Xin trân trọng cảm ơn!
Người gửi: V.M
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp  của Công ty Luật Minh Khuê.

Doanh nghiệp thay đổi tên phải làm thủ tục gì với đối tác đã ký hợp đồng với mình trước đó?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chúng tôi. Thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:
Căn cứ pháp lý:
Luật doanh nghiệp năm 2014.
Nội dung tư vấn:

Khoản 6, Điều 8, Luật doanh nghiệp 2014 quy định về nghĩa vụ doanh nghiệp có nghĩa vụ"Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan." Như vậy, Doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập khi doanh nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp.

Điều 33, Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
"1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai."

Căn cứ vào quy định trên thì Doanh nghiệp khi thay đổi tên doanh nghiệp (một nội dung đăng ký doanh nghiệp) thì sự thay đổi này phải được thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mà pháp luật quy định mà không quy định nghĩa vụ thông báo trực tiếp đối với bên đối tác đã ký hợp đồng với doanh nghiệp trước khi đổi tên. 

Rõ ràng, việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thuận lợi trong hoạt động công ty và để các bên làm ăn lâu dài và ổn định thì việc thông báo cho các bên là cần thiết. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.
Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.           
Bộ phận tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp