Gia nhập chéo (cross entry) là khái niệm dùng để chỉ các doanh nghiệp mới gia nhập một ngành nào đó, nhưng đã hoạt động lâu năm trong các ngành sử dụng công nghệ tương tự.