1. Hiểu thế nào về khảo nghiệm giống cây trồng

Khảo nghiệm giống cây trồng là một quy trình quan trọng nhằm đánh giá và theo dõi các yếu tố quan trọng nhất của một giống cây cụ thể. Theo quy định tại Khoản 13, Điều 2 của Luật Trồng trọt năm 2018, khảo nghiệm giống cây trồng được định nghĩa là một loạt các hoạt động có mục đích xác định và đánh giá tính chất khác biệt, tính đồng nhất, và tính ổn định của giống cây trồng, cũng như giá trị canh tác và giá trị sử dụng của chúng, thông qua việc áp dụng các phương pháp kiểm tra cụ thể.

Quá trình này bao gồm việc sử dụng các phương pháp thí nghiệm và quan sát cẩn thận để đo lường và đánh giá các đặc tính quan trọng của giống cây trồng như sự phát triển, sức kháng bệnh, sự chịu hạn, sản lượng, chất lượng sản phẩm, và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cây trồng trong điều kiện môi trường và canh tác khác nhau.

Mục tiêu của khảo nghiệm giống cây trồng là cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về tính chất của giống cây trồng đó, từ đó giúp người nông dân và các bên liên quan đưa ra quyết định thông minh về việc chọn lựa giống cây phù hợp với điều kiện cụ thể và mục tiêu sản xuất của họ. Đồng thời, nó cũng giúp cải thiện chất lượng và hiệu suất của nền nông nghiệp thông qua việc tạo ra các giống cây trồng tốt hơn và có thể thích ứng tốt hơn với biến đổi của môi trường và nhu cầu thị trường

 

2. Theo quy định, có được phép khảo nghiệm giống cây trồng tại nhiều địa điểm không?

Luật Trồng trọt 2018 đã đặt ra những yêu cầu chặt chẽ đối với quá trình khảo nghiệm giống cây trồng, nhằm đảm bảo sự đồng nhất và hiệu quả trong việc đánh giá và phê duyệt các loại giống cây mới. Theo Điều 18 và Điều 19 của luật này, các quy định cụ thể được áp dụng, đề cập đến việc tiến hành khảo nghiệm tại các địa điểm khác nhau và sử dụng phương pháp kiểm tra hiện đại.

Đầu tiên, theo quy định tại khoản 1 và điểm a, việc khảo nghiệm giống cây trồng chỉ được thực hiện tại một địa điểm cố định. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì môi trường thử nghiệm ổn định và đồng nhất, giúp đảm bảo tính chính xác của kết quả. Quá trình này tập trung vào việc đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng, đó là các yếu tố quan trọng trong việc xác định sự phát triển và hiệu suất của cây trồng.

Tiếp theo, quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 18 cho phép khảo nghiệm được thực hiện theo từng vùng. Điều này có nghĩa là giống cây trồng sẽ được thử nghiệm tại các vùng địa lý khác nhau, và việc cấp phép sử dụng giống cây sẽ phụ thuộc vào kết quả khảo nghiệm ở từng vùng cụ thể. Điều này cho phép việc đánh giá hiệu quả của giống cây trong nhiều điều kiện môi trường và canh tác khác nhau.

Đối với quy định về phương pháp khảo nghiệm và phân vùng, Luật Trồng trọt 2018 yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm đối với loài cây trồng cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo tính khách quan và tin cậy của quá trình khảo nghiệm, giúp kết quả thu được có thể được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng khoa học và nông nghiệp.

Một điểm đáng chú ý khác là việc sử dụng phương pháp giải trình tự gen thay thế cho phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt. Điều này phản ánh xu hướng sử dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu suất và chính xác của quá trình đánh giá giống cây trồng. Các phương pháp hiện đại này cung cấp thông tin di truyền chính xác và chi tiết, giúp xác định sự đồng nhất và ổn định của giống cây một cách hiệu quả hơn.

Cuối cùng, trước khi tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng biến đổi gen, việc thực hiện đánh giá rủi ro theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học là bước quan trọng. Điều này đảm bảo rằng quá trình nghiên cứu và sử dụng giống cây trồng biến đổi gen được thực hiện một cách an toàn và bền vững, đồng thời đảm bảo rằng các loại giống mới đều đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và môi trường.

Tóm lại, Luật Trồng trọt 2018 đã đặt ra những yêu cầu chặt chẽ và chi tiết đối với quá trình khảo nghiệm giống cây trồng, nhằm đảm bảo sự đồng nhất, ổn định và an toàn của các loại giống mới trước khi chúng được đưa vào sản xuất và sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp

 

3. Yêu cầu chung về khảo nghiệm giống cây trồng

Theo Điều 19 của Luật Trồng trọt 2018, việc khảo nghiệm giống cây trồng cần tuân thủ những yêu cầu chung sau đây:

- Địa điểm khảo nghiệm cố định: Khảo nghiệm giống cây trồng về tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định chỉ được thực hiện tại một địa điểm cố định duy nhất.

- Phân vùng khảo nghiệm: Đối với khảo nghiệm giống cây trồng theo từng vùng, nó sẽ được thực hiện tại các điểm b và c của khoản 2 Điều 18. Giống cây trồng được khảo nghiệm ở từng vùng cụ thể sẽ được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng tương ứng.

- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia: Phương pháp khảo nghiệm và phân vùng khảo nghiệm giống cây trồng phải tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm đối với loài cây trồng cụ thể.

- Thiết lập vườn cây lâu năm phù hợp: Tổ chức hoặc cá nhân đứng tên đăng ký công nhận lưu hành phải thiết lập vườn cây lâu năm theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm giống cây trồng, và vườn này sẽ được sử dụng để đánh giá các chỉ tiêu cần thiết.

- Khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng đồng thời: Quá trình khảo nghiệm giống cây trồng phải thực hiện cả khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng đồng thời, đảm bảo tính chính xác và toàn diện của kết quả.

- Sử dụng phương pháp giải trình tự gen: Trong quá trình kiểm tra tính đúng giống, phương pháp giải trình tự gen có thể được sử dụng như một phương tiện thay thế cho phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt.

- Đánh giá rủi ro đối với giống cây trồng biến đổi gen: Trước khi tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng biến đổi gen, phải thực hiện đánh giá rủi ro theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học.

Tóm lại, để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của quá trình khảo nghiệm giống cây trồng, các yêu cầu trên là cần thiết và quan trọng để áp dụng và tuân thủ

 

4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng?

Tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng theo quy định của Điều 32 trong Luật Trồng trọt 2018 có quyền và nghĩa vụ cụ thể như sau:

Quyền của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng:

- Tiến hành khảo nghiệm theo hợp đồng: Tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng được quyền thực hiện quá trình khảo nghiệm dựa trên hợp đồng ký kết với tổ chức hoặc cá nhân có yêu cầu khảo nghiệm.

- Nhận thanh toán chi phí khảo nghiệm: Tổ chức khảo nghiệm có quyền nhận thanh toán chi phí khảo nghiệm từ tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu khảo nghiệm, theo đúng nội dung và điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng:

- Thực hiện khảo nghiệm theo quy định: Tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng phải thực hiện quá trình khảo nghiệm theo đúng nội dung được ghi trong Quyết định công nhận của cơ quan chức năng.

- Chịu trách nhiệm về kết quả và lưu trữ:

- Tổ chức này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khảo nghiệm, bao gồm cả việc lưu trữ kết quả theo quy định của pháp luật về lưu trữ thông tin.

- Bảo mật thông tin: Tổ chức khảo nghiệm phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trước các tổ chức và cá nhân có liên quan đến giống cây trồng đang được khảo nghiệm.

Trong một số trường hợp cụ thể, tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng phải từ chối thực hiện quá trình khảo nghiệm để phục vụ mục đích cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng. Các trường hợp này bao gồm:

- Giống cây trồng do tổ chức khảo nghiệm đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành.

- Giống cây trồng của đơn vị liên danh với tổ chức khảo nghiệm khi đăng ký chứng nhận đủ điều kiện khảo nghiệm.

- Giống cây trồng của các công ty trong cùng một công ty mẹ hoặc tập đoàn hoặc tổng công ty trong đó có tổ chức khảo nghiệm.

- Giống cây trồng của các đơn vị trong cùng một đơn vị sự nghiệp trong đó có tổ chức khảo nghiệm.

Tóm lại, tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng được giao các quyền và nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy của giống cây trồng trước khi chúng được phép lưu hành trên thị trường

 

Bài viết liên quan: Khảo nghiệm giống cây trồng là gì? Thủ tục cấp quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn