Luật sư tư vấn:

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách xã hội hỗ trợ người lao động khi họ rơi vào tình trạng không có việc làm. Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013. Cụ thể:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết".

Như vậy căn cứ theo quy định nêu trên người lao động phải đáp ứng được các điều kiện như sau mới có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

- Chấm dứt Hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng);

- Có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng đang tham gia đóng Bảo hiểm thất nghiệp;

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt những loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng ;

- Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (trừ các trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết).

 

2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, cụ thể bao gồm các loại giấy tờ sau:

 - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

 

3. Một số tình huống thực tiễn

3.1 Điều kiện được lãnh Bảo hiểm thất nghiệp? 

Luật sư Minh Khuê cho em hỏi. Em đi làm và đóng bảo hiểm thất nghiệp được 10 tháng. Giờ e muốn nghỉ việc. Nhưng e muốn tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp thêm 2 tháng nữa để được lãnh bảo hiểm thất nghiệp được không ạ ? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Một trong các điều kiện để được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp là bạn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trường hợp của bạn mới đóng được 10 tháng. Bạn cần phải tham gia đóng BH thất nghiệp ở đơn vị khác cho đủ thời gian 12 tháng để đảm bảo đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

3.2 Trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào ?

Thưa luật sư, cho em hỏi em đã được phỏng vấn xuất khẩu lao động vậy trong thời gian học ngoại ngữ để chờ xuất cảnh em có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không ạ (trước đó em đã có tham giam bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng)?

​Trả lời:

Theo quy định trên, bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trước khi thất nghiệp. Bạn đối chiếu với các điều kiện khác theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013 để xem có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không. Nếu bạn đủ các điều kiện thì bạn sẽ được giải quyết chế độ.

Căn cứ Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ lao động thương binh và xã hội quy định);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

- Sổ BHXH.

Về thời gian thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. 

Thưa luật sư! Vợ tôi làm việc tại cty pohhuat được hơn hai năm và nghỉ thai sản, trong khi đó chỉ còn hai tháng nữa là hết hợp đồng. Trong thời gian nghỉ cty 6 tháng cty chưa cho kí hợp đồng, do con còn nhỏ và không ai chăm nên vợ tôi đến cty xin nghỉ việc (không viết đơn thôi việc) và đã nhận lại sổ bảo hiểm. Vậy xin hỏi luật sư trong trường hợp này vợ tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và nên làm thế nào cho đúng với pháp luật? . Tôi rất mong được luật sư tư vấn, xin chân thành biết ơn luật sư!

Trả lời:

Về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn vui lòng tham khảo quy định trên và chắc chắn rằng vợ bạn đáp ứng đủ các quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013.

Sau đó, vợ bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ dưới đây để nộp lên trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp:

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

- Sổ BHXH.

Thưa luật sư! Em làm ở Đồng Nai nhưng viết đơn nghi việc đươc 20 ngày rồi giờ e muôn về Ninh Bình để hưởng bảo hiểm thất nghiệp có đươc k ạ và nếu có về quê hưởng bảo thất nghiệp thì có phải đổi số sổ bảo hiểm k ạ

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp:

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, pháp luật cho phép người lao động được trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp tại Ninh Bình, do đó, bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại Hà Nội.

Mọi vướng mắc pháp lý hãy gọi ngay: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 6) để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.