1. Hiểu thế nào về tái cấp vốn

Tái cấp vốn là một hình thức cung cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng. Điều này giúp đảm bảo tính thanh khoản và ổn định của hệ thống tài chính. Theo quy định của Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, tái cấp vốn được xem là một công cụ quan trọng để hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc đối phó với nhu cầu vốn ngắn hạn và thanh toán. Đồng thời, việc cung cấp tái cấp vốn cũng giúp tăng cường khả năng vận hành của các tổ chức tín dụng và hỗ trợ họ trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho cộng đồng

 

2. Ngân hàng thương mại được tái cấp vốn khi đáp ứng được điều kiện nào?

Căn cứ tại Điều 16 Thông tư 24/2019/TT-NHNN quy định về điều kiện tái cấp vốn đối với ngân hàng thương mại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước có ba yếu tố chính:

- Không trong thời gian kiểm soát đặc biệt hoặc bị can thiệp sớm:

- Tổ chức tín dụng không được trong thời gian kiểm soát đặc biệt hoặc bị áp dụng biện pháp can thiệp sớm theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 24/2019/TT- NHNN.

- Tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn:

- Tổ chức tín dụng phải tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn được quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của NHNN trong thời gian 12 tháng liên tục trước ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn.

- Về hồ sơ giấy tờ cần cam kết về giấy tờ và các tiêu chuẩn:

+ Tổ chức tín dụng cần cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của NHNN tại ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn.

+ Tổ chức cũng cần cam kết rằng các khoản cho vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng để vay tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 18 của Thông tư.

Việc đáp ứng các điều kiện này là cần thiết để đảm bảo tính ổn định và an toàn trong việc tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng, đồng thời giúp hỗ trợ họ trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho cộng đồng một cách hiệu quả

 

3. Thủ tục vay tái cấp vốn ngân hàng thương mại

Căn cứ tại Điều 20 Thông tư 24/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về trình tự xem xét tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn được thực hiện theo các bước chi tiết sau:

Gửi hồ sơ đề nghị:

- Khi có nhu cầu vay tái cấp vốn hoặc gia hạn vay tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng, tổ chức tín dụng gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ).

- Trong trường hợp đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn, tổ chức tín dụng cần gửi hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước trước ngày đến hạn trả nợ tối thiểu 25 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không đầy đủ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được.

Nội dung hồ sơ:

Đối với hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn:

- Bao gồm Giấy đề nghị vay tái cấp vốn, báo cáo cụ thể về việc đáp ứng các điều kiện tái cấp vốn, bảng kê hồ sơ tín dụng, báo cáo số liệu. b) Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn:

- Bao gồm Giấy đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn, báo cáo cụ thể về việc đáp ứng các điều kiện gia hạn tái cấp vốn, bảng kê hồ sơ tín dụng, báo cáo số liệu.

Xem xét và đánh giá:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Vụ Chính sách tiền tệ gửi ý kiến của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các cơ quan liên quan.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến từ các đơn vị trên, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị cung cấp ý kiến về việc đáp ứng điều kiện tái cấp vốn hoặc gia hạn tái cấp vốn.

Quyết định tái cấp vốn: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến và thông tin cần thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc tái cấp vốn hoặc gia hạn tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng.

Thông báo quyết định: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước thông báo quyết định tái cấp vốn hoặc gia hạn tái cấp vốn đến tổ chức tín dụng, hoặc cung cấp lý do nếu không đồng ý với đề nghị.

Hợp đồng và thực hiện: Dựa trên quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ký hợp đồng tái cấp vốn, giai ngân, gia hạn, thu hồi nợ tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng

 

4. Lãi suất vay tái cấp vốn

Theo quy định của Điều 6 trong Thông tư 24/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cung cấp tái cấp vốn, các điều khoản về lãi suất được quy định như sau:

Lãi suất tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn: Là lãi suất được Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được giải ngân hoặc gia hạn. Điều này có nghĩa là lãi suất tái cấp vốn được xác định tại thời điểm cụ thể mà khoản vốn tái cấp được chiết khấu.

Lãi suất đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn: Được xác định là 150% lãi suất đang áp dụng đối với khoản tái cấp vốn. Điều này có nghĩa là khi nợ gốc tái cấp vốn trở nên quá hạn, lãi suất áp dụng cho nợ gốc đó sẽ là 150% so với lãi suất tái cấp vốn ban đầu.

Điều này nhấn mạnh sự nghiêm túc trong việc đảm bảo việc thanh toán đúng hạn của các khoản vay tái cấp vốn, đồng thời cũng tạo động lực để các tổ chức tín dụng duy trì sự trung thực và đáng tin cậy trong quản lý nợ và các hoạt động tín dụng

 

5. Lưu ý khi vay tái cấp vốn

Khi vay tái cấp vốn, các tổ chức tín dụng cần lưu ý các điểm sau để đảm bảo quá trình vay được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định:

- Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích: Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng nguồn vốn tái cấp vốn để cho vay cho các khách hàng theo mục đích quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc sử dụng nguồn vốn phải được thực hiện theo các quy định của NHNN.

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng cách: Tổ chức tín dụng cần quản lý, sử dụng và bảo đảm nguồn vốn tái cấp vốn theo quy định của NHNN. Đảm bảo rằng nguồn vốn này được sử dụng một cách hiệu quả và đúng mục đích.

- Báo cáo đầy đủ và kịp thời: Tổ chức tín dụng phải báo cáo NHNN về việc sử dụng nguồn vốn tái cấp vốn theo các quy định của NHNN. Thông tin báo cáo cần phải được cung cấp đầy đủ và kịp thời để đảm bảo sự trasnparent và tuân thủ quy định.

- Tuân thủ các quy định về lãi suất: Tổ chức tín dụng cần tuân thủ các quy định về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn. Việc áp dụng lãi suất phải tuân thủ đúng theo quy định của NHNN.

- Đảm bảo an toàn tài chính: Trước khi vay tái cấp vốn, tổ chức tín dụng cần đảm bảo rằng tài chính của họ đủ mạnh mẽ để có khả năng trả nợ và đáp ứng các yêu cầu khác của NHNN.

- Tuân thủ các quy định và thủ tục: Tổ chức tín dụng cần tuân thủ đầy đủ các quy định và thủ tục liên quan đến quá trình vay tái cấp vốn theo quy định của NHNN để tránh vi phạm và xử lý hậu quả pháp lý

Bài viết liên quan: Tái cấp vốn là gì? Tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả tiền lương ngừng việc cho người lao động

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!