1. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng hóa bán trả góp, trả chậm

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa được bán theo phương thức trả góp hoặc trả chậm là một phần quan trọng trong việc quản lý và thu thuế trong nền kinh tế. Điều này được quy định một cách cụ thể trong các văn bản pháp luật như Thông tư 195/2015/TT-BTC. Theo quy định của Thông tư này, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được xác định như sau:

- Giá tính thuế TTĐB cho hàng hóa bán trả góp, trả chậm: Đây là giá bán của hàng hóa, chưa bao gồm các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Trong trường hợp này, giá tính thuế TTĐB không bao gồm khoản lãi trả góp hoặc lãi trả chậm.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, khuyến mại: Giá tính thuế TTĐB được xác định dựa trên giá của các hàng hóa hoặc dịch vụ tương đương tại thời điểm các hoạt động này xảy ra.

- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu nhưng không thực hiện xuất khẩu: Giá tính thuế TTĐB trong trường hợp này được tính dựa trên giá bán chưa bao gồm các loại thuế khác như GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

Như vậy, quy định về giá tính thuế TTĐB cho hàng hóa bán trả góp, trả chậm nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc thu thuế, cũng như hỗ trợ cho việc quản lý tài chính và kinh doanh trong các doanh nghiệp. Điều này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng cho tất cả các bên liên quan.

 

2. Giá tính thuế TTĐB với hàng bán trả góp, trả chậm có bao gồm khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng?

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa được bán theo phương thức trả góp hoặc trả chậm là một phần quan trọng của quy định thuế, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thu thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa này. Quy định về giá tính thuế TTĐB không chỉ giới hạn ở giá bán cơ bản của hàng hóa, mà còn bao gồm các khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ (nếu có) mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được hưởng, như đã được quy định tại khoản 10 của Điều 5 trong Thông tư 195/2015/TT-BTC.

Việc bao gồm các khoản thu thêm này vào giá tính thuế TTĐB là để đảm bảo rằng thuế được tính dựa trên tổng giá trị thực của giao dịch, bao gồm cả các khoản thu thêm mà doanh nghiệp có thể thu được từ việc bán hàng hóa theo phương thức trả góp hoặc trả chậm. Điều này giúp ngăn chặn các hành vi trốn thuế hoặc thiếu minh bạch trong việc quản lý tài chính của các doanh nghiệp.

Cụ thể, việc bao gồm các khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa vào giá tính thuế TTĐB không chỉ áp dụng cho các ngành hàng thông thường mà còn bao gồm cả mặt hàng thuốc lá, với việc tính toán bao gồm cả khoản đóng góp bắt buộc và kinh phí hỗ trợ được quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012.

Điều này đồng nghĩa rằng các cơ quan quản lý thuế sẽ xác định giá tính thuế TTĐB dựa trên tổng giá trị thực của giao dịch, bao gồm cả các khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa mà doanh nghiệp có thể thu được. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thu thuế, đồng thời giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài chính và kinh doanh của các doanh nghiệp.

 

3. Việc xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng hóa bán trả góp, trả chậm có ý nghĩa như thế nào?

Việc xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với hàng hóa được bán theo phương thức trả góp, trả chậm đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thuế và đảm bảo tính công bằng trong hệ thống thuế của một quốc gia. Ý nghĩa của việc này có thể được diễn giải qua một số điểm sau:

- Minh bạch và công bằng: Xác định giá tính thuế TTĐB cho hàng hóa bán trả góp, trả chậm giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu thuế. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người đều phải đóng góp theo nghĩa vụ thuế của mình dựa trên giá trị thực của giao dịch, không bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng các biện pháp trốn thuế hoặc làm giảm giá trị thực của hàng hóa. Khi giá tính thuế TTĐB được xác định rõ ràng và công khai, các doanh nghiệp và cá nhân sẽ không có động cơ để trốn thuế hoặc giảm giá trị thực của hàng hóa. Thông tin minh bạch về giá trị hàng hóa giúp ngăn chặn các hành vi trốn thuế và tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh. Việc công bố giá tính thuế TTĐB giúp tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và độc lập. Các doanh nghiệp sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc tuân thủ luật pháp thuế khi biết rằng giá trị hàng hóa của họ được xác định theo cách công bằng và minh bạch.

- Tính công bằng giữa các doanh nghiệp: Việc xác định giá tính thuế TTĐB đồng nghĩa với việc tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không thể sử dụng chiến lược giá cạnh tranh không lành mạnh bằng cách giảm giá bán hàng hóa và tránh việc tính thuế, mà phải tuân thủ các quy định về giá tính thuế TTĐB. Việc xác định giá tính thuế TTĐB ngăn chặn các doanh nghiệp sử dụng các chiến lược giá không lành mạnh nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Thay vì giảm giá bán hàng hóa và tránh việc tính thuế, các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về giá tính thuế TTĐB. Điều này đảm bảo rằng các doanh nghiệp cạnh tranh dựa trên chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chứ không phải là giá cả không lành mạnh. Việc xác định giá tính thuế TTĐB tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp. Khi mọi doanh nghiệp phải tuân thủ cùng một bộ quy định về giá tính thuế, không có doanh nghiệp nào được ưu ái hoặc bị thiệt thòi trong quá trình cạnh tranh. Điều này khuyến khích sự sáng tạo và cải tiến sản phẩm, giúp nâng cao chất lượng và sự đa dạng trên thị trường.

- Quản lý tài chính hiệu quả: Việc xác định giá tính thuế TTĐB giúp cơ quan thuế quản lý tài chính hiệu quả hơn bằng cách đảm bảo rằng thuế được thu đúng mức và đúng người, từ đó tạo ra nguồn lực tài chính cho các hoạt động công cộng như hạ tầng, giáo dục, y tế, và phát triển kinh tế. Việc xác định giá tính thuế TTĐB giúp cơ quan thuế đảm bảo rằng thuế được thu đúng mức từ các doanh nghiệp và cá nhân. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các loại thuế đặc biệt như thuế tiêu thụ, nơi mà việc định giá chính xác có thể ảnh hưởng đến số lượng thuế thu được từ mỗi giao dịch.

- Khuyến khích tuân thủ thuế: Việc xác định giá tính thuế TTĐB cũng có thể tạo động lực cho các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp thuế. Khi họ nhận thức được rằng việc tránh thuế hoặc làm giảm giá trị hàng hóa sẽ không mang lại lợi ích lớn hơn so với việc tuân thủ luật pháp, họ sẽ có xu hướng hợp tác với cơ quan thuế và tham gia vào quy trình thuế một cách trung thực.Khi các doanh nghiệp nhận thức được rằng việc xác định giá tính thuế TTĐB đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong hệ thống thuế, họ sẽ có xu hướng tự nguyện tuân thủ. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục và tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của tuân thủ thuế trong cộng đồng doanh nghiệp.

Nhìn chung lại thì việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa bán trả góp, trả chậm không chỉ đơn thuần là một quy trình hành chính mà còn mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho nền kinh tế và xã hội, đặc biệt là trong việc quản lý tài chính và thu thuế.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để có thêm thông tin chi tiết nhất về tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Tham khảo thêm bài viết sau: Mức thuế tiêu thụ đặc biệt áp với kinh doanh rượu, bia là bao nhiêu %?