1. Đóng bảo hiểm 9 tháng có được hưởng chế độ thai sản ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi làm ở trường học được 9 tháng từ tháng 9/2012 tới tháng 6 năm 2013. Tôi đóng bảo hiểm được 9 tháng và tháng 6 tôi hết hạn hợp đồng.

Tôi mang thai tới tháng 11 thì tôi sinh hỏi tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không? Nếu có thì tôi phải làm những thủ tục gì?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: L.P

Đóng bảo hiểm 9 tháng có được hưởng chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Như vậy, để được hưởng thai sản bạn cần có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Bạn làm từ tháng 9/2012 đến tháng 6/2013. Đến tháng 11 bạn sinh con. Nhưng bạn không nói rõ đến tháng 11/2013 hay tháng 11/2015 bạn sinh nên chúng tôi chia 2 trường hợp :

Nếu tháng 11/2013 bạn sinh thì trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn có 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội cho nên bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Nếu tháng 11/2015 bạn sinh thì trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn không có thời gian đóng bảo hiểm cho nên bạn không được hưởng thai sản,

Thủ tục hưởng thai sản bạn có thể tham khảo tại đây.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

2. Tư vấn chế độ thai sản đối với người lao động khi đang mang thai ?

Kính thưa luật sư! Tôi có sự việc muốn nghe ý kiến của luật sư. Tôi làm ở trường học được 9 tháng từ tháng 9/2012 tới tháng 6 năm 2013, tôi đóng bảo hiểm được 9 và tháng 6 tôi hết hạn hợp đồng. Tôi mang thai tới tháng 11 thì tôi sinh hỏi tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không? nếu có thì tôi phải làm những thủ tục gì?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: H

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Như vậy, để được hưởng thai sản bạn cần có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Bạn làm từ tháng 9/2012 đến tháng 6/2013. Đến tháng 11 bạn sinh con. Nhưng bạn không nói rõ đến tháng 11/2013 hay tháng 11/2015 bạn sinh nên chúng tôi chia 2 trường hợp :

Nếu tháng 11/2013 bạn sinh thì trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn có 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội cho nên bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Nếu tháng 11/2015 bạn sinh thì trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn không có thời gian đóng bảo hiểm cho nên bạn không được hưởng thai sản,

Thủ tục hưởng thai sản bạn có thể tham khảo tại đây. Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi thai bị chết lưu mới nhất 2020 ?

3. Chế độ thai sản được quy định như thế nào?

Chào luật sự. Em tham gia đống bảo hiểm từ tháng 09/2014 đến nay 06/2015. Hiên tại em đang có thai tháng thứ 3. Dự sinh của em là tháng 1/2016. Em muốn nghỉ luôn, không đóng bảo hiểm trong thời gian này. Như vậy theo quy định em có được hưởng bảo hiểm cho chế độ thai sản không ?
Cảm ơn Luật Minh Khuê !
Người gửi :N.T.T.T

Chế độ thai sản được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của công ty, câu hỏi của bạn được tư vấn như sau:

Trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2006Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30-1-2007 của Bộ LĐ-TB&XH về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đều quy định cụ thể điều kiện được hưởng chế độ thai sản: “Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con” và “Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.” (Thông tư 03/2007/TT-BLDTBXH).

Thời điểm dự sinh của bạn là tháng 1/2016. Như vậy, căn cứ theo luật, nếu như bạn sinh trước ngày 15/1/2016 thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Nếu như bạn sinh từ ngày 15/1/2016 trở đi thì bạn không đóng đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Năm 2020, Sinh con khi đã nghỉ việc tại công ty có được hưởng bảo hiểm thai sản không ?

4. Đóng bảo hiểm 15 tháng có được hưởng thai sản ?

Thưa Luật sư, em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2014 thì nghỉ việc. Ngày 26/5/2015 em sinh em bé thì có được hưởng thai sản không ?

Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Người gửi : N. T

Đóng bảo hiểm 15 tháng có được hưởng thai sản ?

Luật tư tư vấn lĩnh vực lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời :

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Theo như thông tin bạn trình bày thì bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2014 thì nghỉ việc. Ngày 26/5/2015 bạn sinh con. Như vậy 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015. Bạn có 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian này nên bạn đủ điều kiện được hưởng thai sản.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Có thể tự đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản không?

5. Bị buộc thôi việc có được hưởng chế độ thai sản ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Vợ tôi đóng bảo hiểm từ (6/2014). Nay công ty buộc vợ tôi thôi việc từ (10/6/2015). Vậy cô ấy có được hưởng chế độ thai sản không? Cô ấy đang mang thai thang thứ 4 ?
Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: K.L

Bị buộc thôi việc có được hưởng chế độ thai sản ?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định như sau:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, điều kiện để vợ của bạn được hưởng chế độ thai sản là cô ấy phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh em bé.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hiện nay vợ của bạn đang mang thai tháng thứ 4, vì vậy, chúng tôi tạm xác định thời gian dự sinh của vợ bạn là vào tháng 11 năm 2015. Tức là khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của vợ bạn được tính từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2015.

Mặt khác, vợ bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6/2014 và đến 10/6/2015 thì bị buộc thôi việc, theo đó, thời gian đến lúc sinh vợ bạn đóng được 7 tháng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, cô ấy hoàn toàn có đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

6. Sắp hết hạn hợp đồng có được hưởng chế độ thai sản không ?

Thưa Luật sư, em có hợp đồng lao động từ 1/8/2014 đến 31/7/2015 ( hợp đồng một năm ) nhưng trong thời gian này em lại có bầu và dự sinh vào 2/7/2015 như vậy em có được hưởng chế độ bảo hiểm không ?

Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Người gửi : N.A

Sắp hết hạn hợp đồng có được hưởng chế độ thai sản không ?

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời :

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau :

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Theo như thông tin bạn trình bày thì bạn có hợp đồng lao động từ 1/8/2014 đến 31/7/2015 ( hợp đồng một năm ) nhưng trong thời gian này bạn lại có bầu và dự sinh vào 2/7/2015. Như vậy, để được hưởng thai sản bạn phải có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm trong khoảng thời gian từ 7/2014 đến tháng 6/2015. Bạn đóng bảo hiểm từ 1/8/2014 đến tháng 6/2015 tức là bạn có 11 tháng đóng bảo hiểm cho nên bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản.

Thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản bạn có thể tham khảo tại đây .

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật MInh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục xin nghỉ thai sản sớm hơn ngày dự sinh