Đồng tiền yếu (WEAK CURRENCY) là đồng tiền thuộc dạng thanh toán kém mong muốn so với các đồng tiền khác. Các quốc gia có đồng tiền yếu, sẽ có tình trạng mất giá đồng tiền thường xuyên so với những dồng tiền của các đối tác giao dịch lớn, cán cân thanh toán bị thâm hụt, hoặc sự không ổn định về chính trị. Những đồng tiền này thường được giao dịch có chiết khấu so với các đồng tiền của các quốc gia kinh tế phát triển khác. Những nhà kinh doanh ngoại hối thường không giao dịch bằng các đồng tiền yếu ngoại trừ đầu cơ tiền tệ. Một nhà giao dịch kỳ vọng một đồng tiền yếu nào đó sẽ giảm giá trị có thể bán khống đồng tiền đó, thu lợi nhuận từ mức chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Khả năng chấp nhận một đồng tiền này so với đồng tiền khác phụ thuộc vào tình hình thị trường địa phương. Ví dụ đồng escudo của Bồ Đào Nha có thể là đồng tiền yếu hơn đồng dollar Mỹ, nhưng sự yếu tương đối của nó không đủ quan trọng để làm nản lòng các nhà xuất khẩu chấp nhận nó trong thanh toán. Trái với đồng tiền mạnh.