1. Điều kiện chung để học sinh lớp 10 nghỉ học 02 năm xin đi học lại

Theo quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT và Điều 33 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT thì điều kiện chung để học sinh lớp 10 nghỉ học 02 năm xin đi học lại:

- Độ tuổi: Học sinh phải còn trong độ tuổi quy định cho từng cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hoàn cảnh: Có lý do chính đáng, được nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục địa phương chấp nhận. Ví dụ: Lý do sức khỏe, gia đình có biến cố, ...

- Kết quả học tập:

+ Có kết quả học tập ở lớp 9 đạt mức trung bình hoặc trên trung bình.

+ Trường hợp học sinh chưa có kết quả học tập lớp 9 do nghỉ học hoặc vì lý do khác, phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực học sinh lớp 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đạt kết quả tối thiểu 5 điểm cho mỗi môn thi.

- Một số lưu ý khác:

+ Học sinh chỉ được học lại một lần trong một cấp học.

+ Học sinh học lại phải thực hiện chương trình học và kế hoạch giảng dạy của lớp học đã nghỉ.

+ Học sinh học lại phải hoàn thành các nội dung học tập theo yêu cầu của nhà trường.

+ Học sinh nộp hồ sơ xin học lại theo quy định của nhà trường.

 

2. Thủ tục xin học lại với học sinh lớp 10 nghỉ học 02 năm

Theo quy định tại Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT thì để xin học lại lớp 10, học sinh cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

- Đơn xin học lại:

+ Đơn xin học lại do học sinh hoặc cha mẹ học sinh hoặc người được ủy quyền làm thay ký tên.

+ Đơn xin học lại phải ghi rõ họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú của học sinh; lý do xin học lại; lớp học, năm học xin học lại; tên và chữ ký của người làm đơn.

+ Mẫu đơn xin học lại thường được cung cấp bởi nhà trường hoặc có thể tải xuống từ trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính):

+ Học bạ phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, chắp vá.

+ Học bạ phải có đầy đủ các thông tin về kết quả học tập của học sinh trong các môn học, bao gồm điểm số, xếp loại.

- Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng):

+ Bằng tốt nghiệp phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Bằng tốt nghiệp phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, chắp vá.

+ Nếu bằng tốt nghiệp đã bị hỏng hoặc mất, học sinh cần làm lại bằng cấp theo quy định.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước:

+ Giấy xác nhận phải do UBND xã/phường nơi học sinh cư trú cấp.

+ Giấy xác nhận phải ghi rõ họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú của học sinh; nội dung xác nhận về việc học sinh chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước trong thời gian nghỉ học.

- Ngoài những hồ sơ trên, học sinh có thể nộp thêm một số hồ sơ khác như:

+ Giấy tờ chứng minh lý do nghỉ học (nếu có).

+ Kết quả học tập lớp 9 (nếu có).

+ Giấy tờ khác liên quan (nếu có).

- Đối với trường hợp học sinh nghỉ học năm lớp 10 xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông, quy định như sau:

+ Học sinh phải có kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

+ Kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển phải đạt mức tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

* Về thủ tục xin đi học lại đối với học sinh lớp 10 nghỉ học 02 năm bao gồm:

- Trường hợp xin học lại tại trường cũ:

+ Học sinh nộp hồ sơ xin học lại cho nhà trường.

+ Hiệu trưởng nhà trường xem xét hồ sơ và quyết định cho học sinh học lại.

+ Học sinh được nhận học lại thì nộp học phí và các khoản thu khác theo quy định của nhà trường.

- Trường hợp xin học lại tại trường khác:

+ Học sinh nộp hồ sơ xin học lại cho nhà trường dự định theo học.​

+ Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

+ Cụ thể:

-> Học sinh nộp hồ sơ xin chuyển trường cho nhà trường dự định theo học.

-> Nhà trường xem xét hồ sơ và đề xuất với cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

-> Cơ quan quản lý giáo dục địa phương xem xét, quyết định cho học sinh chuyển trường.

-> Học sinh được nhận chuyển trường thì nộp học phí và các khoản thu khác theo quy định của nhà trường.

+ Lưu ý:

-> Học sinh chỉ được học lại một lần trong một cấp học.

-> Học sinh học lại phải thực hiện chương trình học và kế hoạch giảng dạy của lớp học đã nghỉ.

-> Học sinh học lại phải hoàn thành các nội dung học tập theo yêu cầu của nhà trường.

- Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông:

+ Học sinh nộp hồ sơ xin học lại cho Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương nơi cư trú.​

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và quyết định cho học sinh học lại.

+ Học sinh được nhận học lại thì nộp học phí và các khoản thu khác theo quy định của nhà trường.

+ Lưu ý:

-> Học sinh chỉ được học lại một lần trong một cấp học.

-> Học sinh học lại phải thực hiện chương trình học và kế hoạch giảng dạy của lớp học đã nghỉ.

-> Học sinh học lại phải hoàn thành các nội dung học tập theo yêu cầu của nhà trường.

 

3. Quy trình xét duyệt cho học sinh lớp 10 nghỉ học 02  năm xin đi học lại

Quy trình xét duyệt hồ sơ xin học lại cho học sinh lớp 10 nghỉ học 02 năm như sau:

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tại nhà trường:

+ Nhà trường tiếp nhận hồ sơ xin học lại của học sinh đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

+ Bộ phận chuyên môn của nhà trường tiến hành thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ, đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của các giấy tờ theo quy định.

+ Nhà trường có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu cần thiết.

- Phỏng vấn học sinh và gia đình:

+ Nhà trường tổ chức phỏng vấn học sinh và gia đình để xác minh lý do nghỉ học, nguyện vọng học tập và khả năng theo kịp chương trình học hiện tại.

+ Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện, tạo điều kiện cho học sinh và gia đình trình bày đầy đủ thông tin.

+ Kết quả phỏng vấn được ghi chép cẩn thận và lưu vào hồ sơ học sinh.

- Gửi hồ sơ đã hoàn thiện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo:

+ Sau khi hoàn tất quá trình thẩm định hồ sơ và phỏng vấn, nhà trường gửi hồ sơ học sinh đã hoàn thiện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Hồ sơ được gửi kèm theo tờ trình xin xét duyệt cho học sinh học lại.

- Xét duyệt hồ sơ và ra quyết định tại Phòng Giáo dục và Đào tạo:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của học sinh và tiến hành thẩm định, xem xét kỹ lưỡng các điều kiện theo quy định.

+ Căn cứ vào hồ sơ và kết quả phỏng vấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép học sinh học lại hay không.

+ Quyết định được ban hành trong thời hạn quy định và thông báo cho nhà trường và học sinh.

- Thông báo kết quả xét duyệt:

+ Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt cho học sinh và gia đình.

+ Học sinh được nhận học lại thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định của nhà trường.

Quy trình xét duyệt hồ sơ xin học lại được thực hiện một cách minh bạch, chính xác và hiệu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

- Lưu ý:

+ Quy trình xét duyệt có thể thay đổi tùy theo quy định của từng địa phương.

+ Học sinh nên liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Học sinh lớp 10 được chuyển trường khi đã sang học kỳ II 02 tuần. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.