Đến đầu năm 2017, tôi đọc thông tin trên báo và được biết, tôi nằm trong diện được hoàn thuế và gặp cơ quan thuế, họ nói tôi chỉ được thanh toán thuế của năm 2016 còn trước đó (2014,2015) tôi bị mất và không được hoàn thuế. Vậy luật sư cho tôi hỏi, trong trường họp này Tôi có được hoàn thuế năm 2014, 2015 không ah ?

Xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế thu nhập cá nhân, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 111/2013/TT_BTC về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT_BTC về thuế TNCN và thuế GTGT

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT_BTC:

"d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch."

Như vậy, về mặt quản lý thuế, việc nộp hồ sơ quyết toán thuế để hoàn thuế TNCN cho 2 năm 2014, 2015 của bạn đã quá thời hạn. Tuy nhiên, hiện nay, điều kiện để bạn được hoàn thuế TNCN không đề cập đến vấn đề về mặt thời hạn nộp hồ sơ quyết toán. Như vậy, có thể hiểu là, nếu bạn có đủ điều kiện hoàn thuế TNCN (tức là nộp thừa số tiền thuế phải nộp, có giấy tờ chứng minh) và số tiền nộp phạt về thuế (nếu có) nhỏ hơn số tiền được hoàn thì bạn vẫn có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện hoàn thuế.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT_BTC:

"Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn."

Căn cứ theo các quy định trên thì cơ quan thuế vẫn phải nhận hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện việc hoàn thuế cho bạn đối với cả các năm 2014, 2015.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Đóng thuế Thu nhập cá nhân đầu đủ từ 2014 đến năm 2017 có được làm thủ tục hoàn thuế ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê