1. Độ tuổi gọi nhập ngũ NVQS theo quy định ?

Kính gửi văn phòng luật sư, xin cho hỏi tôi có một đứa con trai sinh ngày 08-01-1993 cho tới tháng 09/2019 con tôi có bị lênh gọi nhâp ngũ không ? vì năm sau cháu đã đủ 27 tuổi, kính mong luật sư tư vấn dùm cho tôi ?
xin chân thành và biết ơn.

 

Luật sư trả lời:

1.1 Độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định như thế nào ?

>> Xem thêm:  Quy định về độ tuổi nghỉ hưu mới nhất năm 2022 ? Thủ tục nghỉ hưu trước tuổi ?

Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì nếu con bạn trước đó không tham gia các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học thì đến hết tuổi 25 là hết độ tuổi nhập ngũ. Còn nếu con bạn đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang học đại học, cao đẳng thì con bạn sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự đến hết năm 27 tuổi. Cháu sinh ngày 08/01/1993, đến ngày 08/01/2019 là tròn 26 tuổi, như vậy đến năm 2020 con bạn mới tròn 27 tuổi là hết tuổi nhập ngũ. Vì vậy nếu tháng 9/2019 có đợt gọi nhập ngũ và có tên con bạn trong danh sách thì con bạn sẽ vẫn phải tham gia nghĩa vụ.
 

1.2 Học văn bằng hai đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Có nhiều bạn thắc mắc vấn đề học hết 1 khóa của trường đại học sau đó học thêm văn bằng 2 của 1 trường đại học khác, hoặc học liên thông lên đại học khi học xong cao đẳng thì có được tiếp tục tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa hay không? Cụ thể Luật nghĩa vụ quân sự có quy định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
Như vậy, căn cứ quy định trên thì mỗi người chỉ được tạm hoãn 1 lần cho 1 khóa đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy. Nếu học thêm văn bằng 2 đại học thì không thuộc trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa. Kể cả trường hợp học trung cấp cũng không thuộc đối tượng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 

1.3 Chỉ số chiều cao, cân nặng được tạm hoãn NVQS ?

>> Xem thêm:  Độ tuổi gọi nhập ngũ (NVQS) theo quy định mới năm 2022 ?

Thông tư 16/2016/TTLT- BYT-BQP quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, quy định như sau:

IV. Chú dẫn khám tuyển

1. Khám thể lực:

" Chỉ số BMI (Body Mass Index) là chỉ số khối cơ thể đánh giá mối tương quan giữa chiều cao và cân nặng:

BMI

=

Cân nặng (kg)

{Chiều cao (m)}2

Chỉ số BMI được xem xét trong trường hợp đủ tiêu chuẩn về thể lực, nhưng có sự mất cân đối giữa chiều cao và cân nặng: không nhận những trường hợp có chỉ số BMI ≥ 30."

Ví dụ: Cân nặng 100 kg, cao 1m 66 thì chỉ số BMI = 100: 1,66 x 1,66 = 36,2 .> 30 không đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ví dụ : Cân nặng 43 kg, cao 1,58 m chỉ số BMI = 43 : 1,58 x 1,58 = 17,2 < 30 đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, tuy nhiên cũng cần căn cứ vào chỉ số vòng ngực và các chỉ số sức khỏe khác nữa để kết luận có đủ điều kiện về sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự hay không.

 

1.4 Mắt bị cận thị 1,5 điop có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

>> Xem thêm:  Năm 2022, độ tuổi đăng ký kết hôn đối với nam là bao nhiêu ?

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm

b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Như vậy, nếu mắt bị cận thị 1,5 điop trở lên thì thuộc trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu đợt khám tuyển sức khỏe năm sau mà không còn bị cận thị nữa và các chỉ tiêu khác về sức khỏe đều tốt thì có thể đủ tiêu chuẩn để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hơn nữa, khi có giấy thông báo về việc tham gia khám tuyển sức khỏe thì công dân cần có mặt theo đúng thời gian và địa điểm, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Nếu không chấp hành thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian khám tuyển từ 1/11 đến hết 31/12 hàng năm.

