Dưới đây là cập nhật điểm sàn đánh giá năng lực của một số trường Đại học trên cả nước tính đến thời điểm hiện tại.

 

I. Điểm sàn đánh giá năng lực của một số trường Đại học phía Bắc

1. Trường đại học Ngoại thương

Trường đại học Ngoại thương cũng là một trong những trường công bố điểm sàn đánh giá năng lực.

- Năm 2023 trường xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM từ 850/1.200 điểm.

- Mức điểm sàn theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội là 100/150 điểm.

- Có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 từ 7,0 trở lên.

- Hạnh kiểm từng năm lớp 10, 11, 12 từ khá trở lên.

 

2. Trường đại học Kinh tế quốc dân

- Dành 20% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 hoặc năm 2023 của

+ Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên 

+ Đại học Quốc gia TP.HCM đạt từ 700 điểm trở lên hoặc

+ Điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt từ 60 điểm trở lên.

- Dành 20% chỉ tiêu: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1-6-2023 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W150) trở lên và có điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 hoặc năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia TP.HCM đạt từ 700 điểm trở lên hoặc điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt từ 60 điểm trở lên.

 

3. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

+ Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2023 từ 80 điểm trở lên; 
+ Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM năm 2023 từ 700 điểm trở lên
+ Thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 từ 60 điểm trở lên.

 

4. Học viện Ngân hàng cũng đã công bố điểm sàn đánh giá năng lực.

+ Thí sinh đạt học lực giỏi năm lớp 12 và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên.

 

5. Trường đại học Công nghiệp Hà Nội:

+ Thí sinh có tổng điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 đạt từ 75 điểm trở lên.

 

6. Trường đại học Điện lực:

+ Thí sinh có điểm đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 80/150 điểm trở lên.
* Điểm xét tuyển được quy về thang điểm 30: Điểm xét tuyển = Điểm đánh giá năng lực * 30/150 điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh; thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên).

 

7. Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 (thang điểm 150); tổng điểm thi từ 60 điểm trở lên (Điểm xét tuyển: Tổng điểm thi quy đổi về thang điểm 30 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).

 

8. Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Công bố điểm sàn đánh giá năng lực khi nhận thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 75 điểm trở lên.

 

II. Điểm sàn đánh giá năng lực của một số trường Đại học phía Nam

1. Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

+ Dành 10-15% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
+ Điều kiện xét tuyển: điểm sàn đánh giá năng lực từ 700 điểm trở lên của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đối với các ngành công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và marketing; 650 điểm các ngành: ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, kinh doanh quốc tế, kế toán; 600 điểm các ngành còn lại.

 

2. Điểm sàn đánh giá năng lực Trường đại học Kiến trúc TP.HCM

-  Trường đại học Kiến trúc TP.HCM dành 25% chỉ tiêu ngành để xét hồ sơ tuyển sinh với thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023.
+ Mức điểm sàn đánh giá năng lực từ 700 điểm.
+ Riêng thí sinh dự thi các ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu bổ sung môn năng khiếu do nhà trường tổ chức năm 2023 đạt từ 5 điểm trở lên.

 

3. Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Công bố điểm sàn đánh giá năng lực từ 600 điểm ở tất cả ngành học dựa theo kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM .

 

4. Trường đại học Gia Định 

Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc gia TP.HCM từ 600-700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình đại trà; từ 700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình tài năng.

 

5. Trường đại học Hoa Sen 

Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 từ 600 điểm trở lên cho tất cả các ngành.

 

6. Trường đại học Nguyễn Tất Thành 

- Công bố điểm sàn đánh giá năng lực khi nhận thí sinh đạt từ 550 điểm bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 70 điểm trở lên.
- Riêng các ngành sức khỏe cần thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo: ngành y khoa, dược học (học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên); ngành y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học (học lực lớp 12 xếp loại từ khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên).

 

7. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

- Công bố điểm sàn đánh giá năng lực.
+ Cụ thể, thí sinh sẽ trúng tuyển khi đạt kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức từ 600 điểm trở lên (bao gồm điểm cộng khu vực, điểm ưu tiên nếu có).
+ Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển sẽ được điều chỉnh dựa trên lịch thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM.
+ Riêng các ngành năng khiếu cần có điểm thi năng khiếu để tham gia xét tuyển.
+ Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi năng khiếu của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu từ các trường đại học khác để tham gia.

 

8. Trường đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai

Điểm bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023 phải đạt từ 600 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).

 

9. Trường đại học Yersin Đà Lạt 

- Nhận hồ sơ thí sinh đạt điểm sàn đánh giá năng lực từ 600 điểm trở lên của kỳ thi đánh giá năng lực 2023 Đại học Quốc gia TP.HCM.
+ Ngành điều dưỡng: học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên; và đạt mức điểm từ 650 điểm trở lên.
+ Ngành dược học: học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; và đạt mức điểm từ 800 điểm trở lên.

 

10. Trường đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) 

Điểm sàn đánh giá năng lực 2023 đạt từ từ 600 điểm của Đại học Quốc gia TP.HCM (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

 

11. Trường đại học Tôn Đức Thắng 

- Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM từ 600 trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành dược học phải có học lực lớp 12 từ loại giỏi trở lên; các ngành thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, kiến trúc phải dự thi môn năng khiếu vẽ hình họa mỹ thuật để xét điều kiện môn xét tuyển.

 

12. Trường đại học Duy Tân

Cũng đã công bố điểm sàn đánh giá năng lực.
+ Theo đó, trường xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (không áp dụng với ngành kiến trúc).
+ Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM: đối với ngành y khoa, răng-hàm-mặt và dược học: từ 600 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên; ngành điều dưỡng từ 600 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 điểm trở lên; các ngành còn lại từ 600 điểm trở lên.
+ Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội: đối với ngành y khoa, răng-hàm-mặt và dược học: từ 80 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên; ngành điều dưỡng từ 75 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 điểm trở lên; các ngành còn lại từ 75 điểm trở lên.

 

13. Trường đại học Nha Trang 

+ Vừa công bố điểm sàn đánh giá năng lực khi lấy kết quả kỳ thi của Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 với 55 chuyên ngành, chương trình đào tạo đại học của trường.

+ Điểm sàn các ngành từ 500 - 675 điểm.

+ Bên cạnh điểm sàn điểm thi đánh giá năng lực, ở nhiều ngành trường còn quy định điểm sàn thành phần tiếng Anh trong điểm đánh giá năng lực từ 100 - 130 điểm.

 

14. Trường đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) 

Điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023 (bao gồm cả điểm ưu tiên nếu có) từ 720 điểm trở lên.