1. Đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến

Quý khách có thể tiến hành tải mẫu Đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến tại đây

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦU GIẤY
___________

Số đơn: 12/THCG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

ĐƠN XIN VÀO LỚP 1
Năm học 2023 - 2024

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học Cầu Giấy

1. Họ và tên học sinh: Hoàng Minh H       

Nam Nữ

Ngày sinh:  05/04/2017 

Nơi sinh (tỉnh, thành phố): thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Hiện đang cư trú tại: Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại nhà riêng: 0987634xxx

Khi cần báo tin cho ai?: Mẹ là Nguyễn Thị Ngọc M

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?: Đã học qua 

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không): Có

2. Họ tên bố: Hoàng Đức K

Điện thoại: 0913675893

Nghề nghiệp, nơi làm việc: Nhân viên văn phòng

3. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Ngọc M

Điện thoại: 0986475321

Nghề nghiệp, nơi làm việc: Giáo viên

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi làm hồ sơ dự tuyển vào lớp 1:

- Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photocopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra).

- Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

 

2. Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

Quý khách có thể tải mẫu Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Cầu Giấy

Tôi tên: Nguyễn Thị M

Hiện ngụ ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: con gái tôi

Họ và tên học sinh: Nguyễn Ngọc L 

Nam  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/2/2017

Nơi sinh: Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Họ và tên cha: Nguyễn Văn A 

Năm sinh: 1985

Nghề nghiệp: Kỹ sư

Nơi công tác (nếu có): Công ty TNHH Xây dựng M

Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị M 

Năm sinh: 1989 

Nghề nghiệp: Y tá

Nơi công tác (nếu có): Bệnh viện đa khoa X

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: Trường mẫu giáo Hoa hồng

Hiện cháu đang sống với: bố, mẹ

Tại địa chỉ: phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tên chủ hộ: Bà Hoàng Phương T

Số điện thoại liên lạc khi cần: 0945783261

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

- Hai buổi/ngày có bán trú 

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- 01(một) đơn xin nhập học.
- 01(một) bản sao giấy khai sinh.
- 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
- Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

Người viết đơn

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 1 năm học 2023 - 2024

Đơn xin nhập học là một mẫu đơn được sử dụng nhằm mục đích để dùng xin xét tuyển vào trường học do học sinh, sinh viên hay phụ huynh của học sinh nộp cho nhà trường mà họ/con họ muốn theo học tại đó, theo đó tùy thuộc vào việc xin học vào trường nào mà mẫu đơn này sẽ có một số thay đổi sao cho phù hợp với thực tế.

Theo đó, đơn xin nhập học vào lớp 1 là mẫu đơn dùng để xét tuyển vào trường tiểu học do phụ huynh nộp cho nhà trường mà họ muốn con mình theo học; đồng thời là một trong những giấy tờ văn bản quan trọng bắt buộc cần có trong hồ sơ xin học lớp 1 áp dụng cho tất cả các trường tiểu học.

Nội dung đơn xin nhập học lớp 1 sẽ bao gồm:

Đơn xin nhập học vào lớp 1 sẽ có nội dung gồm 3 phần chính: mở đầu, nội dung và phần cuối biên bản.

- Đối với phần mở đầu: người viết cần đảm bảo có đầy đủ các thông tin sau:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Tên văn bản: Đơn xin nhập học lớp 1

+ Thời gian và địa điểm viết đơn.

- Đối với phần nội dung:

+ Thông tin ban giám hiệu nhà trường

+ Thông tin của cha, mẹ học sinh, người làm đơn xin nhập học: Họ tên, nơi công tác, địa chỉ nơi cư trú và số điện thoại liên hệ.

+ Thông tin của học sinh: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên trường mẫu giáo đã theo học, hiên đang sống với ai.

- Đối với phần cuối văn bản:

+ Lời cảm ơn

+ Ký và ghi rõ họ tên người làm đơn

Dựa theo quy định của Điều 33 trong Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, quy định về tuổi của học sinh tiểu học là như sau:

Học sinh vào lớp một phải đủ 06 tuổi và tính theo năm.

Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt được quy định như sau: trẻ em khuyết tật, phát triển thể lực hoặc trí tuệ chậm phát triển; trẻ em ở các vùng kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt; trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số; trẻ em mồ côi không có nơi nương tựa; trẻ em từ nước ngoài về Việt Nam hoặc con của người nước ngoài học tập hoặc làm việc tại Việt Nam có thể vào học lớp một ở độ tuổi lớn hơn so với quy định, nhưng không quá 03 tuổi.

Trường hợp trẻ em vào học lớp một vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Vì vậy, dựa theo quy định này, trẻ em sinh năm 2017 sẽ thuộc nhóm học sinh vào lớp 01 trong năm học 2023 - 2024. Hiện tại, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT không quy định cụ thể về hồ sơ nhập học vào lớp 01, mà các yêu cầu cụ thể về hồ sơ này sẽ tùy thuộc vào từng trường tiểu học và địa phương. Tuy nhiên, hồ sơ cơ bản cho thủ tục nhập học vào lớp 01 bao gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu), tùy thuộc vào hình thức tuyển sinh (trực tiếp hoặc trực tuyến).

Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ của trẻ.

Giấy xác nhận nơi cư trú (thay cho bản sao sổ hộ khẩu, bản sao Giấy chứng nhận Tạm trú hoặc bản sao Giấy chứng nhận Lưu trú trước đây). Việc nộp giấy xác nhận nơi cư trú có thể được điều chỉnh bởi nhà trường và địa phương tùy theo tình hình cụ thể.

 Thủ tục nhập học vào lớp 1 sẽ được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Cán bộ tuyển sinh hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ xin nhập học

- Cán bộ tuyển sinh cần cung cấp thông tin về nhà trường cho phụ huynh biết;

- Vào sổ thông tin, thông tin phụ huynh học sinh;

- Tiến hành bán hồ sơ tuyển sinh cho phụ huynh.

Bước 2: Phụ huynh hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ cho phòng tuyển sinh

Chi tiết hồ sơ nhập học đã trình bày ở mục trên

Bước 3: Học sinh tiến hành thủ tuc nhập học vào lớp 1

- Cán bộ trực tuyển sinh kiểm tra, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học;

- Cán bộ tuyển sinh tiến hành thủ tục ghi giấy hẹn nhập học.

Bước 4: Thông báo danh sách các lớp sau khi nhập học

- Trước ngày nhập học Ban giám hiệu xếp học sinh vào các lớp và chuyển danh sách lớp cho phòng tuyển sinh;

- Cán bộ tuyển sinh dán danh sách học sinh lên bảng tin ở trường để hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đến nhận lớp.

Bước 5: Tiếp nhận học sinh vào lớp học

- Đến ngày nhập học phụ huynh đưa học sinh đến nhận lớp học;

- Giáo viên được phân công đón tiếp, điểm danh và nhận học sinh vào lớp.

Quý khách có thể đọc thêm bài viết liên quan cùng chủ đề cảu Luật Minh Khuê như: Mẫu đơn xin học hè 2023: Mầm non, tiểu học, THCS, THPT và cách viết