1. Kinh doanh nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú thì đóng bao nhiêu thuế ?

Chào luật sư, cho em hỏi là em mới mở dịch vụ lưu trú theo kiểu nghỉ ở nhà dân cho khách du lịch, hiện tại đã đăng ký hộ kinh doanh với vốn đầu tư là 100 triệu. Không biết là bây giờ đi đăng ký mã số thuế ở cơ quan thuế thì có cần phải đóng các loại thuế nào không ạ ?
Em cảm ơn nhiều.

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho bộ phận luật sư tư vấn pháp luật thuế. Với câu hỏi này chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra câu trả lời như sau:

Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế.

Việc kê khai nộp thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC về hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng thì ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh là dịch vụ lưu trú thì thuế giá trị gia tăng là 5% và thuế thu nhập cá nhân là 2%. Việc kê khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được quy định tại Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC về hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng như sau:

"Điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc khai thuế

a) Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế khoán một năm một lần tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh và không phải quyết toán thuế.

b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn theo quý.

c) Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán. Tổ chức có trách nhiệm khai thuếnộp thuế thay cho cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

2. Hồ sơ khai thuế

Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:

- Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước năm tính thuế.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ mười (10) kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi (30) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Xác định doanh thu và mức thuế khoán

a) Doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu được ổn định trong một năm.

b) Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp trên tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ hồ sơ khai thuế của cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm: hệ thống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế; kết quả xác minh, khảo sát; kết quả kiểm tra, thanh tra thuế (nếu có) cơ quan thuế xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán dự kiến của cá nhân để lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế và làm cơ sở cho Cục Thuế chỉ đạo, rà soát việc lập Sổ bộ thuế tại từng Chi cục Thuế.

c) Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm, ...) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán. Trường hợp có thay đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điều chỉnh bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi......."

Từ quy định trên thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ mười (10) kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật thuế với hoạt động lưu trú, gọi: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Đại lý sơn thành lập dưới hình thức hộ kinh doanh được không?

Thưa Luật sư!Tôi muốn mở một đại lý của Công ty Sơn, có thể nhiều loại Sơn khác nhau và vật liệu xây dựng thì xin hỏi cần thành lập công ty hay hộ kinh doanh cá thể không? Hiện nay tôi đang có giấy đăng ký kinh doanh Hộ gia đình. Mở công ty Sơn và vật liệu xây dựng có thể là hộ gia đình không và có thể sửa được giấy phép kinh doanh hộ gia đình không vậy?
Tôi xin cảm ơn!

Đại lý sơn thành lập dưới hình thức hộ kinh doanh được không?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

- Kinh doanh dịch vụ đại lý là gì ?

Căn cứ Điều 166. Đại lý thương mại (Luật Thương mại năm 2005)

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao."

Điều 167. Bên giao đại lý, bên đại lý

"1. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.

2. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ"

Như vậy, Tham gia quan hệ đại lý thương mại có hai bên: bên giao đại lý và bên đại lý. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ. Bên đại lý là thương nhận hàng hóa để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ. Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 thì hai bên giao đại lý và bên đại lý đều phải là thương nhân, ngành hàng kinh doanh phù hợp với hàng hóa đại lý.

- Quy định về đăng ký thành lập hộ kinh doanh:

Điều 74 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệpquy định về ngành nghề, kinh doanh hộ kinh doanh.

1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh sơn và vật liệu xây dựng là ngành nghề pháp luật không cấm. tuy nhiên, để hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh thì không phải là đại lý sơn. Vì đại lý sơn phải do công ty có tư cách pháp nhân. Như vậy, dưới hình thức kinh doanh hộ gia đình, ngành nghề mà bạn kinh doanh sẽ là kinh doanh sơn và vất liệu xây dựng. Khi đó, bạn tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ gia đình.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Một cá nhân có được thành lập nhiều hộ kinh doanh hay không ?

Thưa luật sư, Tôi đã mở một cửa hàng tại Quận Hai Bà Trưng (dưới dạng hộ kinh doanh cá thể) khi mở thêm một cửa hàng nữa ở Quận Ba Đình tôi muốn thành lập thêm 1 hộ kinh doanh nữa do tôi đứng tên? Như vậy có được không ?
Người gửi: Minh Hùng

Trả lời:

Thưa Quý khách, Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Phòng doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê.

Về nội dung một cá nhân chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh cá thể, tại điều 50Nghị định 43/2010/NĐ-CP có quy định:

Điều 50. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Đối với trường hợp của chị My, em đang hướng dẫn chị My nhờ chồng đứng tên để công ty có thể tiến hành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo hợp đồng đã ký kết.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162. Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng! Trân trọng./.

4. Tư vấn về mức thuế áp dụng đối với hộ kinh doanh ?

Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong luật sư giải đáp: Gia đình tôi làm dịch vụ photocopy tại địa bàn huyện TT, tỉnh TH. Hiện nay gia đình tôi có vợ không có việc làm, 01 con học đại học, 01 con học lớp 12 và 01 con đang học mầm non và mẹ già trên 80 tuổi. Hộ kinh doanh tôi là hộ cá thể được áp dụng thuế khoán là 588 nghìn đồng/1 tháng.

Ngoài ra, sử dụng hoá đơn GTGT thông thường và cán bộ thuế tính thuế như sau: tổng doanh thu trên hoá đơn được tính 5% thuế và trừ đi phần thuế khoán và số tiền doanh thu vượt trên hoá đơn thì lại tính tổng số và nhân với 7%. Họ giải thích là trong đó có 2% thuế thu nhập cá nhân. Vậy trường hợp của tôi họ giải thích 2% thuế thu nhập cá nhân như vậy đúng hay sai?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: H.K

Tư vấn về thuế đối với hộ kinh doanh?

Luật sư tư vấn luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo Điều 19, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định: Giảm trừ gia cảnh

“1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

2. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh.”

Theo Điều 22, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định: Biểu thuế luỹ tiến từng phần

“1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Như vậy, trường hợp của bạn thì căn cứ để tính thuế thu nhập cá nhân là thu nhập từ kinh doanh dịch vụ photocopy. Trước khi tính thuế thu nhập cá nhân của bạn, phải xác định số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế do giảm trừ gia cảnh theo Điều 19, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007. Thành viên trong gia đình bạn được giảm trừ gia cảnh đó là: mẹ bạn, vợ bạn và 03 người con của bạn. Do đó, tổng số tiền gia đình bạn được giảm trừ gia cảnh đó là: 3,6 x 5 = 18 (triệu đồng).

Số thuế thu nhập cá nhân bạn phải nộp đó là: ( Doanh thu – chi phí - 9 triệu đồng – 18 triệu đồng) x thuế suất.

Căn cứ vào thu nhập tính thuế/ tháng hoặc thu nhập tính thuế/ năm theo Điều 22, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi bổ sung năm 2012 sẽ có mức thuế suất tương ứng. Mức thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân thấp nhất là 5%. Vì vậy, trường hợp của bạn, cán bộ tính thuế giải thích 2% là thuế thu nhập cá nhân là không đúng với quy định của pháp luật.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ emailTư vấn pháp luật qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến1900.6162Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật Minh Khuê