Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Luật đầu tư năm 2014

2. Nội dung phân tích

Điều 36 Luật đầu tư 2014 liệt kê các trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

Như vậy, có 3 trường hợp bắt buộc làm thủ tục đầu tư:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư 2014;

- Dự án đầu tư quy định tại Điều 30,31,32 của Luật đầu tư 2014.

Theo đó, vốn đầu tư 10 tỷ đồng không phải là căn cứ để xem xét có bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký đầu tư. 

>> Xem thêm:  Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp về thủ tục đầu tư trực tuyến qua điện thoại, gọi số:  1900.6162  để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?