Như đã phân tích ở trên, bản tường trình là bản khai của cá nhân mô tả lại diễn biến của sự việc xảy ra theo góc nhìn của cá nhân với tư cách là người trong cuộc để gửi đến người có thẩm quyền giải quyết sự việc đó. Do vậy, ta có thể thấy một số dạng bản tường trình chính như sau:

- Bản tường trình lại sự việc mất tài sản (bị trộm cắp, mất xe, mất giấy tờ tùy thân ...)

- Bản tường trình lại sự việc tai tạn lao động, tai nạn giao thông ...

- Bản tường trình sự việc xô sát, đánh nhau giữa các cá nhân ...

hay: Bàn tường trình của học sinh về việc nghỉ học, hoặc một sự kiện nào đó xảy ra trong trường học.

Như vậy, có thể thấy bản tường trình được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau nhưng với chung một nội dung là kể lại, thuật lại diễn biến một sự việc cụ thể. Dựa trên bản tường trình (dưới một góc độ nào đó có thể hiểu là lời khai), để người có thẩm quyền giải quyết sự việc có thể xem xét, phân tích dưới góc độ khách quan về mặt pháp lý để đưa ra hướng giải quyết cụ thể. Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lập bản tường trình bạn có thể trao đổi với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

1. Mẫu bản tường trình sự việc

Dưới đây là mẫu bản tường trình để trắng, giúp khách hàng tham khảo được bố cục một bản trường trình:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

 …….., ngà y…. tháng .... năm …..

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc……………. )

Tôi tên:………….…… sinh ngày …/…/… 

CMND số :……… cấp ngày …/…/…  Tạ i… 

Địa chỉ thường trú: …………………………… 

Chỗ ở hiện tại :………………………….……… 

Tôi xin trình bày nội dung sự việc như sau:

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Tôi cam đoan nội dung trên là đúng sự thật.

 

Người viết

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 ……………………………

2. Hướng dẫn viết một bản tường trình đầy đủ

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản tường trình sự việc khi một cá nhân khiếu nại thiếu căn cứ pháp lý đến ban lãnh đạo công ty - Quý khách hàng tham khảo, thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______***_____ 

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi: Ông ……  Giám đốc công ty :…  

Tôi tên là : …………………………………… 

Chứng minh thư nhân dân số : … do Công an thành phố ……  cấp ngày ….. tháng ….. năm 20…….

Hộ khẩu thường trú tại : Số ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : Số ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội.

Chức vụ hiện tại : ………………………………… 

Nội dung tường trình:

Ngày …..tháng…..năm 20..., Tôi có được Ông…………Phòng…….. Thông báo về việc :

Bà ………………….số CMND : …………… do Công An thành phố …. cấp ngày …../…../20….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại : ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội.

Bà ………… khiếu nại về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tín dụng được ký giữa bên vay là Ông ………  và vợ là bà ……………, Bên bảo lãnh thanh toán là bà …………… với ngân hàng ………….. Hợp đồng tín dụng trên là khoản vay cá nhân nên theo yêu cầu của Ngân hàng phải có chữ ký của cả hai vợ chồng để đảm bảo sự hợp pháp của hợp đồng tín dụng này. Trên thực tế, ngoài hợp đồng tín dụng này Tôi không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào khác. Tất cả các giao dịch đều do chồng tôi là ……….. và Bà ……… giao dịch dựa trên nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận. Theo thông tin tôi được biết : Ông ……….và Bà ……… cùng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng ………. tại địa điểm  ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội và cùng nhau hợp tác đầu tư mua một số lô đất khác. Để có vốn đầu tư kinh doanh các dự án này bà ……………. và chồng đồng ý ký hợp đồng thế chấp tài sản của gia đình bà ………….. là căn nhà  ……, ngõ ….., đường ……, phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội để Ông ………………… đứng tên vay ngân hàng …………. – Mức lãi suất của ngân hàng do hai bên thỏa thuận và cùng nhau thanh toán. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đầu tư các dự án nói trên từ năm 20….. đến năm 20….., thị trường bất động sản liên tục đi xuống khiến dự án đầu tư xây dựng nhà bị dang dở, hai bên không có vốn đề tiếp tục hoạt động đầu tư xây dựng cũng như không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi của ngân hàng. Đây là một trong những nguyên nhân khách quan chính khiến mâu thuẫn nảy sinh giữa Ông ………. và bà …………, hai bên đã nhiều lần gặp gỡ đề tìm cách giải quyết nhưng chưa tìm ra biện pháp giải quyết triệt để dẫn đến lãi suất chậm trả của ngân hàng tăng cao. Trên đây là toàn bộ những thông tin mà tôi được biết về việc hợp tác đầu tư kinh doanh giữa ………………. và bà ………... Tôi hoàn toàn không biết và không tham gia vào bất kỳ một giao dịch nào giữa hai bên trừ việc ký vào hợp đồng tín dụng theo yêu cầu của phía ngân hàng.

Về vấn đề bà …………… trực tiếp khiếu nại đến Cơ quan (nơi làm việc của cá nhân Tôi) quan điểm của Tôi về vấn đề này như sau :

- Mọi thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Bà …………. và Ông …………phải được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng hòa giải để tìm ra phương án giải quyết hợp pháp. Trong trường hợp không thể thương lượng hai bên cần giải quyết vấn đề theo đúng trình tự pháp luật quy định tại tòa án.

