1. Độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định như thế nào?

Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự quy định:

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì nếu con bạn trước đó không tham gia các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học thì đến hết tuổi 25 là hết độ tuổi nhập ngũ. Còn nếu con bạn đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang học đại học, cao đẳng thì con bạn sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự đến hết năm 27 tuổi. Cháu sinh ngày 08/01/1993, đến ngày 08/01/2019 là tròn 26 tuổi, như vậy đến năm 2020 con bạn mới tròn 27 tuổi là hết tuổi nhập ngũ. Vì vậy nếu tháng 9/2019 có đợt gọi nhập ngũ và có tên con bạn trong danh sách thì con bạn sẽ vẫn phải tham gia nghĩa vụ.

2. Học văn bằng hai đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Có nhiều bạn thắc mắc vấn đề học hết 1 khóa của trường đại học sau đó học thêm văn bằng 2 của 1 trường đại học khác, hoặc học liên thông lên đại học khi học xong cao đẳng thì có được tiếp tục tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa hay không? Cụ thể Luật nghĩa vụ quân sự có quy định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
......
- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
Như vậy, căn cứ quy định trên thì mỗi người chỉ được tạm hoãn 1 lần cho 1 khóa đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy. Nếu học thêm văn bằng 2 đại học thì không thuộc trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa. Kể cả trường hợp học trung cấp cũng không thuộc đối tượng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Chỉ số BMI như thế nào thì được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Thông tư 16/2016/TT - BYT-BQP quy định về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, quy định như sau:

IV. Chú dẫn khám tuyển

1. Khám thể lực:

"....

- Chỉ số BMI (Body Mass Index) là chỉ số khối cơ thể đánh giá mối tương quan giữa chiều cao và cân nặng:

BMI

=

Cân nặng (kg)

{Chiều cao (m)}2

Chỉ số BMI được xem xét trong trường hợp đủ tiêu chuẩn về thể lực, nhưng có sự mất cân đối giữa chiều cao và cân nặng: không nhận những trường hợp có chỉ số BMI ≥ 30."

Ví dụ: Cân nặng 100 kg, cao 1m 66 thì chỉ số BMI = 100: 1,66 x 1,66 = 36,2 .> 30 không đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ví dụ : Cân nặng 43 kg, cao 1,58 m chỉ số BMI = 43 : 1,58 x 1,58 = 17,2 < 30 đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, tuy nhiên cũng cần căn cứ vào chỉ số vòng ngực và các chỉ số sức khỏe khác nữa để kết luận có đủ điều kiện về sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự hay không.

4. Mắt bị cận thị 1,5 điop có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BTC quy định tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Như vậy nếu mắt bị cận thị 1,5 điop trở lên thì thuộc trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu đợt khám tuyển sức khỏe năm sau mà không còn bị cận thị nữa và các chỉ tiêu khác về sức khỏe đều tốt thì có thể đủ tiêu chuẩn để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hơn nữa, khi có giấy thông báo về việc tham gia khám tuyển sức khỏe thì công dân cần có mặt theo đúng thời gian và địa điểm, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Nếu không chấp hành thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian khám tuyển từ 1/11 đến hết 31/12 hàng năm.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Độ tuổi gọi nhập ngũ NVQS theo quy định mới nhất ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật MinH Khuê