Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị hỗ trợ về bộ phận tư vấn pháp luật của công ty luật Minh Khuê. Thắc mắc của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và đưa ra câu trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật cư trú năm 2006

Luật cư trú  sửa đổi bổ sung năm 2013

Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú

2. Luật sư tư vấn:

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ.

Do bạn ở Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do đó chị gái của bạn thuộc trường hợp đăng đăng ký thường trú tại Thành phố trực thuộc trung ương.

Về điều kiện, trình tự, thủ tục nhập, tách hộ khẩu Luật cư trúnăm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định  như sau:

>> Xem thêm:  Cá nhân mua nhà chung cư có được cấp sổ hộ khẩu tại nơi ở mới không ?

Thứ nhất: Điều kiện nhập hộ khẩu

Theo Khoản 2Điều 20 Luật cư trú năm 2006 sửa đổ bổ sung 2013 quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

Căn cứ theo quy định nêu trên và thông tin bạn cung cấp thì chị gái bạn sẽ được đăng ký thường trú tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh  theo trường hợp quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 20 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 người thành niên độc thân về ở với em ruột.

Thứ hai: Hồ sơ đăng ký thường trú

Theo Khoản 2 Điều 21 Luật cư trú năm 2006 (Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013) quy định về Hồ sơ đăng ký thường trú

2.Hồ sơ đăng kí thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này

Và theo Điểm đ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc trường hợp quy định tại Điểm đ, Khoản 2 Điều 20 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 bao gồm: 

Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc trường hợp quy định tại điểm đ, e Khoản 2 Điều 20 Luật cư trú bao gồm:

- Giấy tờ chứng minh là người độc thân: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 
- Giấy tờ, tài liệu để chứng minh mối quan hệ ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột: Sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. 

Theo quy định nêu trên hồ sơ để chị bạn thực hiện đăng kí thường trú tại Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

Thứ nhất, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

Thứ hai, Bản khai nhân khẩu;

Thứ ba, Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật cư trú;

>> Xem thêm:  Chuyển hộ khẩu cùng phường, quận thì có phải xin giấy chuyển hộ khẩu không ?

Thứ tư, Giấy tờ chứng minh là người độc thân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Thứ  năm, Giấy tờ, tài liệu để chứng minh mối quan hệ chị, em ruột: Sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. 

Như vậy, nếu bạn muốn nhập khẩu cho chị gái vào sổ hộ khẩu nhà bạn thì  giấy tờ chứng minh quan hệ ruột thịt  có thể là sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, giấy khai sinh khai sinh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mà không bắt buộc phải là  giấy khai sinh khai sinh của hai chị em

Thứ ba, nơi nộp hồ sơ đăng ký thường trú:

Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 35/2014/TT-BCAquy định về Thẩm quyền đăng ký thường trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Như vậy, theo quy định trên chị bạn đăng kí thường trú thì sẽ nộp hồ sơ đăng kí thường trú tại công an Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư: Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp Sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định về chuyển hộ khẩu thường trú ? Đăng ký khai sinh cho con ở đâu ?

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục và quy trình đăng ký chuyển hộ khẩu, nhập hộ khẩu, tách hộ khẩu ?