Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do bộ trưởng bộ quốc phòng ban hành;

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

2. Nội dung tư vấn

Theo Khoản 1 Điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Một là, lý lịch rõ ràng;

Hai là, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Ba là, đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

Bốn là, có trình độ văn hóa phù hợp.

Và theo Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về các tiêu chuẩn tuyển quân bao gồm:

Thứ nhất, về tuổi đời:

- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

- Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thứ hai, tiêu chuẩn chính trị:

- Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

- Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

Thứ ba, tiêu chuẩn sức khoẻ:

- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Thứ tư, tiêu chuẩn văn hóa:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo quy định của pháp luật thì nếu đáp ứng các điều kiện trên thì bạn sẽ được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự

Theo bảng Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định:

II. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO BỆNH TẬT (Bảng số 2)

1. Các bệnh về mắt

TT

BỆNH TẬT

ĐIỂM

1

Thị lực (không kính):

Thị lực mắt phải Tổng thị lực 2 mắt

10/10 19/10

1

10/10 18/10

2

9/10 17/10

3

8/10 16/10

4

6,7/10 13/10 -15/10

5

1, 2, 3, 4, 5/10 6/10 -12/10

6

2

Cận thị:

- Cận thị dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

3

- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

4

- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

5

- Cận thị từ - 5 D trở lên

6

- Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

Dựa vào thị lực không kính tăng lên 1 điểm

Xét tiêu chuẩn về mắt và thông tin bạn cung cấp mắt bạn cận 2 độ nên hiện tại bạn thuộc trường hợp 3 điểm..

Theo Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về phân loại sức khỏe.

Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự. để phân loại cụ thể như sau:

Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.

Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.

Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.

Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Với tiêu chí trên thì về tiêu chuẩn sức khoẻ của bạn hiện nay thì bạn được phân loại sức khỏe loại 3

Ngoài ra, theo điểm c, khoản 3, Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ về tiêu chuẩn tuyển quân thì sẽ không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Như vậy, theo các căn cứ ở trên và thông tin bạn cung cấp thì bạn thuộc sức khỏe loại 3, bị cận 2 điop > 1,5 điop nên bạn không thỏa mãn tiêu chuẩn về sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự, vì vậy, bạn thuộc diện không gọi nhập ngũ. Nhưng nếu bạn vẫn muốn tham gia nghĩa vụ quân sự bạn có thể nộp đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự gửi ban chỉ huy nghĩa vụ quân sự huyện để được xem xét giải quyết tham gia hoặc bạn phải khắc phục được tình trạng cận thị của mình bằng cách phẫu thuật về mắt để đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê