1. Thai chết lưu có được hưởng thai sản không ?

Thưa Luật sư, tôi có một người ban họ tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2010 liên tục đến tháng 2/2015. Do thay đổi công việc bạn tôi nghỉ không tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 3/2015 đến hết tháng 6/2015. Sang tháng 7/2015 bạn tôi lại tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2015 đến thời điểm hiện tại. Bạn tôi hiện nay có thai nhưng bị chết lưu thai được 23 tuần tuổi.

Vậy bạn tôi có được hưởng chế độ thai sản theo quy định hay không ( vì bị gián đoạn mất 4 tháng )và nếu được thì cụ thể thời gian được tính như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự phản hồi từ các quý Luật Sư Công ty Tư Vấn Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn:

Trong trường hợp này bạn của bạn theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 vẫn được hưởng chế độ khi thai chết lưu theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

"Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần."

>> Tham khảo bài viết liên quan: Cách tính nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản ?

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp ?

Tôi đóng bảo hiểm xã hội tư tháng 9.2009 đến tháng 2.2017 tôi nghi thai sản đồng thời muốn xin nghỉ việc luôn , nhưng tháng 3.2017 tôi mới sinh tôi muốn hỏi:
1. Như vậy có được không ?
2. Tôi nghỉ như vậy thì có làm được chế độ trợ cấp thất nghiệp không nếu được thì cần những giây tờ gì ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

+) Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Để được hưởng chế độ thai sản thì bạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

+) Điều kiện và thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Bạn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 49, Luật việc làm năm 2013 cụ thể là:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.".

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn cần đóng đủ bảo hiểm 12 tháng trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn không cung cấp cho chúng tôi bạn nghỉ việc đúng luật hay trái luật ; ngày chính xác bạn nghỉ việc cũng như thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp 2 năm là từ thời điểm nào đến thời điểm nào nên chúng tôi chưa thể khẳng định bạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không.

Nếu bạn đủ điều kiện hưởng thì bạn tiến hành làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp quy định tại điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, cụ thể là:

"Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó."

>> Bài viết tham khảo thêm: Nghỉ thai sản xong muốn nghỉ việc luôn giải quyết thế nào ?

3. ĐIều kiện hưởng chế độ thai sản theo luật nảo hiểm xã hội năm 2014 ?

Em bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 2 năm 2017, dự kiến sinh con của em là 31 tháng 7 năm 2017, cho hỏi em có đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản không ạ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Để được hưởng chế độ thai sản thì bạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Bạn dự sinh ngày tháng 31/07/2017 như vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn từ tháng 8/2016 đến hết tháng 7/2017. Trong thời gian này bạn đóng đủ 6 tháng trở lên đóng BHXH nên bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

>> Bài viết tham khảo thêm: Đóng bảo hiểm như thế nào thì được hưởng trợ cấp thai sản ?

4. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc đối với lao động nữ ?

Chào luật minh khuê, Em đóng bhxh từ năm 2012 đến hết tháng 01/2017. Em nghỉ việc từ 15/02/2017. Em dự sinh là ngày 05/08/2017. Xin cho hỏi em có được hưởng chế độ thai sản không? nếu không đủ điều kiện thì em phải đóngbhxh đến tháng mấy mới được?
Cảm ơn luật minh khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Để được hưởng chế độ thai sản thì bạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Bạn dự sinh ngày tháng 05/08/2017 như vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn từ tháng 8/2016 đến hết tháng 7/2017. Trong thời gian này bạn đã có đủ 6 tháng trở lên đóng BHXH nên bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật nếu bạn sinh đúng vào ngày dự sinh hoặc sinh vào các ngày trước ngày 15/08/2017.

>> Bài viết tham khảo thêm: Chế độ thai sản cho giáo viên nữ khi trùng với ngày nghỉ hè thì phải làm sao?

5. Hỏi về điều kiện hưởng trợ cấp thai sản ?

Xin chào Luật sư, em có câu hỏi muốn được trợ giúp như sau: Em có tham gia BHXH từ tháng 01/2013 đến tháng 05/2013. Sau đó em ngừng đóng BH đến tháng 2/2015 em mới đóng tiếp và em có thai trong thời gian này, đến tháng 10/2015 em sinh con, em vẫn đóng BH trong thời gian mang thai. Vậy xin luật sư cho em hỏi, em có được hưởng chế độ thai sản không ạ ?
Xin cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Để được hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn dự sinh vào tháng 10/2015, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015. Trong khoảng thời gian này thì bạn đóng bảo hiểm từ tháng 2/2015. Như vậy, nếu bạn đóng liên tiếp từ tháng 2/2015 đến hết tháng 10/2015 thì bạn có 9 tháng đóng bảo hiểm cho nên bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật ?

6. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo luật mới ?

Xin chào luật sư! Cho phép em được hỏi: Em tham gia đóng BHXH từ tháng 12 năm 2013 tới tháng 3 năm 2015 thì em dừng không đóng cho tới tháng 8/2015 em tiếp tục đóng( lúc này em mới xin được việc) cho tới nay. Hiện giờ em đang mang bầu 7 tháng. Dự kiến của em sẽ sinh vào 16/1/2016. Vậy theo luật BHXH em có được hưởng chế độ thai sản không ?
Rất mong được sự hồi âm của Luật sư...!

Trả lời:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Bạn đóng bảo hiểm từ 12/2013 - 3/2015 thì nghỉ việc,hiện tại đang mang thai được 7 tháng và đền 1/2016 dự sinh, như vậy căn cứ quy định trên, bạn có đủ 6 tháng tham gia BHXH trong vòng 12 tháng trước sinh, vậy bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Những điều cần lưu ý:

Về mức hưởng chế độ bảo hiểm được quy định như sau:

"Điều 39: Mức hưởng thai sản:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;"

Trợ cấp 1 lần là 2 tháng lương tối thiểu cho mỗi con.

-Thời gian hưởng: 6 tháng

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng chế độ thai sản và mức lương hưởng trong thời gian nghỉ chế độ thai sản?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê