1. Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là gì? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 43/2022/NĐ-CP về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, khái niệm về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước. Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (bao gồm cả đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng cấp nước sạch) gồm:

- Công trình khai thác nước: Bao gồm các cơ sở, thiết bị và công nghệ được sử dụng để thu nước từ các nguồn nước như suối, ao, sông, hoặc giếng khoan để cung cấp cho hệ thống cấp nước sạch.

- Công trình xử lý nước: Bao gồm các bước xử lý nước như lọc, sục khí, kết tủa, hoặc sử dụng các phương pháp hóa học để loại bỏ các chất cặn, vi khuẩn, hoặc các tạp chất khác trong nước để sản xuất nước sạch đạt tiêu chuẩn.

- Mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch: Bao gồm các đường ống, vật liệu và thiết bị được sử dụng để truyền nước sạch từ các nguồn nước đến các khu vực sử dụng.

- Các công trình phụ trợ có liên quan: Bao gồm các công trình phụ trợ như bể chứa nước, hồ chứa nước, bơm nước, hệ thống đo lường và kiểm tra chất lượng nước, và các công trình khác có mục đích hỗ trợ hoặc liên quan đến hoạt động khai thác và xử lý nước sạch.

 

2. Đối tượng nào được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung?

Dựa trên quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định 43/2022/NĐ-CP về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, các đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung bao gồm:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch: Đây là các tổ chức công lập được thành lập với mục đích chính là cung cấp nước sạch cho cộng đồng, đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ nước sạch.

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Là cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới trực tiếp có trách nhiệm trong việc quản lý và giám sát hoạt động cung cấp nước sạch tại địa phương cấp xã.

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước: Đây là các tổ chức kinh doanh được pháp luật cấp phép hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước sạch, trong đó có các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần mà nhà nước nắm giữ một phần vốn.

- Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch: Là các cơ quan có chức năng chuyên môn, được ủy quyền và có trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát hoạt động liên quan đến cấp nước sạch, bao gồm việc quản lý và sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch một cách hiệu quả và bền vững.

Tóm lại, theo quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung được giao cho các đối tượng cụ thể như sau:

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch.

- Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước sạch.

- Các cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.

Những đối tượng này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước sạch đến cho cộng đồng nông thôn, đồng thời phát triển và duy trì hạ tầng cấp nước sạch một cách hiệu quả và bền vững. Điều này nhấn mạnh sự phối hợp giữa các tổ chức nhà nước và các đơn vị kinh doanh trong việc cung cấp dịch vụ nước sạch cho cộng đồng nông thôn.

 

3. Đối tượng nào được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định 43/2022/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị, các đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cụ thể bao gồm:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch: Các tổ chức, đơn vị công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có nhiệm vụ và chức năng cung cấp nước sạch cho cộng đồng trong khu vực địa bàn mình quản lý.

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch: Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, và sản xuất, kinh doanh nước sạch theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp này có nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho cộng đồng trong khu vực địa bàn mình hoạt động.

- Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch: Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giám sát, quản lý, và hỗ trợ trong việc cung cấp nước sạch cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên nước, và đảm bảo chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn.

Các đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch này có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, và khai thác tài sản này một cách hiệu quả và bền vững, đảm bảo cung cấp nước sạch cho cộng đồng địa bàn mình phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

 

4. Hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

Theo quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 5 của Nghị định 43/2022/NĐ-CP về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, các hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được xác định như sau:

- Giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được ghi tăng tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm tăng cường khả năng quản lý và sử dụng tài nguyên nước sạch cho cộng đồng.

+ Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được giao cho cơ quan này để thúc đẩy việc quản lý và khai thác nguồn nước sạch tại địa phương cấp xã.

- Giao tài sản cho doanh nghiệp có vốn nhà nước: Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được ghi tăng vốn nhà nước cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho việc sản xuất, kinh doanh nước sạch theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

- Giao tài sản cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch:

Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có thể được giao cho các cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch để thực hiện các phương án khai thác, bao gồm:

+ Bán tài sản thông qua đấu giá cho các tổ chức quản lý, sử dụng và khai thác tài sản với mục đích sản xuất, kinh doanh nước sạch.

+ Cho thuê quyền khai thác hoặc chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp tài sản đã được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nhưng không đạt được hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng và khai thác.

Tóm lại, theo quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, các hình thức giao tài sản được chỉ định như sau:

- Giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp xã, nhằm tăng cường khả năng quản lý và sử dụng nguồn nước sạch cho cộng đồng.

- Giao tài sản cho doanh nghiệp có vốn nhà nước để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nước sạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

- Giao tài sản cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch để thực hiện các phương án khai thác, bao gồm bán thông qua đấu giá và cho thuê quyền khai thác, nhằm đảm bảo việc quản lý và sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch một cách hiệu quả và bền vững.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.