1. Quy định về việc dạy thêm, học thêm.

- Học hè thực chất là một hình thức của học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức. Việc học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Nguyên tắc dạy thêm, học thêm căn cứ vào quy định về dạy thêm, học thêm Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

+ Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

+ Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

+ Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

+ Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

+ Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Đối với tổ chức dạy thêm hoạc thêm ở trường sẽ được thực hiện theo phương thức sau:

+ Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.

+ Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh.

+ Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

+ Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khoá biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh.

- Các trường hợp không được dạy thêm

+ Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

+ Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

+ Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

+ Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường và không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

-  Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường thì mức thu tiền học thêm là:

+ Thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm;

+ Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường;

+ Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin học thêm ở trường, tại nhà và cách viết

 

2. Cách viết đơn xin học hè?

- Học kỳ hè là một học kỳ phụ, được tổ chức vào dịp hè hàng năm và không bắt buộc đối với học sinh, sinh viên. Đăng kí học hè hiện nay đang là nhu cầu của nhiều em học sinh, sinh viên vì muốn tận dụng quãng thời gian nghỉ hè bên cạnh hoạt động vui chơi giải trí bổ ích các em vẫn quan tâm dành thời gian cho việc học, đăng ký các môn học mà các em cần phải bổ sung kiến thức, học lại hoặc cải thiện điểm.

- Mẫu đơn xin học hè là mẫu đơn được sử dụng vào mục đích giúp bố mẹ, các gia đình muốn cho con em đăng ký lớp học vào thời gian hè để bổ sung kiến thức, có thêm điều kiện học tập ôn luyện. Đơn xin học hè mục đích để đăng ký học thêm hè tại trường dành cho học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT. Mẫu đơn xin học thêm hè có thể do học sinh tự viết hoặc do phụ huynh soạn thảo rồi nộp lại cho nhà trường.

- Nội dung mẫu đơn xin học hè trong quá trình soạn thảo cần đảm bảo các nội dung sau:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm lập đơn;

+ Kính gửi (Ví dụ: Ban Giám Hiệu Nhà trường nơi học sinh theo học, ...);

+ Tên phụ huynh học sinh: Ghi rõ tên cha hoặc mẹ học sinh, là người trực tiếp làm đơn;

+ Địa chỉ;

+ Lý do xin làm đơn: Căn cứ vào tình hình thực tế để trình bày lý do làm đơn sao cho ngắn gọn nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung cần thiết. Ví dụ có thể đưa ra lý do là muốn cho con em mình ôn tập thêm kiến thức trong thời gian nghỉ hè để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới;

+ Tên học sinh, học lớp;

+ Cam đoan của gia đình và trách nhiệm bổn phận của em học sinh: Ví dụ các phụ huynh cần cam kết với nhà trường sẽ phối hợp cùng con em mình thực hiện tốt các quy định, nội quy của trường lớp trong thời gian học hè. Bên cạnh đó cần có trách nhiệm đôn đốc các em học sinh và đảm bảo an toàn giao thông cho các em khi đến trường và khi ra về;

+ Ký xác nhận của người làm đơn. Trong đơn xin học hè, các phụ huynh và học sinh cần nói rõ mình cần học vì mục đích gì, để từ đó nhà trường sẽ có sự sắp xếp giáo viên ôn tập, chia lớp học cho các em sao cho hợp lý nhất, giúp các em học sinh yên tâm học tập thật tốt trong thời gian học hè.

 

3. Mẫu đơn xin học hè năm áp dụng cho Mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Dưới đây Luật Minh Khuê xin cung cấp mẫu đơn xin học hè từ đó sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng tiếp cận và soạn thảo đơn xin học hè cho con em của mình. Lưu ý: Phần thông tin nội dung là phần chúng tôi mô phỏng để giúp quý khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: Ban giám hiệu trường tiểu học Hoa Huệ

Tên tôi là: Nguyễn Văn A là phụ huynh của cháu Nguyễn Văn X học sinh lớp 4A trường tiểu học Hoa Huệ.

Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau: Con tôi năm học lớp 4A trường tiểu học Hoa Huệ và năm nay cuối cháu sẽ lên lớp 5.

Vì lý do cháu có mong muốn ôn tập một số môn học để chuẩn bị tốt kiến thức khi vào lớp 5  và gia đình tôi có nguyện vọng cho con tôi được học hè tại trường tiểu học Hoa Huệ trong thời gian  tháng 6;7;8 để tạo điều kiện củng cố thêm những kỹ năng, rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học mới.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học hè tại trường, Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định và các khoản đóng góp của lớp học hè và của nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

….….., ngày…….tháng…..năm…..

                                                                                                                               Người làm đơn 

                                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

>> Tham khảo thêm: Mẫu Đơn xin học bán trú, ăn bán trú mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!