Ngoài nghiệp vụ và chức năng của một công ty Luật được Sở Tư pháp cấp phép hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động công ty luật số 01020881/TP/ĐKH do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 03 năm 2013 hoạt động theo luật luật sư số 65/2006/QH11 năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2012 bao gồm thực hiện các hoạt động: Tư vấn pháp luật, Tham gia tố tụng, Đại diện ngoài tố tụng, Dịch vụ pháp lý khác thì Công ty Luật Minh Khuê còn thực hiện thêm chức năng của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp theo Quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Trong đó, trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm:

- Thông báo rõ các khoản, các mức phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp;

- Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện;

- Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp; giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với bên được đại diện;

- Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết.

Việc làm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục Sở hữu trí tuệ thông qua đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp có các ưu điểm sau đây:

  • Đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp trực tiếp được ghi nhận trên các tờ khai đăng ký của các đối tượng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và cụ thể là ký các tờ khai, văn bản liên quan đến hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế/ giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;
  • Đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp trực tiếp nộp tờ khai đăng ký;
  • Đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp trực tiếp phúc đáp các văn bản, phúc đáp, công văn thẩm định từ các giai đoạn : thẩm định hình thức, thẩm định nội dung cho đến giai đoạn cấp văn bằng thì đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp bàn giao lại cho chủ đơn (là khách hàng thuê dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp)

Những ưu điểm trên xử lý và góp phần hạn chế những bất cập trong quá trình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm và không hạn chế các bất cập : thời gian chủ đơn đi lại ký hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu của mình, thời gian xử lý thất lạc hồ sơ, thời gian xử lý các nội dung mang tính chuyên môn của của thủ tục và bản chất của đơn đăng ký nhãn hiệu, bản chất của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bản chất của đơn đăng ký sáng chế.

Khi triển khai dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Luật Minh Khuê buộc phải có những hiểu biết tối thiểu, cơ bản để hoàn thành các thủ tục đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ và phải có những phương án các thức xử lý trong các trường hợp phát sinh của đơn để phù hợp với quy định của Pháp luât sở hữu trí tuệ và quy định pháp luật dân sự nói chung.

Luật Minh Khuê vinh dự được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chấp nhận là một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với mã đại diện là 226. Từ đây, khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng và ủy quyền cho Luật Minh Khuê tham gia bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm các quyền về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế trong nước và nước ngoài.

Khi triển khai các đơn đăng ký ở nước ngoài : Theo quy định của mỗi quốc gia có quy định riêng hoặc và theo quy định của Hiệp định, Thỏa uớc. Mặc dù vậy, chúng tôi hoàn toàn tự tin khi triển khai dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở các thị trường nước ngoài, ngoài các nước thành viên theo thỏa uớc Mandrid (đăng ký nhãn hiệu), chúng tôi tự tin triển khai tại thị trường (Maylaysia, Mỹ, Trung Quốc). Phạm vi lãnh thổ bao gồm Thái Lan, Philipin, Ấn Độ là các quốc giá triển khai mạnh mẽ ở hoạt động dịch vụ đăng ký sáng chế. Trong tương lai không xa, Luật Minh Khuê mong muốn là điểm tin cậy của Khách hàng muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình ở một số nước phát triển khác trên thế giới.

Để áp dụng kinh nghiệm làm việc được hiệu quả cụ thể ở từng lĩnh vực, dưới đây Luật Minh Khuê cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà các đơn vị, cá nhân, tổ chức, các chủ đơn quan tâm để bảo vệ thương hiệu của mình khi nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì tương lai văn bằng mà chủ đơn sẽ được cấp có mẫu tương tự tùy thuộc vào mẫu nhãn hiệu và phạm vi bảo hộ nhãn hiệu của từng chủ đơn.

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Trân trọng cảm ơn!

Luật sư: Tô Thị Phương Dung - Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Khuê.