1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp được hỗ trợ vay vốn

Nghị định 39/2019/NĐ-CP đã đề cập đến vai trò quan trọng của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ) trong việc hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển và đóng góp vào sự phồn thịnh của nền kinh tế. Việc vay vốn từ Quỹ này không chỉ giúp doanh nghiệp có nguồn lực tài chính, mà còn đặt ra một số điều kiện và quy định để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Để có cơ hội được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ, doanh nghiệp cần phải đáp ứng một loạt các điều kiện. Đầu tiên, họ phải tuân thủ quy định tại Điều 4 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 , đảm bảo rằng họ thuộc diện doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định nghĩa của pháp luật. Thứ hai, doanh nghiệp cần có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có tính khả thi, sự hiệu quả, và khả năng khai thác tối ưu các loại tài sản trí tuệ, công nghệ mới, hoặc mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Một điều quan trọng khác là doanh nghiệp phải cam kết đóng góp ít nhất 20% tổng vốn đầu tư cho dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Điều này không chỉ là biểu hiện của cam kết từ phía doanh nghiệp mà còn giúp đảm bảo tính bền vững và sự đồng lòng trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, họ cũng phải đảm bảo có đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Quỹ cũng quy định rằng mức vay không vượt quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Điều này giúp đảm bảo sự cân nhắc cẩn thận về quy mô và tính khả thi của dự án, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho cả doanh nghiệp và Quỹ.

Mức lãi suất cho vay trực tiếp cũng được xác định rất hợp lý, bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong quá trình trả nợ.

Như vậy thì Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là nguồn vốn quan trọng mà còn là đối tác đáng tin cậy, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần vào sự đa dạng và phồn thịnh của nền kinh tế quốc gia.

2. Quy định về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ dựa theo Điều 5 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Có quy định như sau về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NNV) không chỉ là một cơ sở để thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn phản ánh cam kết của nhà nước đối với sự công bằng và bền vững trong quá trình phát triển. Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình hỗ trợ, cần có sự tuân thủ và thực hiện đồng bộ theo những nguyên tắc cụ thể.

Một trong những quy tắc cơ bản là việc tôn trọng quy luật thị trường và tuân thủ các quy ước quốc tế. Điều này không chỉ giúp DN NNV có cơ hội cạnh tranh bình đẳng trên thị trường mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp kích thích sự sáng tạo và phát triển bền vững. Quan trọng hơn, việc này giúp xây dựng hình ảnh tích cực của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Sự công khai và minh bạch trong quá trình hỗ trợ là chìa khóa để xây dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Cần có các cơ chế thông tin rõ ràng về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. Điều này không chỉ làm cho quá trình quản lý hỗ trợ trở nên minh bạch mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội hiểu rõ hơn về những nguồn lực hỗ trợ mà họ có thể tận dụng.

Ngoài ra, nguyên tắc của sự hỗ trợ cần được đặt trọng tâm, có thời hạn và phù hợp với mục tiêu hỗ trợ cũng như khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng lạm dụng hỗ trợ và đồng thời đảm bảo sự công bằng trong việc phân phối nguồn lực hỗ trợ giữa các doanh nghiệp. Nguyên tắc của sự hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NNV) không chỉ là một bộ khung hướng dẫn, mà còn là một cơ sở vững chắc để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng. Việc đặt trọng tâm, thiết lập thời hạn và đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước là những điểm quan trọng không chỉ giúp hỗ trợ hiệu quả mà còn ngăn chặn tình trạng lạm dụng hỗ trợ. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Để đảm bảo sự công bằng, việc đặt trọng tâm trong quá trình hỗ trợ là chìa khóa để tránh tình trạng ưu ái hay đối xử không công bằng giữa các doanh nghiệp. Điều này cũng giúp xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, nơi mà các doanh nghiệp có thể phát triển dựa trên khả năng và chất lượng của mình, chứ không phải dựa vào sự ưu tiên từ các nguồn hỗ trợ.