- Bà ………… khiếu nai đến cơ quan nơi Tôi làm việc thiết nghĩ là không có căn cứ pháp lý, không dựa trên quy định luật khiếu nại, tố cáo trực tiếp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp cũng như uy tín của cá nhân tôi trong công việc.

Bằng bản tường Tôi xin cung cấp một số thông tin liên quan đến sự việc này để Ban lãnh đạo công ty xem xét giải quyết sự việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20……                                                                   

Người làm bản tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

3. Mục đích của bản tường trình

Bản tường trình là biểu mẫu văn bản được sử dụng rất rộng rãi ở những cơ quan và tổ chức hiện nay. Mục đích của việc sử dụng loại biểu mẫu văn bản này là giúp những cơ quan chức năng và người dân có thẩm quyền có thể biết rõ chính xác về việc việc đã xẩy ra. Chính vì vậy mà người viết biểu mẫu văn bản cần phải trình bày chính xác, có tính trung thực cao, kể lại sự việc một cách tường tận nhất, không được bỏ qua bất luận cụ thể nào. Từ đó những cơ quan chức năng có thể nhận biết và Kết luận được bên nào đúng, bên nào sai để tìm ra phương pháp xử lý phù hợp và hiệu quả.

Ngoài ra, một ý nghĩa quan trọng nữa mà cơ quan pháp luật muốn những người gây ra hậu quả khi viết bản tường trình phải có ý thức nhận lỗi và sửa chữa. Thực tế đây là một hình thức răn đe có hiệu quả bởi trong văn bản sẽ không thể dùng những từ ngữ thô tục, khiếm nhã…

 

4. Những nội dung trong bản tường trình.

Không chỉ riêng bản tường trình mà trong tất cả những loại văn bản đều có thể thức bắt buộc bao gồm: Quốc hiệu, Tiêu ngữ, Người nhận,… Ngoài ra, những nội dung cần được cung cấp đầy đủ đối với mỗi bản tường trình gồm:

- Tên văn bản; 

- Địa điểm, thời gian lập và kết thúc bản tường trình;

- Thông tin người nhận bản tường trình; 

- Thông tin của người viết bản tường trình;

- Thông tin của những người liên quan: tham gia, chứng kiến,…

- Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc/vấn đề,…

- Trình bày diễn biến sự việc theo trình tự thời gian;

- Nguyên nhân xảy ra sự việc;

- Mức độ thiệt hại – Hậu quả (nếu có);

- Trách nhiệm, nghĩa vụ của từng người có liên quan;

- Cam đoan, cam kết hoặc đề nghị;

- Ký tên, xác nhận

+ Cung cấp nguồn thông tin cá nhân của người làm văn bản.

Người viết phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của mình thật chính xác vào văn bản. Cụ thể là: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi công tác…

Đây là thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng xác minh và điều tra. Nguồn thông tin này cũng là cơ sở để xem xét và đưa ra cách xử lý sai phạm mà người đó gây ra. Đặc biệt dựa vào nguồn thông tin này họ có thể điều tra sơ yếu lý lịch nhất là những đối tượng có tiền án, tiền sự.

+ Mục đích của việc viết bản tường trình đó là tường thuật lại toàn bộ sự việc đã diễn ra để cơ quan chức năng có cơ sở điều tra và xác minh.

Chính vì vậy, người viết cần phải trình bày thật chi tiết và cụ thể, càng chi tiết, càng cụ thể thì việc xác minh càng nhanh và chuẩn xác.

+ Việc đầu tiên mà người viết cần cung cấp đó là: thời gian và địa điểm xảy ra mâu thuẫn.

+ Bên cạnh đó có thể cung cấp cả những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan (nếu có) tác động đến vụ việc, những chi tiết này sẽ là hình thức tăng nặng hoặc giảm nhẹ đối với hậu quả mà người đó gây ra, kể cả là những việc làm vô tình hoặc cố ý cũng đều phải trình bày chi tiết vào văn bản các bạn nhé.

+ Nội dung cuối cùng cần phải có trong văn bản tường trình đó là kết quả hay hậu quả của vụ việc. Dù mức độ nặng hay nhẹ cũng đều phải trình bày tường tận và chi tiết. Đây là những nội dung tối thiểu cần phải có trong văn bản này.

 

5. Một số lưu ý khi xác lập bản tường trình

+ Đối với bản tường trình về tai nạn giao thông lại khá phức tạp và rất quan trọng. Do đó, người viết bản tường trình phải thực sự minh mẫn và tỉnh táo. Bởi đây là cơ sở để cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người. Việc xác định được ai sai, ai đúng là rất cần thiết.

+ Đối với những bản tường trình mà hậu quả không nghiêm trọng. Cụ thể như: Bản tường trình của học sinh vi phạm nội quy lớp học, bản tường trình của cán bộ công chức, viên chức vi phạm quy chế hoạt động của cơ quan… thì lời hứa không tái phạm là cần thiết. Mặc dù mức độ không nghiêm trọng nhưng đây là cơ sở để thể hiện sự công bằng trong một thể. Những trường hợp này sẽ đi kèm với các hình thức kỷ luật là: Hạ hạnh kiểm, đình trị học, trừ lương, thuyên chuyển công tác hoặc cũng có thể là nhắc nhở, khiển trách…

Mục đích của những người viết mẫu bản tường trình viết tay đó là muốn đánh giá về sự hối cải của họ khi mắc lỗi. Nội dung phải chân thật trong từng câu, từng chữ. Đặc biệt không được thêm hoặc bớt bất cứ thông tin nào.