 giây

c. 6 m2 7 dm2 = 607 dm2

d. 4 tấn 8 tạ > 4080 kg

Bài 3: Năm năm trước mẹ hơn con 25 tuổi. Hiện nay tổng số của hai mẹ con là 43 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Lời giải chi tiết: 

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi. Ta có sơ đồ :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26 có đáp ánTuổi con là : (43 – 25) : 2 = 9 (tuổi)

Tuổi mẹ là : 9 + 25 = 34 (tuổi)

Đáp số: Con 9 tuổi  và Mẹ 34 tuổi.

Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi 32cm, chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Một hình thoi có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật trên. Hỏi chu vi hình thoi là bao nhiêu cm?

Lời giải chi tiết: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 32 : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: (16 – 4) : 2 = 6 (cm)

Vì cạnh hình thoi bằng chiều rộng hình chữ nhật nên cạnh hình thoi là 6 cm.

Chu vi hình thoi là: 6 x 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Bài 5: Bác Hùng đi từ nhà lên tỉnh bằng xe đạp. Trong 1 giờ đầu bác đi được 3/5 quãng đường thì dừng lại nghỉ. Hỏi bác Hùng còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa để đến tỉnh.Biết đi từ quãng đường từ nhà bác lên tỉnh dài 20 km.

Lời giải chi tiết: 

Bác Hùng đã đi được số ki-lô-mét là: 20 x \frac{3}{5} = 12 ( km )

Bác Hùng còn phải đi tiếp số km nữa để đến tỉnh là: 20 − 12 = 8 ( km )

Đáp số: 8 km

Bài 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 80 m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài \. Tính diện tích mảnh vườn đó?

Lời giải chi tiết: 

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 

80 x 40 = 3200 (m2)

Đáp số: 3200 m2

Bài 7: Lần thứ nhất bà An bán được 1 phần 3 bao đường. Lần thứ hai bán bằng 2 phần 3 lần thứ nhất. Sau hai lần bán bao đường còn lại 12 kg. Hỏi lúc đầu bao đường có bao nhiêu kg ?

Lời giải chi tiết: 

Phân số chỉ số đường bán được lần thứ hai là

\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}= \frac{2}{9} ( bao đường)

Phân số chỉ số đường còn lại sau hai lần bán là

1 - \frac{1}{3}-\frac{2}{9}= \frac{4}{9} (bao đường)

ban đầu bao đường nặng số kg là

12:\frac{4}{9}= 27(kg)

Đáp số là 27 kg