đơn xin học

Bài tư vấn về chủ đề đơn xin học

Mẫu đơn xin học thêm ở trường, tại nhà và cách viết

Mẫu đơn xin học thêm ở trường, tại nhà và cách viết
Học thêm là việc không bắt buộc, nên nhiều khi các vị phụ huynh muốn các con tham gia học lớp phụ đạo do trường, lớp tổ chức sẽ phải viết đơn xin học thêm ngoài giờ chính thức trên lớp. Dưới đây là mẫu đơn xin học thêm tại trường, tại nhà năm 2023 và cách viết sẽ giúp các bậc cha mẹ có thêm ý tưởng và viết đơn xin học phụ đạo cho con mình tiện hơn.

Mẫu Đơn xin học lại dành cho học sinh, sinh viên mới nhất

Mẫu Đơn xin học lại dành cho học sinh, sinh viên mới nhất
Trong quá trình học tập, mà học sinh, sinh viên có thể không hoàn thành xong một môn học, hoặc không đáp ứng đủ điều kiện của môn học, khi đó sinh viên sẽ phải học lại môn học đó. Luật Minh Khuê sẽ chia sẻ đến bạn đọc Mẫu Đơn xin học lại mới nhất cho học sinh, sinh viên tại nội dung dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng