Khách hàng: Kính thưa Luật sư Công ty Luật Minh Khuê, Luật sư hãy giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Hiện nay tôi là lao động chính trong gia đình? Như vậy, nếu tôi là lao động chính trong gia đình mà tôi muốn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được không? Xin Luật sư hãy cung cấp cho tôi cái Mẫu đơn xác nhận là lao động chính trong gia đình để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với?

Tôi cảm ơn!

Người gửi : B.C.T

 

Luật sư trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Về cơ sở pháp lý cần được sử dụng trong bài viết: 

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 

Thông tư 148/2018/TT-BQP

 

1. Khái quát nghĩa vụ quân sự 

Theo quy định Luật nghĩa vụ quân sự 2021 có quy định về độ tuổi: Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ: “Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

 

2. Tiêu chuẩn tuyển quân được quy định như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, ngoài đáp ứng điều kiện về độ tuổi, công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng đủ 4 điều kiện sau:

Có lý lịch rõ ràng;

Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Có đủ sức khỏe tốt để phục vụ tại ngũ;

Có trình độ văn hóa phù hợp.

Trong đó, tiêu chuẩn về trình độ văn hóa và sức khỏe được quy định cụ thể như sau:

Về tiêu chuẩn sức khỏe: Phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 được quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng các công dân có sức khỏe loại 3 bị cận thị từ 1,5 điop trở lên, viễn thị ở các mức độ, bị nghiện ma túy, nhiễm AIDS, HIV cũng sẽ không được gọi nhập ngũ;

Về trình độ văn hóa: Chỉ gọi nhập ngũ các công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Riêng ở địa phương khó đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì được tuyển chọn công dân có trình độ từ lớp 7.

Bên cạnh đó: tại  Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP cũng quy định:

Theo Điều 4 quy định về tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

 

2.1 Về tuổi đời

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

 

2.2 Tiêu chuẩn chính trị

a) Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

 

2.3 Tiêu chuẩn sức khoẻ

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

 

2.4 Tiêu chuẩn văn hóa

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

 

3. Trường hợp công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ 

Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự của năm 2015 quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thì tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau:

"1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo..."

Để được tạm hoãn nhập ngũ, phải làm đơn lên UBND xã trình bày hoàn cảnh và xin hoãn gọi nhập ngũ. UBND xã có trách nhiệm xem xét, đăng ký, quản lý danh sách công dân ở địa phương thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, đề nghị UBND huyện quyết định.

 Hiện nay, tại Luật nghĩa vụ quân sự năm 2021 có quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các trường hợp sau đây:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ;

- Trong gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, tai nạn, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, đã được UBND cấp xã xác nhận;

- Là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động;

- Người thuộc diện giãn dân, di dân trong3 năm đầu đến những xã đặc biệt khó khăn;

- Con một của người nhiễm chất độc da cam, bệnh binh,  người suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Hạ sĩ quan hay chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Có anh, chị hoặc em ruột là binh sĩ, hạ sĩ quan đang phục vụ tại ngũ;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang học cao đẳng, đại học hệ chính quy.

- Cán bộ, viên chức, công chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc, công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

 

4. Hồ sơ, thủ tục để xin tạm hoãn nhập ngũ

Hồ sơ, thủ tục để xin tạm hoãn nhập ngũ bao gồm các giấy tờ sau:

- Bản chính đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

- Giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Đối với trường hợp cụ thể, cần xin xác nhận của UBND xã về hoàn cảnh gia đình, trong đó ghi rõ đối tượng xin hoãn nhập ngũ là người lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng những người không có khả năng lao động.

Căn cứ theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2021, đối với thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Danh sách được hoãn, miễn sẽ được thông báo đến trưởng thôn, xóm, tổ dân phố…; gia đình công dân và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban cấp xã tối thiểu là 20 ngày.

 

5. Mẫu đơn xác nhận lao động chính trong gia đình

Dưới đây chúng tôi cung cấp cho bạn đọc về mẫu đơn xác nhận lao động chính trong gia đình, cụ thể: 

Mẫu đơn xác nhận là lao động chính trong gia đình:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

GIẤY XÁC NHẬN
Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng
thân nhân không còn khả năng lao động

Kính gửi: Chủ tịch UBND ........................................................

Tên tôi là: .................... nghề nghiệp ............. sinh ngày ........ 

CMND/CCND số: ............. ngày cấp ............ nơi cấp .............. 

Hộ khẩu thường trú:................................................................... 

.................................................................................................... 

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND ................ xem xét và xác nhận:“tôi là lao động duy nhất, phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động” để tôi làm thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Tôi cam đoan những gì trnfh bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhệm trước pháp luật.

..........ngày......tháng,.....năm......

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Trân trọng./.