Các nguyên tắc trên cũng nêu rõ về việc sử dụng nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tài trợ. Việc này cần tuân thủ theo quy định của tổ chức, cá nhân đó và không được trái quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn lực từ các bên đối tác.

Trong trường hợp có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ, việc ưu tiên lựa chọn theo các tiêu chí như doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn, làm tăng khả năng tạo ra các cơ hội công bằng và thúc đẩy sự đa dạng trong lĩnh vực doanh nghiệp. Đầu tiên, việc ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là một bước quan trọng để thúc đẩy sự công bằng giới trong lĩnh vực kinh doanh. Phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều thách thức và rào cản khi tham gia vào doanh nghiệp, và việc hỗ trợ đặc biệt cho họ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng này mà còn tạo ra một môi trường khích lệ phát triển nghệ nghiệp của phụ nữ. Điều này không chỉ thúc đẩy sự công bằng giới mà còn làm tăng tính đa dạng và sự đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp. Thứ hai, việc ưu tiên doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn có thể coi là một bước quan trọng trong việc giảm bớt khoảng cách giới tính trong thị trường lao động. Nhiều lần, phụ nữ vẫn phải đối mặt với định kiến về vai trò giới tính và sự hạn chế trong việc tiến xa trong sự nghiệp. Việc hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ không chỉ tạo ra cơ hội việc làm cho phụ nữ mà còn góp phần vào việc thay đổi nhận thức xã hội về vai trò của họ trong lĩnh vực kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự nhận hỗ trợ chỉ nên diễn ra khi họ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và đồng đều trong việc phân phối nguồn lực hỗ trợ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp duy trì sự tuân thủ và chất lượng trong quá trình hoạt động.

3. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được dựa trên nguồn vốn nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 6 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 có quy định như sau về các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NNV) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và bền vững của các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay. Để đảm bảo sự đa dạng và linh hoạt trong nguồn vốn, các nguồn chính được liệt kê dưới đây:

- Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước: Nguồn vốn tín dụng có sự hỗ trợ và bảo lãnh của Nhà nước là một cách quan trọng để cung cấp nguồn lực tài chính cho DN NNV. Điều này giúp giảm rủi ro tài chính của doanh nghiệp, làm cho họ có thể tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian trả nợ linh hoạt hơn. Sự hỗ trợ từ Nhà nước ở mức độ nào đó còn tạo ra một cơ chế đảm bảo cho các tổ chức tín dụng và tăng cường niềm tin của họ đối với doanh nghiệp.

- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Các khoản ngân sách được cấp phát trực tiếp từ ngân sách nhà nước là một nguồn vốn quan trọng khác. Điều này có thể bao gồm các dự án hỗ trợ đặc biệt, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hay các chương trình đặc biệt nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DN NNV. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thường mang lại sự ổn định và lành mạnh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong những thời kỳ khó khăn.

- Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước: Các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và sử dụng đất giúp giảm gánh nặng tài chính đối với DN NNV. Điều này tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích sự đầu tư và phát triển của doanh nghiệp. Các chính sách này cũng có thể tạo điều kiện cho sự nghiệp phổ quát và công bằng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài: Ngoài các nguồn vốn có nguồn gốc từ Nhà nước, sự hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cũng đóng góp quan trọng vào việc cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm các khoản vay từ ngân hàng, đầu tư từ các nhà đầu tư tư nhân, hoặc sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Sự đa dạng này không chỉ giúp tăng cường vốn, mà còn mở ra cơ hội hợp tác và quan hệ quốc tế cho doanh nghiệp.

Như vậy, việc đa dạng hóa nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là chìa khóa để tạo ra một môi trường kinh doanh linh hoạt và bền vững. Qua đó, hỗ trợ này không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức tài chính mà còn thúc đẩy sự sáng tạo, tăng cường khả năng cạnh tranh và góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Tham khảo thêm: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì? Chính sách vay vốn

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề trên. Nếu có thông tin thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!