Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng từ"

chứng từ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng từ.

Phân biệt nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm chứng từ

Phân biệt nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm chứng từ
Phương thức thanh toán nhờ thu hiện đang là một phương thức thanh toán phổ biến trong doanh quốc tế. Đây là một công cụ đảm bảo thanh toán an toàn những cũng là một nghiệp vụ có tính phức tạp và phát sinh rất nhiều tranh chấp trong thanh toán quốc tế

Chứng từ thanh toán là gì ? Cách phân loại chứng từ thanh toán

Chứng từ thanh toán là gì ? Cách phân loại chứng từ thanh toán
Trong một đơn vị kinh tế, hàng ngày diễn ra các hoạt động cụ thể làm tăng, giảm tài sản, nguồn vốn của đơn vị gọi là những nghiệp vụ kinh tế. Vì có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nên để có thể phản ánh, xác nhận nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh và đã hoàn thành làm căn cứ pháp lý và có thể kiểm tra lại được từng nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, kế toán đã có phương pháp đáp ứng yêu cầu đó gọi là phương pháp chứng từ.

Chứng từ vận tải đa phương thức (Multi-modal transportation vouchers) là gì ?

Chứng từ vận tải đa phương thức (Multi-modal transportation vouchers) là gì ?
Chứng từ vận tải đa phương thức (Multi-modal transportation vouchers) là văn bản do người kinh doanh vận tải đa phương thức phát hành, là bằng chứng của hợp đồng vận tải đa phương thức, xác nhận người kinh doanh vận tải đa phương thức đã nhận hàng để vận chuyển và cam kết trả hàng theo đúng những điều khoản của hợp đồng đã ký kết.

Một số vấn đề về vai trò của phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế?

Một số vấn đề về vai trò của phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế?
Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đã được lựa chọn nhiều nhất làm phương thức thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, để phù hợp với từng tình huống hoàn cảnh cụ thể nảy sinh giữa các bên trong quá trình thanh toán quốc tế do đặc thù tập quán các nước, do điều kiện và mối quan hệ hợp tác khác nhau, ..

Các loại chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Các loại chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Chứng từ là tài liệu phản ánh sự kiện kinh tế được lập theo hình thức và thủ tục luật định, nhằm làm căn cứ để ghi vào sổ sách kế toán và tài liệu thông tin ban đầu của quản lý, các thông tin trong chứng từ được biểu hiện bằng các thước đo: hiện vật, lao động, giá trị.

Khi nào quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ ?

Khi nào quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ ?
Tư vấn về điều kiện thi công các công trình tương tự của nhà thầu ? Trường hợp nào được phép thay đổi nhà thầu ? Quy định về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu ? Quy định tư cách nhà thầu hợp lệ ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến luật đấu thầu sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Tại sao phải xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O? Hàng hóa được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ?

Tại sao phải xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O? Hàng hóa được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ?
Quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được nêu tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương. Theo đó, Thông tư đã đưa ra những quy định cụ thể đối với hàng hóa được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ.

Hối phiếu kèm chứng từ và hoạt động của hối phiếu kèm chứng từ

Hối phiếu kèm chứng từ và hoạt động của hối phiếu kèm chứng từ
Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế Mẫu được giới thiệu với hai phiên bản – bản “chuẩn” và bản “rút gọn”. Bản chuẩn có chứa định nghĩa các khái niệm liên quan, các nhận xét đặc biệt (ví dụ, thông báo về sự không phù hợp), các giải thích và/hoặc cảnh báo đến các Bên