1. Đóng bảo hiểm xã hội mấy tháng thì được hưởng thai sản ?

Thưa Luật sư, vợ tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2015 và hiện nay đang mang thai. Xin hỏi nếu con tôi ra đời vào ngày 16/2/2016 (vợ tôi vẫn làm việc đến ngày sinh) tức là vợ tôi mới đóng bảo hiểm được 5 tháng rưỡi, như vậy thì vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Đóng bảo hiểm 5 tháng rưỡi có được hưởng thai sản không ?

Luật sư tư vấn luật lao động, BHXH trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.".

Vợ bạn dự sinh vào ngày 16/2/2016, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của vợ bạn được xác định từ tháng 3/2015 đến tháng 2/2016. Trong khoảng thời gian này vợ bạn đóng bảo hiểm từ tháng 9/2015. Bảo hiểm xã hội được tính đóng trọn tháng ( không tính theo 1/2 tháng), Căn cứ điều 85 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 giả sử vợ bạn làm việc đến ngày sinh cháu mới nghỉ và được đóng bảo hiểm đến hết tháng 2/2016 thì vợ bạn có 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, vợ bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Có được hưởng chế độ thai sản ?

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

2. Để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con phải đáp ứng điều kiện nào ?

Thưa luật sư, em muốn hỏi: em đi làm và đóng BH từ tháng 11/2014 đến hết tháng 7/2015 thì em xin nghỉ làm đến tháng 11/2015 em sinh. Em nghỉ trước sinh 4 tháng có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ạ?
Em xin cảm ơn!

Để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con phải đáp ứng điều kiện nào ?

Luật sư tư vấn:

Hiện tại, từ 1/1/2016 thì luật bảo hiểm xã hội 2014 đã có hiệu lực, tuy nhiên theo bạn trình bày thì bạn sinh vào tháng 11/2015 khi đó vẫn áp dụng Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (văn bản thay thế: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

Căn cứ theo quy định tại điều 28, luật bảo hiểm xã hội 2006 về điều kiện hưởng chế độ thai sản là:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, trường hợp của bạn bạn đóng bảo hiểm từ tháng 11/2014 đến tháng 7/2015 là bạn đã đóng bảo hiểm được 9 tháng trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh (tháng 11/2014 đến tháng 11/2015 ). Theo đó, bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2006.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Chế độ hưởng thai sản ?

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020

3. Chế độ thai sản cho người đã nghỉ việc ?

Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi: Tôi làm việc tại công ty và đóng bảo hiểm được 3 năm 3 tháng. Tôi nghỉ việc vào ngày 01/04/2015 và sinh con vào ngày 27/09/2015. Như vậy theo quy định thai sản tôi có được hưởng BHXH không ?
Xin luật sư tư vấn giúp tôi. Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Thời điểm bạn sinh con thì Luật bảo hiểm xã hội năm 2006đang có hiệu lực, do đó phải tuân theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2006.

Theo quy định tại điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, nếu bạn đủ điều kiện theo quy định của điều luật nêu trên thì không phụ thuộc vào việc bạn đã nghỉ việc hay chưa bạn vẫn sẽ được hưởng chế độ thai sản. Do bạn không trình bày rõ bạn có đóng bảo hiểm các tháng trước tháng 4/2015 không nên nếu từ 9/2014 đến 9/2015 bạn đóng bảo hiểm xã hội đủ ít nhất 6 tháng thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thai chết lưu có được hưởng thai sản

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi thai bị chết lưu mới nhất 2020 ?

4. Nghỉ chế độ trong thời gian nghỉ thai sản, giải quyết thế nào ?

Kính chào Luật Minh Khuê, xin hỏi: Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Trong quá trình đang nghỉ thai sản, Công nhân có tang chế. Vậy Ngoài tiền Bảo hiểm xã hội, công nhân được nhận đầy đủ, công ty có phải trả thêm tiền nghỉ chế độ ( 03 ngày nguyên lương) hay không?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nghỉ chế độ trong thời gian nghỉ thai sản, giải quyết thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, BHXH trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điều 116 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội thì:

Điều 116 Nghỉ việc riêng,nghỉ không lương

1.Người lao động được nghỉ việc riêng,vẫn hưởng lương trong các trường hợp sau:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, theo quy định cúa điều 116 Bộ Luật lao động 2012 thì nghỉ tang là trường hợp nghỉ việc riêng và được nghỉ 3 ngày hưởng nguyên lương. Nhưng trong trường hợp này thì lao động trong thời gian nghỉ thai sản, không trực tiếp lao động và không hưởng lương tại công ty nên không được hưởng chế độ nghỉ việc riêng 3 ngày hưởng nguyên lương vì chế độ này áp dụng với người lao động đang làm việc và có hưởng lương tại công ty. Bên cạnh đó, pháp luật lao động không có quy định người lao động nghỉ thai sản có phát sinh những ngày "nghỉ việc riêng" thì sẽ được hưởng nguyên lương.

>> Xem thêm:  Năm 2020, Sinh con khi đã nghỉ việc tại công ty có được hưởng bảo hiểm thai sản không ?

5. Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của bảo hiểm xã hội như thế nào ?

Thưa Luật sư. Tôi mang song thai được 4 tháng vì sức khoẻ yếu nên tôi muốn nghỉ sớm để dưỡng thai. Xin hỏi tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Tôi bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 1/2014 cho đến nay ?
Tôi xin cảm ơn!

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của bảo hiểm xã hội như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 28 của Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định rõ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Theo quy định này để được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản bạn phải có ít nhất 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi sinh, giả sử tháng 5/2016 bạn sinh thì trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2016 bạn có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Có thể tự đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản không?