 

2. Cân nặng, chiều cao, độ tuổi bao nhiêu thì được hoãn NVQS ?

Thư luật sư, xin hỏi: Độ tuổi, chiều cao, cân nặng, tình trạng sức khỏe như thế nào thì được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự ạ ?
Cảm ơn!

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự ? Cách tính độ tuổi đi NVQS ?

 

Trả lời:

2.1 Các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

"1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo".

Xin luật sư cho tôi hỏi tôi sinh năm 1996 đã có vợ và có 1 con. Tôi hiện đang làm chủ của tiệm sửa xe ở tp HCM, nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa đăng kí kết hôn. Bây giờ tôi đựơc lệnh NVQS trong khi tôi là trụ cột chính trong gia đình và còn con nhỏ để chăm sóc. Nếu bây giờ tôi làm giấy kết hôn tôi có thể không nhập ngũ được không ? Xin cảm ơn luật sư.

Việc bạn là lao động duy nhất trong gia đình phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Hiện nay giả định rằng bạn và vợ chưa kết hôn nhưng có chung sống như vợ chồng , gia đình bạn gồm 3 người là bạn, vợ và con nhỏ. Vợ bạn được coi là người đã thành niên đủ khả năng lao động thì bạn chưa được coi là lao động duy nhất trong gia đình. Lý do tạm hoãn tham gia NVQS này chưa đúng với trường hợp của bạn, nên việc có làm giấy kết hôn hay không không quan trọng, bạn không rơi vào các trường hợp được tạm hoãn trên với thông tin bạn cung cấp.

Theo thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự tại:

Phụ lục 1: PHÂN LOẠI SỨC KHỎE THEO THỂ LỰC VÀ BỆNH TẬT TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO THỂ LỰC

>> Xem thêm:  Năm 2022, Độ tuổi nhập ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự là bao nhiêu ?

LOẠI
SỨC KHỎE

NAM

NỮ

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

Vòng ngực (cm)

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

1

³ 163

³ 51

³ 81

³ 154

³ 48

2

160 - 162

47 - 50

78 - 80

152 - 153

44 - 47

3

157 - 159

43 - 46

75 - 77

150 - 151

42 - 43

4

155 - 156

41 - 42

73 - 74

148 - 149

40 - 41

5

153 - 154

40

71 - 72

147

38 - 39

6

£ 152

£ 39

£ 70

£ 146

£ 37

Các trường hợp quá béo hoặc quá gầy sẽ xem xét đến chỉ số BMI (xem phần chú dẫn khám tuyển).

Thưa luật sư em có thân hình to, cao 1m71 nặng 90kg. Tuy nhiên 2 cái răng hàm mỗi cái bị mất một nửa răng . Vậy cho em hỏi như vậy có đủ điều kiện nhập ngũ không ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Việc thừa cân, hay bị gẫy răng sẽ được kiểm tra và đưa ra giám định về phân loại sức khỏe. Nếu không đủ điều kiện về sức khỏe theo kết luận của hội đồng giám định sức khỏe NVQS thì bạn được xem xét tạm hoãn tham gia NVQS đợt này.

 

2.2 Bị cận có tham gia nghĩa vụ quân sự:

Thông tư 148/2018/TT-BQP: Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ:

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân:

"3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

>> Xem thêm:  Độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự ? Thời điểm gọi nhập ngũ là khi nào ?

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS."

Em chào luật sư, em sinh năm 1993. Em vừa tốt nghiệp ĐH kiến trúc tp Hồ Chí Minh. Em đi khám sức khỏe NVQS nhận được kết quả bên như sau : Mắt cận 2 độ (loại 4). Vòng ngực loại 3 và Huyết áp thấp - loại 4. Cho em hỏi theo thông tư liên tịch và luật NVQS 2016 em có được tạm hoãn gọi nhập ngũ đúng không ạ ? "Khoản C điều 4 thông tư liên tịch gọi nhập ngũ công dân bị cận từ 1,5 D trở lên và sức khỏe loại 3 được tạm hoãn đúng không ạ?" Em cám ơn luật sư nhiều ạ.

Vậy công dân bị cận thị trên 2 độ không đủ điều kiện tuyển quân nên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại thời điểm gọi nhập ngũ. Tuy nhiên bạn vần cần đi khám sức khỏe và được hội đồng giám định đưa ra quyết đinh.

