1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản

>>>> Xem ngay: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản

Mẫu đơn mới nhất năm 2024 để yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản là mẫu số 06 thuộc Phụ lục I, được ban hành kèm theo Nghị định 37/2024/NĐ-CP như sau:

TÊN CƠ SỞ

Số: 01/GCN-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Kính gửi: Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tên cơ sở: Công ty TNHH Thủy sản Hải Phát

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0123456789

- Địa chỉ trụ sở: 456 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 0987.654.321 Số Fax: 0987.654.322 E-mail: thuy-san-hai-phat@email.com

2. Đề nghị kiểm tra, thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản:

a) Thức ăn thủy sản

TT

Loại sản phẩm

Dạng sản phẩm, công suất thiết kế

Công suất thiết kế (tấn/năm hoặc m3/năm)

1 Thức ăn hỗn hợp Ấu trùng cá mòi, ếch 300 tấn/năm
  - Thức ăn hỗn hợp cho cá, tôm Thức ăn cho cá nước ngọt 500 tấn/năm
  - Thức ăn hỗn hợp cho ếch, lươn...    
  - Thức ăn hỗn hợp cho động vật thủy sản làm cảnh    
  - Thức ăn hỗn hợp khác    
2 Thức ăn bổ sung (chất bổ sung)    
  - Chế phẩm sinh học, vi sinh vật    
  - Hỗn hợp khoáng, vitamin,... Vitamin cho cá 200 tấn/năm
  - Thức ăn bổ sung khác    
3 Thức ăn tươi, sống Tôm sống 100 tấn/năm
4 Nguyên liệu Cá cơm, thức ăn dầu cho cá 150 tấn/năm

b) Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

TT

Loại sản phẩm

Dạng sản phẩm, công suất thiết kế

Công suất thiết kế (tấn/năm hoặc m3/năm)

1

Hoá chất

Tricloroethylene 50 tấn/năm

2

Chế phẩm sinh học, vi sinh vật

EM (Effective Microorganisms) 30 tấn/năm

3

Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Khoáng tự nhiên, hỗn hợp khoáng 100 tấn/năm

4

Sản phẩm khác

Biofloc (vật liệu bảo vệ môi trường) 80 tấn/năm

c) Sản phẩm sử dụng cho cả 2 mục đích: Bổ sung thức ăn và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

TT

Loại sản phẩm

Dạng sản phẩm, công suất thiết kế

Công suất thiết kế (tấn/năm hoặc m3/năm)

1

Chế phẩm sinh học, vi sinh vật.

Bổ sung vi sinh vật 100 tấn/năm

2

Hỗn hợp khoáng, vitamin, ...

Khoáng tự nhiên, vitamin 120 tấn/năm

3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo đơn này, gồm:

Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

4. Đăng ký cấp lần đầu (hoặc khi thay đổi, bổ sung điều kiện sản xuất): □

5. Đăng ký cấp lại: X

Lý do cấp lại: Cấp lại do sơ đồ tổ chức sản xuất đã thay đổi và cần cập nhật.

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; duy trì và chấp hành việc kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và nộp phí, lệ phí kiểm tra điều kiện và kiểm tra duy trì điều kiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lưu: Tại cơ sở.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản 

Theo Điều 32 của Luật Thủy sản năm 2017 và được hướng dẫn bởi Điều 27 của Nghị định 26/2019/NĐ-CP, tổ chức và cá nhân được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Địa điểm sản xuất: Nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại hoặc hóa chất độc hại.

- Khu sản xuất: Có tường và rào ngăn cách rõ ràng với bên ngoài.

- Nhà xưởng và trang thiết bị:

+ Nhà xưởng có kết cấu vững chắc, nền không đọng nước, đường di chuyển liên thông một chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm; các yếu tố như tường, trần, vách ngăn và cửa phải đảm bảo yêu cầu kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học; khu vực lưu trữ trang thiết bị, nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm phải được quản lý tránh sự lây nhiễm chéo và tuân theo các quy định về bảo quản.

+ Trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu và thành phẩm phải đảm bảo kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học; thiết bị thu gom và xử lý chất thải không được gây ô nhiễm cho khu vực sản xuất. Đối với cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật cần có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật.

- Điều kiện phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất:

Cơ sở cần có phòng thử nghiệm riêng hoặc thuê dịch vụ phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất.

- Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học:

+ Cần xây dựng và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học cho từng loại sản phẩm, bao gồm: nước phục vụ sản xuất; kiểm soát nguyên liệu, bao bì và thành phẩm; quy trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị; kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng; thu gom và xử lý chất thải.

+ Nhân viên kỹ thuật: Phải được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, hóa học hoặc công nghệ thực phẩm.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, tổ chức và cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về địa điểm sản xuất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học, cùng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này không chỉ đảm bảo an toàn cho sản phẩm thức ăn thủy sản, mà còn góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của cộng đồng. Các cơ sở sản xuất cần chủ động trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, từ đó phát triển bền vững và lâu dài trong ngành thủy sản.

 

3. Từ ngày 20/05/2024, hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thuỷ sản?

Theo Điều 14 của Nghị định 38/2024/NĐ-CP, có các quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm liên quan đến điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với các cơ sở mua bán hoặc nhập khẩu thực hiện các hành vi vi phạm:

+ Khu vực bày bán hoặc bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không được cách biệt hoặc bị ô nhiễm bởi các chất độc hại như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hoặc hóa chất độc hại.

+ Không có trang thiết bị hoặc dụng cụ phù hợp để bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì các điều kiện cần thiết để sản xuất thức ăn thủy sản hoặc sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thức ăn thủy sản hoặc sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Các mức xử phạt trên nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm thủy sản, đồng thời bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản và sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện nay, việc xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được quy định rõ tại Điều 14 Nghị định 42/2019/NĐ-CP như sau:

- Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng được áp dụng đối với cơ sở mua bán hoặc nhập khẩu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

+ Khu vực bày bán hoặc bảo quản thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không được cách biệt với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hoặc hóa chất độc hại.

+ Không có trang thiết bị hoặc dụng cụ cần thiết để bảo quản thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

- Mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thức ăn thủy sản hoặc sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.

Như vậy, các quy định mới đã đưa ra những trường hợp xử phạt bổ sung đối với các vi phạm liên quan đến điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản. Cụ thể, các hành vi sẽ bị xử phạt hành chính về việc sản xuất, mua bán và nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản gồm:

- Khu vực bày bán và bảo quản thức ăn thủy sản không được cách biệt với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hoặc các hóa chất độc hại khác.

- Thiếu trang thiết bị và dụng cụ cần thiết để bảo quản thức ăn thủy sản đúng cách.

- Không duy trì các điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản theo các quy định đã được đề ra.

- Sản xuất thức ăn thủy sản mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất.

Các quy định này nhằm mục đích đảm bảo rằng các cơ sở mua bán, nhập khẩu, và sản xuất thức ăn thủy sản, cũng như sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện an toàn, đồng thời bảo vệ chất lượng sản phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Có cần phải xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.