Do công ty A có vốn trong nước nên không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì có được xem là một "dự án đầu tư" sản xuất phần mềm để được hưởng ưu đãi về thuế suất TNDN và miễn, giảm thuế hay không? 

Cảm ơn!

 

Luật Sư trả lời:

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê. Sau khi nghiên cứu trường hợp cụ thể của khách hàng, Luật Minh Khuê giải đáp trường hợp cụ thể này như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp 

Luật Đầu tư năm 2014

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

"Điều 19. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

b. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực:....sản xuất sản phẩm phần mềm;..."

 Căn cứ theo quy định trên thì dự án đầu tư mới là điều kiện cần để doanh nghiệp được hưởng thuế suất ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện nay. Theo quy định tại Điều 3 Luật Đầu tư 2014:

"2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh."

Theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Luật Đầu tư 2014, chỉ có nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư vào Việt Nam thành lập tổ chức kinh tế thì phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam còn nhà đầu tư trong nước thì không bắt buộc. 

Ngoài ra, điều kiện dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014. 

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này. 

- Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.  

Theo đó, một dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư không nhất thiết cần phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp có nguồn vốn từ trong nước. Do đó, nếu công ty A thành lập từ thời điểm 20/05/2018 (sau nagỳ 01/01/2014) và hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực sản xuất sản phẩm phầm mềm thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN và miễn giảm về thuế TNDN theo quy định.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162  để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?