 

2.3 Độ tuổi gọi nhập ngũ:

Điều 30, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi nhập ngũ như sau:

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Chào luật sư. Em tên L. Em sinh ngày 20/2/1992. Theo em được biết luật NVQS năm 2016 gia hạn tuổi nhập ngũ đến 27 tuổi. Em xin hỏi luật sư đến ngày 20/2/2019.hay 31/12/2019 em mới hết tuổi NVQS ạ ? Em cảm ơn luật sư.!!!!!

Bạn sinh ngày 20/2/1992, tức là đến 20/2/2017 bạn mới đủ 25 tuổi, đến 20/2/2018 bạn hết 25 tuổi. Nếu bạn chưa từng tạm hoãn gọi nhập ngũ để tham gia khóa đào tạo đại học, cao đẳng...thì độ tuổi gọi nhập ngũ của bạn đến hết 20/2/2018.Nếu bạn đã từng tạm hoãn thì độ tuổi nhập ngũ của bạn đến hết ngày 20/2/2020.

>> Xem thêm:  Độ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định mới nhất ?

 

3. Hết 27 tuổi tại sao vẫn bị gọi nhập ngũ ?

Xin chào luật sư ! Tôi muốn hỏi rằng tôi sinh ngày 6/3/1988. Tính tới giờ đã hết 27 tuổi vậy khi nhận được giấy tuyển vọng khám sức khỏe để thực hiện việc đi nghĩa vụ quân sự 2016 là đúng hay sai. Và tôi có cần phải thực hiện không khi đảm bảo đầy đủ sức khỏe nữa không ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Mua xe và đăng ký xe khác tỉnh có được không ? Độ tuổi được đăng ký xe máy

Dựa trên thông tin anh cung cấp cho chúng tôi , chúng tôi xin tư vấn vấn đề của anh như sau :

Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 ( Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. ) quy định Độ tuổi gọi nhập ngũ như sau :

" Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Như vậy, Theo thông tin anh cung cấp , anh sinh ngày 6/3/1988. Tính tới giờ đã hết 27 tuổi vậy khi nhận được giấy tuyển vọng khám sức khỏe để thực hiện việc đi nghĩa vụ quân sự 2016 là không đúng. Đối với độ tuổi hết 27 tuổi là áp dụng đối với " công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi." Và nếu anh không thuộc đối tượng trên thì chỉ áp dụng đến 25 tuổi đối với công dân bình thường.

 

4. Tư vấn độ tuổi và thời hạn tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư, trong giấy khai sinh em không có ngày tháng sinh, chỉ có năm sinh. Vậy ngày nào em mới hết thời gian nghĩa vụ quân sự?
Em xin cảm ơn !

>> Xem thêm:  Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

- Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định Độ tuổi gọi nhập ngũ:

" Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.".

Như vậy, hiện trong giấy khai sinh của bạn không có ngày sinh nhưng có năm sinh thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ dựa trên năm sinh của bạn để tính độ tuổi gọi nhập ngũ , độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định cụ thể theo quy định nêu trên

 

5. Có còn gọi tham gia nghĩa vụ quân sự không khi đã 27 tuổi ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Trước theo luật nghĩa vụ quân sự gọi hết năm 25 tuổi, trước em có đi học trung cấp nên không gọi, sang năm 2020 có chút thay đổi nên em không hiểu rõ lắm, em sinh năm 02/08/1989 liệu sang năm 2020 liệu có còn gọi nghĩa vụ quân sự hay không ?
Em xin cảm ơn

>> Xem thêm:  Độ tuổi được đứng tên trên giấy đăng ký xe ? Thủ tục cấp lại đăng ký xe

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

- Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định :

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo đó bạn sinh ngày 2/8/1989 đến ngày 2/8/2020 là bạn hết 27 tuổi. Theo đó nếu bạn chưa từng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì bạn đã hết tuổi nhập ngũ, còn nếu bạn đã từng hoãn nhập ngũ rồi thì từ ngày 3/8/2020 trở đi bạn sẽ không thuộc độ tuổi nhập ngũ nữa

>> Xem thêm:  Anh trai đã đi nghĩa vụ quân sự thì em có phải đi nữa không ? Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật nghĩa vụ - Công ty luật Minh Khuê