1. Nhãn hiệu như thế nào thì không được bảo hộ?

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhân, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

 

2. Đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối khi nào?

2.1. Giai đoạn thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo Điều 109 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019) quy định về thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, theo đó đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn. Đơn đăng ký nhãn hiệu bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;

- Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;

- Người nộp đơn không quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;

- Đơn được nộp trái quy đinh về cách thực nộp đơn;

- Người nộp đơn không phí và lệ phí.

 Nếu đơn không đáp ứng đủ điều kiện, Cục sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối. 

Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối.

Với các đơn nhãn không thuộc các trường hợp nêu trên thì Cục sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thực hiện thủ tục cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối sẽ bị coi là không được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

 

2.2. Giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được thẩm đinh nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng: Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ.

Đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

- Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ;

- Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất;

- Trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau, mà không được sự thống nhất của tất cả người nộp đơn.

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu thuộc các trường hợp nêu trên thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện các thủ tục sau đây:

- Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn có ý kiến phản đối dự định từ chối;

- Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu người nộp đơn không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng dự định từ chối.

- Cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp nếu người nộp đơn có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối.

Trong trường hợp có phản đối về dự định cấp văn bằng bảo hộ đơn đăng ký nhãn hiệu tương ứng được thẩm định lại về những vấn đề bị phản đối.

 

3. Xử lý như thế nào khi đơn nhãn bị từ chối về mặt nội dung?

Bước 1: Xác định thời hạn trả lời

Theo quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN) thì thời gian để người nộp đơn có ý kiến trả lời lại thông báo thẩm định nội dung là 03 tháng kể từ ngày ký thông báo.

Bước 2: Xác định thiếu sót của đơn đăng ký nhãn

Trong thông báo dự định từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ nếu rõ lý do từ chối. Các lý do hay xảy ra bao gồm:

- Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt;

- Nhãn hiệu mang tính chất mô tả cho nhóm hàng hoá, dịch vụ hoặc chất lượng của hàng hoá, dịch vụ

- Nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký của chủ thể khác;

- Không nộp phí, lệ phí cấp bằng đùng thời hạn.

Bước 3: Soạn thảo công văn phúc đáp thông báo của Cục

Sau khi xác định được lý do từ chối, nếu có cơ sở và căn cứ để phản đối dự định từ chối thì chủ đơn cần soạn thảo văn bản trả lời như sau:

- Loại bỏ các nhóm hàng hoá, dịch vụ không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;

- Đưa ra lập luận, căn cứ để khẳng định khả năng phân biệt của nhãn hiệu;

- Đưa ra căn cứ để phản đối với thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong công văn phúc đáp, người nộp đơn nêu rõ các thông tin sau: số đơn, ngày nộp đơn, chủ đơn, nhóm hàng hoá dịch vụ và nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung. 

 Bước 4: Nộp công văn phúc đáp tại Cục Sở hữu trí tuệ

Nếu ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo từ chối cấp văn bằng. Trường hợp ý kiến phản đối xác đáng, Cục sẽ ra Thông báo dự định cấp văn bằng, sau khi chủ đơn đóng đầy đủ lệ phí cấp bằng, Cục sẽ ra Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ ngay tới Luật Minh Khuê qua số điện thoại 0986.386.648 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email lienhe@luatminhkhue.vn để được đội ngũ luật sư chuyên viên của Chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng.