1. Đổi người nuôi con khi bố không đủ điều kiện nhưng con vẫn muốn ở với bố?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, có những điều kiện và quy định liên quan đến việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

- Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

+ Cha, mẹ đồng ý thay đổi người trực tiếp nuôi con một cách hợp tác và phù hợp với lợi ích của con. Điều này có nghĩa là cha, mẹ đã thống nhất và đạt được một thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, và điều này được xem là có lợi cho con.

+ Người trực tiếp nuôi con không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con. Điều này có thể xảy ra khi người đó mắc phải các vấn đề về sức khỏe, tâm lý hoặc tài chính, không thể đảm bảo đầy đủ trách nhiệm trong việc chăm sóc con.

- Việc quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con cũng phải xem xét nguyện vọng của con, nhưng chỉ áp dụng cho trẻ từ 7 tuổi trở lên. Điều này có nghĩa là trẻ em từ 7 tuổi trở lên có quyền được nghe ý kiến và thể hiện mong muốn của mình về việc người nào sẽ trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tòa án, và nguyện vọng của con chỉ được xem xét như một yếu tố quan trọng trong quyết định đó.

Như vậy, theo quy định hiện hành, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi một trong các căn cứ sau đây được xác định: khi người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con. Điều này có nghĩa là khi người cha không còn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong việc chăm sóc con cái, Tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Tuy nhiên, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con không chỉ dựa trên tình huống của người cha mà còn phải xem xét nguyện vọng của con, và điều này chỉ áp dụng khi con đã đủ 7 tuổi trở lên. Điều này có nghĩa là quyết định của Tòa án không chỉ dựa trên tình trạng của người cha mà còn cân nhắc ý kiến và mong muốn của con cái. Tuy nhiên, quy định trên không đồng nghĩa với việc nếu con muốn ở với cha mà cha không đủ điều kiện nuôi con, thì Tòa án sẽ không thay đổi người trực tiếp nuôi con. Quyết định của Tòa án vẫn sẽ căn cứ vào tình huống cụ thể và lợi ích tốt nhất cho con trong việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Vì vậy, trong trường hợp người cha không đáp ứng đủ điều kiện nuôi con, có thể xảy ra trường hợp Tòa án quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con, ngay cả khi con mong muốn ở với cha. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi và sự phát triển tốt nhất cho con cái trong môi trường phù hợp và đảm bảo sự chăm sóc tốt nhất cho trẻ. Quan trọng nhất là đảm bảo lợi ích và sự phát triển của con trong quá trình gia đình ly hôn. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải được xem xét một cách cân nhắc và công bằng, đảm bảo rằng quyết định cuối cùng sẽ tạo ra một môi trường tốt nhất để con phát triển và có một cuộc sống hạnh phúc sau ly hôn.

 

2. Khi nào người cha sau khi bị thay đổi người trực tiếp nuôi con bị hạn chế quyền với con mình?

Trong trường hợp người cha bị hạn chế quyền trực tiếp nuôi con sau khi có sự thay đổi, điều này được quy định rõ ràng trong Điều 85 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Theo đó, các trường hợp mà cha hoặc mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên bao gồm:

- Cha hoặc mẹ bị kết án vì một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

- Cha hoặc mẹ phá tán tài sản của con, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến quyền lợi của con.

- Cha hoặc mẹ có lối sống đồi trụy, gây nguy hiểm và mất an toàn tinh thần, vật chất cho con.

- Cha hoặc mẹ xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, gây tổn thương và ảnh hưởng đến sự phát triển của con.

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền theo Điều 86 của Luật này để ra quyết định hạn chế cha hoặc mẹ trong việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện cho con theo quy định. Thời hạn của hạn chế này có thể kéo dài từ 1 năm đến 5 năm. Tuy nhiên, Tòa án cũng có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này nếu cần thiết.

Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi và sự phát triển của con trẻ trong trường hợp người cha hoặc người mẹ không thể đảm bảo trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc con một cách đúng mực, hoặc gây hại đến quyền lợi và an toàn của con. Quy định này cũng tạo ra một cơ chế linh hoạt để điều chỉnh và xử lý các trường hợp đặc biệt, nhằm đảm bảo môi trường phát triển tốt nhất cho trẻ em và bảo vệ quyền lợi của họ.

Như vậy, người cha không trực tiếp nuôi con bị hạn chế quyền đối với con nếu con là con chưa thành niên và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Bị kết án về một trong các tội xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con do lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

- Phá tán tài sản của con;

- Có lối sống đồi trụy;

- Xúi giục hoặc ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

 

3. Điều kiện thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được điều chỉnh như sau. Đầu tiên, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con có thể được xem xét theo các căn cứ sau đây:

- Cha và mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con một cách phù hợp với lợi ích của con. Điều này có nghĩa là cha và mẹ đồng ý với việc thay đổi người trực tiếp nuôi con một cách tử tế để đảm bảo sự phát triển và hạnh phúc của con.

- Người trực tiếp nuôi con không đủ điều kiện để tiếp tục trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con. Điều này có thể xảy ra nếu người đó không có khả năng vật chất, tinh thần hoặc đủ thời gian để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con.

Hơn nữa, việc xem xét nguyện vọng của con cũng là một yếu tố quan trọng. Theo quy định, khi con đạt đủ 07 tuổi, ý kiến và nguyện vọng của con phải được xem xét một cách nghiêm túc. Điều này đảm bảo rằng quyết định về người trực tiếp nuôi con sẽ được đưa ra dựa trên ý kiến của con và sự phát triển của con trong quá trình gia đình ly hôn.

Trong trường hợp cả cha lẫn mẹ đều không đủ điều kiện để trực tiếp nuôi con, quyết định về người trực tiếp nuôi con sẽ nằm trong thẩm quyền của Tòa án. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, Tòa án có quyền giao con cho người giám hộ có trách nhiệm và khả năng phù hợp.

Từ đó, có thể thấy rằng việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện theo quy định đã nêu trên. Quy định này nhằm bảo vệ lợi ích và sự phát triển của con, đồng thời tạo điều kiện cho sự hài hòa và ổn định trong quan hệ gia đình sau khi ly hôn.

Xem thêm >> Quyền nuôi con sau ly hôn theo quy định mới nhất hiện nay?

Vì vậy, nếu quý khách có bất kỳ khúc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc các vấn đề pháp luật, chúng tôi xin trân trọng mời quý khách liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh liên lạc sau đây: tổng đài 1900.6162hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn