Trong đơn tôi nói là nghỉ về việc riêng gia đình, tôi có kế hoạch là chữa bệnh, nhưng do con tôi đang học tập tại châu Âu bị ốm, tôi đã chuyển mục đích chữa bệnh để đi thăm con. Khi hết phép tôi về thì bị phòng tổ chức hành chính gọi lên bắt tôi viết kiểm điểm, tờ trình trình báo về sự việc, còn về hình thức kỷ luật như thế nào họ chưa cho biết!. Tôi đã đọc lại Luật viên chức 2012, NGHỊ ĐỊNH 65/2012/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM THÔNG TƯ141/2011/TT-BTC Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập… - Khi đọc Luật và các văn bản hướng dẫn tôi chỉ hiểu là viên chức muốn đi nước ngoài phải xin phép và làm theo thủ tục hướng dẫn, và chỉ yêu cầu những người có chức, có quyền, làm quản lý, nắm giữ những bí mật quốc gia và đơn vị… đi công tác (bằng nguồn kinh phí nhà nước hoặc cơ quan) về phải viết báo cáo, ko thấy nói đến việc viên chức chưa được phổ biến luật này mà thực hiện việc nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng sẽ phải làm gì, chịu hình thức kỷ luật gì????? - Thêm nữa chế độ nghỉ phép được thanh toán tiền đi lại, phụ cấp tàu xe với những đoạn đường quá dài hoặc các vùng sâu, xa…: trường tôi cũng chưa bao giờ thực hiện việc này cho bất cứ ai. Liên quan đến việc tôi đi thăm con ở nước ngoài chưa được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị, tôi biết trong trường tôi có rất nhiều người đã đi như tôi (thăm con và du lịch), tôi hỏi từ hiệu phó đến các trưởng, phó khoa, hỏi cả hiệu trưởng cũ, hỏi các chuyên viên, giáo viên trong trường, không ai biết luật quy định như vậy, chưa ai được nghe nhà trường phổ biến quy định này… Cái lỗi không xin phép đi thăm con do đang nghỉ phép của tôi bởi chưa bao giờ biết, chưa bao giờ được nghe phổ biến về quy định này thì phải làm những gì? Chiụ hình thức kỷ luật gì? Và lỗi chưa bao giờ thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ, viên chức của đơn vị, lỗi ko phổ biến quy định của phòng hành chính thì lỗi nào nặng hơn??? Xin các anh, chị giải đáp thắc mắc . Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê

 

Luật sư tư vấn luật dân sự, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật viên chức 2010

Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Trốn tránh nghĩa vụ quân sự có bị phạt không ?

Theo quy định tại Điều 16, 17 Luật viên chức 2010 và Điều 19 Về những việc viên chức không được làm có quy định như sau:

Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao.

5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

>> Xem thêm:  Gia đình nhà chồng ngăn cản thăm con thì phải làm gì?

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;

d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Những việc viên chức không được làm

>> Xem thêm:  Bị trục xuất về nước rồi thì có quay lại Nhật được không ?

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, các quy định của pháp luật không quy định về việc khi bạn ra nước ngoài thăm con ốm thì phải xin phép đơn vj nơi bạn công tác. Tuy nhiên, nếu quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. nơi bạn làm ciệc có quy định về vấn đề này thì bạn phải có nghĩa vụ thông báo và thực hiện theo các yêu cầu mà đơn vj đề ra. Những quy định, nội quy, quy chế đó phải được công khai cho moi người biết để thực hiện

Về việc đơn vị bạn chưa bao giờ thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ, viên chức của đơn vị hay việc không phổ biến nội quy, quy chế cho nhân viên thì bạn có thể khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục xử lý kỉ luật viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức như thế nào ?