Với đội ngũ các luật sư am hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ. Cùng với đội ngũ  các chuyên viên tư vấn, cán bộ có trình độ cao trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, có hiểu biết và thường xuyên cập nhật thông tin về các sáng chế, phát minh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Chúng tôi đảm bảo hoàn toàn việc cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đối với việc đăng ký, duy trì, bảo vệ Sáng chế & Giải pháp hữu ích bao gồm:


. Tra cứu Sáng chế / Giải pháp hữu ích;

. Đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của Sáng chế / Giải pháp hữu ích;

. Lập hồ sơ, nộp đơn và theo đuổi đơn Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

. Sửa đổi các nội dung của đơn và Văn bằng bảo hộ Sáng chế / Giải pháp hữu ích;

. Thủ tục khiếu nại, huỷ bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ Sáng chế / Giải pháp hữu ích;

. Xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

. Duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ  Sáng chế / Giải pháp hữu ích;

. Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao Sáng chế / Giải pháp hữu ích;

. Tìm kiếm, thương lượng, đàm phán, lập hợp đồng nhận chuyển giao, chuyển nhượng tự nguyện hoặc yêu cầu chuyển giao bắt buộc Sáng chế / Giải pháp hữu ích;

>> Xem thêm:  Sở hữu trí tuệ là gì ? Quyền sở hữu trí tuệ là gì ? Bảo vệ quyền SHTT

. Giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc đăng ký, sử dụng Sáng chế / Giải pháp hữu ích.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

>> Xem thêm:  Thời hạn bảo hộ tác phẩm âm nhạc ? Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát